19 september 2021

september normaal slechte beursmaand tot nog toe

 De S&P500 is al meer dan 2% gedaald van top en er is nog geen buy the dip te bekennen. Het 50 daags gemiddelde wordt nu getest en men vreest dat het deze keer niet gaat houden. Want het is september en dat is een moeizame beursmaand. Men schrijft dat toe aan het snel korten van de dagen qua daglicht, men voelt dat er iets minder goed gaat. Een andere, meer plausibele verklaring is dat de winsttaxaties lijden onder bijstelling van optimisme over de verwachte winst van het beursjaar. Analisten moeten haast wel in september, ze moeten hun gebruikelijke over optimisme bijstellen. Nu dus ook weer, het gaat iets minder met de winstverwachtingen.

Echt slecht hoeft een en ander nu ook weer niet te worden, want de economische groei is nog steeds goed, er is een mooie stijging van de productiviteit. Piekgroei is wel achter de rug in de VS.

Minder QE lijkt onafwendbaar voor de VS en straks ook voor de EU. Dat is een min. Maar de particulier is nog steeds aan het kopen, zij het wel iets minder fanatiek. Dat wordt gecompenseerd door het bedrijfsleven dat weer meer eigen aandelen inkoopt. Een nieuwe min is wel de tsunami aan nieuwe emissies (IPO's).

Covid lijkt het westen niet meer te deren, maar China nog wel. Dat heeft naast de terugval door COVID ook nog eens te maken met een golf aan nieuwe reguleringen, zowel voor de techsector als voor onroerend goed. Evergrande heeft veel te veel schulden, heeft grond gekocht tegen te hoge prijzen en moet nu volop verkopen om de schulden te saneren. Men is erg bevreesd geworden over slechte schulden vanwege overspeculatie is vastgoed. Men moet nu dus extra monetair stimuleren en waarschijnlijk ook fiscaal gaan stimuleren.

De export heeft te maken met idioot hoge scheepvaarttarieven van China naar elders. (Naar China toe zijn de tarieven lager).

De consument lijkt minder enthousiast over huizen, auto's en duurzame consumptiegoederen in de VS. Een en ander leidt wel tot iets meer geloof in dat inflatie van voorbijgaande aard is (alhoewel dit zeer onzeker blijft vooral gezien de accelererende huurstijging, hogere olieprijzen door langdurig te lage investeringen (ESG gedreven o.a.) en hogere loonstijging bij de lage lonen, die het meeste last hebben van hogere grondstoffentprijzen en huren.

5 september 2021

september en nog steeds geen correctie: het lijkt steeds meer op 1999-2000

 Inflatie verrast steeds vaker te hoog en economische cijfers verrasen steeds meer negatief. Stagflatie roept men en de FED kan daar niets aan doen. De macro cijfers vallen dus wat tegen (werkgelegenheidsgroei VS te laag, de participatiegraad is nu al elf maanden stabiel, gevolgen delta variant covid voelbaar, de te hoge inflatie remt consumptie want loongroei is niet genoeg gestegen, slecht weer vol IDA en andere rampen, vooral zorgen om China dat ineens andere doelen heeft dan 6.5% economische groei, alles meer wil reguleren en winstdonaties forceert (ter bevordering van common prosperity zoals Xi c.s. preken) van de grote bedrijven; als tegenprestatie verruimt China weer monetair, ook vanwege angst dat Evergrande met zo'n immense schuldenberg het anders niet zou redden en veel mee de afgrond in zou slepen.

De aanbodschokken van o.a. chips doen de autoproductie krimpen en daarmee worden de voorraden te klein voor voldoende verkopen. Die aanbodschokken lijken tegenvallend lang te duren. De groeipiek is achter de rug in de VS en Europa. Groei wordt neerwaarts herzien door COVID, tekort aan chips, problemen met transport wereldhandel, te hoge inflatie. 


Winstherzieningen zijn nog steeds enorm positief en het monetair beleid eveneens. Men begint steeds meer te geloven dat de FED niet QE kan terugnemen (taper), laat staan nog ooit de rente te kunnen verhogen.  Volatiliteit neemt af. Alles bij elkaar genoeg reden voor geleidelijk stijgende beurzen tot er iets vervelends gebeurt. Maar waarom nu al, dat hoeft niet en dus belegt men maar door uit FOMO, fear of missing out. Tina, there is no alternative. De particulier is nog maar net begonnen met flink kopen van aandelen en kan daar nog jaren mee doorgaan. Bedrijven kopen weer meer eigen aandelen in en dat kan, want ze puilen uit van de cash.

Het beursverhaal is te mooi om waar te zijn net als 1999-2000. Men ging steeds betere verhalen verzinnen waarom de beurzen niet meer van betekenis konden dalen. Er was een virtueuze cirkel ontstaan die niet doorbroken kon worden. Dat kan natuurlijk wel, je kunt niet zonder risico (=af en toe flinke verliezen) voortdurend rijker worden. Slapend rijk worden, dat is niet zo gemakkelijk, er voor werken is kansrijker.


28 augustus 2021

Powell: het zou gepast kunnen zijn om QE tempo te gaan verminderen in 2021? Maar wie weet niet, hij wil voorzitter van FED blijven

 Markten zaten een beetje in de rats over wat Powell zou gaan zeggen op het centrale bank seminar van Jackson Hole. Het was immers onvermijdelijk dat Powell moest gaan bekennen dat terugnemen van QE (taper)onvermijdelijk was geworden. Het had al eerder moeten gebeuren, maar de FED kan terugnemen van QE nog steeds niet goed voor elkaar krijgen. De markt weet dat als de groei tegenvalt of de beurzen te veel dalen dat er echt el weer een nieuwe ronde QE komt en hij echt niet doorgaat met QE.

Powell had allerlei lelijke dingen kunnen zeggen, maar dat deed die liever niet, hij wil nog een tijd op zijn stoel als baas van de FED blijven zitten. Bijvoorbeeld had hij kunnen zeggen dat QE de huizenprijzen te veel heeft opgeblazen en idem voor aandelen en dat bubbels niet nog verder moeten worden opgeblazen (zoals Bullard o.a. verkondigde). Of dat werkloosheid toch wel in heel hard tempo aan het dalen is en dat er zo'n krapte dreigt dat loonstijging uit de hand moet gaan lopen. Of dat inflatie toch wel langer hoog blijft dan eerder verteld en dat hogere inflatie niet zo'n tijdelijke zaak is, alleen maar voor enkele zaken zoals auto's. Of dat Amerika nu echt wel goed genoeg met COVID weet om te gaan, zodat monetair beleid minder ruim hoeft te zijn, minder in de noodstand. Nee, Powell zei alleen maar dat inflatie echt wel gaat dalen, de werkloosheid nog flink lager moet worden en dat als corona te hard zou toeslaan hij wel wer royaler zou worden.

De beurs ging vrijdag dus weer eens omhoog, inclusief financials terwijl de rente daalde.

Toch lijkt alles net ietsje minder mooi aan het worden. Ja, het is onwaarschijnlijk dat QE snel grotendeels wordt teruggenomen. Maar dit lijkt piek optimisme over de tijdelijkheid van inflatie, de zorgeloosheid over bubbels en ongeloof in voldoende dalende werkloosheid. Het gevaar is levensgroot dat dit zonnige verhaal gaat tegenvallen en dat de FED wat kordatere dingen moet gaan zeggen. Hogere inflatie door aanbodproblemen, dat blijft nog een hele tijd zo. Olieprijzen omhoog door onvoldoende investeringen in nieuwe productie. Huurstijgingen die verder omhoog gaan voor langere tijd. Het kan nu gemakkelijker nu het hooggerechtshof het decreet van Biden om huisuitzettingen nog niet toe te staan onwettig verklaarde. 

20 augustus 2021

20 augustus overpeinzingen: taper, China, delta

 Het begint steeds duidelijker te worden dat de FED de aankopen in het kader van QE, qunatitative easing, gaat afbouwen (taper). Dit jaar al de start waarschijnlijk. De beslissing valt denkt men in de vergadering an september van de FED en er zijn al diverse speculanten die inzetten op een crash na die vergadering. In Jackson Hole gaat Powell het hebben over de economie, niet reductie QE. De deelnemers van Jackson Hole symposium gaan het vooral hebben over economische ongelijkheid. Dat heeft overigens invloed op het animo om QE te beperken. Door QE worden huizenprijzen te hoog en daardoor kunnen starters moeilijk kopen en laden nieuwe huizenbezitters te hoge schulden op. Aldus bijvoorbeeld Bullard die nog twee redenen geeft om QE af te bouwen: de economie heeft zich goed aangepast hoe om te gaan met COVID en ook inflatie is nu wel hoog genoeg geweest en misschien niet zo tijdelijk.

Men probeert QE helemaal af te bouwen voordat men begint met renteverhogingen, d.w.z. half 2022 zo goed als klaar en eind 2022/begin 2023 eerste verhoging. COVID moet dan niet uit de hand lopen en de groei van de werkgelegenheid moet doorzetten zoals nu verwacht wordt.

De economische verrassingen zijn nu negatief na een lange periode uitzonderlijk positief te zijn geweest. In de VS begint men huizen en andere duurzame goederen toch te duur aan het worden. De verwachtingen voor de toekomst worden minder rooskleurig, het consumentenvertrouwen op die punten viel bitter tegen. De huizenmarkt is minder positief aan het worden, de voorraad stijgt weer, men wil weer verkopen tegen de huidige prijzen. 

De rentemarkt prijst een flinke terugval van de economische groei in en ziet de huidige hoge inflatie als voorbijgaand. De aanbodproblemen gaan voorbij, al blijven ze voorlopig groter dan verwacht. Huren gaan flink stijgen en de laagste lonen stijgen flink. Maar men kopt nog steeds meer via internet en dat drukt de prijzen en straks gaat de lagere economische groei de pricing power opnieuw aantasten. Dus inflatie zwakt af, maar blijft wel hoger dan we gewend zijn geraakt voor corona.

Er is een in mijn ogen groeiend risico dat inflatie structureel hoger wordt. De geldgroei (M2) in de VS zat structureel op 6% en lijkt nu structureel hoger en dat is inflatoir volgens o.a. Scott Grannis. Men gelooft nu te veel dat geldgroei 0 gecorreleerd is met inflatie, omdat dit de afgelopen decennia zo was, maar nu de geldgroei uit de trend is geraakt dreigt inflatie mee te gaan. Daarnaast wordt het politiek steeds populairder de lage lonen harder te laten stijgen, men zit steeds meer met groeiende ongelijkheid. En het klmaatprobleem gaat heel veel extra geld kosten, hoge inflatoire heffingen zijn nodig (ik zie meer in CO2 rechten als belegging (beter: speculatie) met hun relatief steeds schaarser gemaakte aantallen dan bitcoin met niet schaarse nieuwe cryptoccoins; ik zie ook dezelfde zeer volatiele prijsbewegingen)

Wereldwijd is het optimisme over groei af aan het nemen, misschien met uitzondering van delen van Europa. 

De terugval van China is het meest duidelijk aan het worden. Alles zit daar dan ook tegen. De deltavariant vraagt om snoeihard ingrijpen omdat de vaccinatiegraad met een niet al te indrukwekkend vaccin te laag is. Men drukt overspeculatie in onroerend goed en metalen de kop in. Er zijn rampzalige overstromingen geweest en ander slecht weer. Men is o.a. de technologiesector strenger aan het reguleren, voert daarmee oorlog met o.a. de VS. En vooral ook het tekort aan chips dat de autoproductie de komende maanden flink gaat inperken (Toyota tijdelijk -40%, Ford stopt even de productie, in Duitsland ook geklaag). Ook andere sectoren hebben last van het tekort aan chips, dit is de meest onderschatte nieuwe trend volgens Barraud. Nog erger dan de invloed van de deltavariant, waar de verhalen ook steeds somberder worden (behoorlijk snelle afname effectiviteit Pfizer vaccin, bijwerkingen Moderna, veel hogere vaccinatiegraad nodig dan eerst gedacht (nu boven 85% waar eerst 70% echt voldoende werd gedacht en daarvoor 60%, maar ondertussen wordt wel flinke vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen corona door o.a. Astra Zeneca)..

  

8 augustus 2021

8-8 overpeinzingen

 We raken er aan gewend: stijgende beurzen met lievelingen die veel te duur worden maar meestal wel leveren, een rente die onbegrijpelijk laag is gezien de kracht van het economische herstel en de uitlatingen van de FED dat ze echt ooit gaan beginnen met verlagen QE, met het oplaaien van de deltavariant van COVID (maar dat was al tijden geen goede aanwijzing voor wat met beurs gebeurde, na 50 dagen lijkt delta in de meeste landen over top te geraken).

Van corona komen we kennelijk maar niet goed af. We hebben minstens 85% vaccinatiegraad nodig en die haal je niet zonder draconische maatregelen. Die kunnen overigens komen. Als je de verkiezingen wilt winnen, dan kun je mar beter streng zijn met corona. Dat leerden de republikeinen in 2020 en zag je aa bijvoorbeeld Nieuw Zeeland. Nu ziet Macron het ook en daar komen zijn mandaten dus. In steeds meer landen ziet men dat vaccinatiedwang de weg is naar stembuswinst voor grote partijen. De republikeinen in de VS zijn nog niet zo veer, maar dat zou best wel eens komen op straffe van het verlies van veel oudere stemmers. De republikeinen leken op weg naar een forse stembuswinst in 2022 (zij zijn niet zo veel naar rechts uitgeweken en de democraten zijn in sommige gevallen te ver naar links gegaan volgens vele gezaghebbende commentatoren). Gerrymandering helpt de republikeinen waarschijnlijk enorm, maar tegen het coronavirusje kan niets op.

De rente is te ver doorgeschoten. In de VS denkt men dat dit komt door cash manipulaties van Tresury vooruitlopend op gedoe over het schuldenplafond en vooral ook vanwege verondertselde komende zwakte van de Amerikaanse economie. Inflatie is kennelijk niet belangrijk, die mag te hoog zijn, gaat ongetwijfeld later dit jaar dalen, maar blijft hoger dan voor corona (vooral door meer huurstijging en hogere lage lonen). Veel hogere inflatie lijkt er nog niet in te zitten vanwege de druk van prijzen op internet (nog steeds aan kracht winnend), lagere kosten voor onderwijs en gezondheidszorg door Zoom etc. Let wel, zo lang er op grote schaal QE is, moet de rente lager staan dan je op economische gronden beredeneert. Maar QE gaat geleidelijk in de vuilnisbak bij verder herstel van de economie en iets te hoog blijvende inflatie in o.a. de VS (maar niet in EU ex Duitsland). Vorige maand had men een verhoging van de FED-rente eind vorig jaar 100% ineprijsd en nu 0%. Verwachtingen over wat de FED gaat doen, kunnen nog steeds snel veranderen. Voorlopig zou je denken dat na verhoging schuldenplafond de FED echt menens zal worden om QE af te bouwen, want zo bouwen ze nooit middelen op om bij een volgende economische inzinking voldoende te kunnen helpen, zorgen ze voor bubbels en een net wat te hoge inflatie (verwachtingen naar 3% op langere termijn zonder dappere verhalen over reductie QE).. De goudprijs lijkt aan te geven dat er een taper aankomt en de reële rente gaat stijgen. 

Kredietgroei neemt af, maar bedrijven hebben nog steeds te veel geld en dat gaat uiteindelijk nu dan toch naar meer investeringen. Men durfde nog niet, maar langzaam aan wel en men heeft het geld. De neergang van de kredietimpuls hoeft daarom geen rampspoed voor economische groei te betekenen. Consumentenkrediet groeit weer erg hard in de VS. Voorraden zijn te laag. Maar inderdaad, de Amerikaanse overheid smijt niet meer met geld. Men wil meer investeren, maar republikeinen gaan dat flink afzwakken.

Groei in China lijkt af te zwakken,  de PMI trends gaan tegen die van de rest van de wereld in omlaag. Maar niet erg veel. Men komt met meer regulering voor tech en dat lijkt me hoogst noodzakelijk, meestal zeer verstandig. Corona toch een probleem kennelijk met hun wat minder goed vaccin.(via Robinson). Hogere vaccinatiegraad correleert met hogere PMI. Nederland liep zo achter met vaccineren, maar niet meer, ook al loopt het vaccinatietempo terug. Een en ander suggereert dat Europa het economisch relatief beter gaat doen dan de VS

 


.

29 juli 2021

het lijkt steeds meer op 1999-2000

 De koersbeegingen dit jaar gaan ongeveer precies twee keer zo snel als in een normaal jaar. Dat zou een pauze betekenen tot ongeveer september en daarna een nieuwe stijging. De ontwikkelingen van de laatste weken lijken op een nog beter scenario, dat van 1999-2000 op korte termijn. Het lijkt ook op 1987, maar voor nog meer gelijkenis zou augustus een slechte beursmaand moeten worden en de FED zou moeten gaan aankondigen QE toch echt snel af te gaan afbouwen in oktober om een echte schok te maken 

Net als in 1999-2000 ging het erg goed met technologie en nieuwe disruptors die het vertikten winst te maken. Koersen stegen al de nodige jaren hard en na een schok in 1998 (nu 2020) kwam er krachtig herstel. Het monetaire beleid was zeer royaal, het kon niet op want volgens maestro Greenspan zou er geen inflatie van betekenis komen vanwege hoge stijging van de productiviteit. 

De stijgingen hielden maar niet op en de directeuren beleggingen die te pessimistisch waren geweest, vortdurend zaten af te dekken, werden en masse ontslagen richting functie elders.

We zaten in een vritueuze cirkel die niet neatief doorbroken kon worden, aldus toonaangevende goeoes. De nieuwe tijd lonkte (new era). Y2k was niet iets om je zorgen te maken.

Nu zitten we dus weer met torenhoge waarderingen, tech gorilla's die onbegrijpelijk veel meer winst maken en de nodige sectoren die nauwelijks meedoen in al dat positieve beursgeweld. Productiviteit is weer geweldig. Winstgroei is onbegrijpelijk goed, zelfs bij zo'n tegenvallende groei van 6,.5% in de VS )8,6% verwacht, het zat even niet mee met voorraden, overheidsuitgaven en de huizenbouw en netto export). Recessie lijkt ver weg (net als in 1987 en 1999). Geen boekhouscrisis zoals in 2000 (hopelijk). China blijft doorgroeien en doet geen vervelende dingen (Taiwan annexeren, tech afknijpen). Schulden blijven geen probleem. De FED brengt quantitative easing gematigd en voorspelbaar terug. 

Tja, het kan nog best wel even goed gaan voordat we à la 2000 in een dalende trend komen richting meer normale waarderingen. Ondertussen is buy the dip de hoogste wijshied, totdat dit fout gaat natuurlijk, 

We weten het niet meer hoe het gaat met de macro. Enrome uitslagen. De FED weet het ook niet mer. Tja, toch veel meer infatie dan gedacht en langduriger. Die aanbodproblemen toch. Wat te doen als Bden te veel fiscaal stimuleert Ach, dat zal toch niet gebeuren hoor je Powell denken. Die linkse gluiperds weten de republikeinen toch wel kalt te zu stellen. Geen cent aan stumulering meer, En dat kun je zien aan de rente. Record negatieve reële rente, wat wil je nog meer voor aandelen en schulden.

20 juli 2021

covid, groei angsten, inflatie en bitcoins in verdrukking

 Covid-19 is niet weg te krijgen, in Israël krijgen ze de deltavariant ook als ze ingeënt zijn. Minder vaak, maar toch veel vaker dan gedacht. Niet 20* minder zoals Pfizer ons voor houdt, maar 2 tot 5 keer minder. En de kans dat je in het ziekenhuis komt is na vaccinatie gelukkig wel minstens 10 keer kleiner. Maar toch, de besmettingen lopen zo hard op dat niet zo maar alles ongestraft open kan gaan. Dat zagen we in Nederland (besmettingen *20 in twee weken), dat zullen we in Engeland gaan zien. 

De VS heeft als probleem dat je als goede Breitbart republikein je je niet mag laten inenten, nergens meer tegen overigens, want bijna alle vaccinaties zijn nog gevaarlijker dan die tegen Covid. In de republikeinse staten ligt de vaccinatiegraad nu tientallen procenten lager dan in de meeste democratische staten en dat lijkt voorlopig zo te blijven. Dat gaat druk geven in de VS om toch maatregelen te treffen tegen te snel oplopende delta corona. Men schrijft de huidige daling op de beurzen daaraan toe, dat zat echt niet in de prijzen, maar de meeste mensen betwijfelen dit als oorzaak van de tot nog toe kleine dalingen op de beurs.

Plotseling is er door de kelderende rente grote angst voor verder ecoomisch herstel ontstaan. De rente geeft steeds overduidelijker aan dat er geen roei en geen inflatie komt op langere termijn. De monetaire kreidietimpuls wordt buitengewoon negatoief en de fiscale impuls waarschijnlijk ook. Republikeinen weten dat ze geen enkele nieuwe fiscale impuls moeten toestaan op straffe van verlies tussentijdse verkiezingen en het linker deel van de democraten wil veel meer en krijgen dus veel min der dan wat Biden probeert. Gerrymandering, een om de toien jaar terugkerend feest voor republikeinen om de kiesdistricten gunstiger in te delen en de te krachtige ruk naar links maakt de republikeinen favoriet om de tussentijdse verkiezingen te winnen. Meestal verliest de partij van de zittende president, maar dat is deze keer niet zo zeker als Biden nog meer fiscale stimulering erdoor weet te drukken.

Maar goed, of eigenlijk niet goed, die fiscale en monetaire impuls zijn voldoende negatief om flink lagere groei te gaan voorspellen. Daarbij komt nog de hoge inflatie die een rem op de consumptie gaat zetten, vooral als de olieprijs verder op gaat lopen, zoals plausibel lijkt.

Dat negativisme deel ik niet helemaal, omdat de besparingen nog flink kunnen dalen en daarmee nog een tijdje de consumptie kunnen aanwakkeren en bovendien zie ik een nieuwe trend naar meer investeren in andere zaken dan zakelijk onroerend goed, net als in de tweede helft van de jaren negentig. En net als toen zie ik veel mogelijkheden voor een onverwacht hard stijgende productiviteit en daarmee goede winstgroei en een rem op de inflatie.

De Chinese kredietimpuls was zeer negatief, maar de rem is weer weg, de PBOC verruimt weer. De prijzen van koper (en lumber, timmerhout in de VS) zijn voldoende gecrasht. De wereldhandel lijkt verder te herstellen en zo zullen de aanbodproblemen snel verdwijnen.

Een en ander zou kunnen betekenen dat er toch nog voldoende liquiditeit in de wereld blijft en de bubbel of everything gaande te houden. Charles Napier noemt dat financiële repressie, waarbij regeringen de centrale banken dwingen ruimer te blijven dan de inflatie aangeeft (er zijn te veel schulden). Net als na 1929 en uiteindelijk leidt dat dan tot stagflatie. Maar eerst dus betere tijden voor alles (behalve bitcoin misschien) . Niet precies Goldilocks, maar meer Oldilocks.


Totdat de centrale banken toch ingrijpen, net als in Japan in 1990. De schulden ineens een loden last worden, ook al is er inflatie. Dan komt de Chaotische Neergang, maar dat zou pas rond 2024 moeten gebeuren zo schreven we in ons boek. Ondertussen is geheel onverwacht voor mij, de reële S&P500 bijna aangeland op het bovenste stijgingskanaal van onze lange trend op onze beleggingskaart. Het duurde iets langer dan we dachten (in 2009 dachten we dat dit rond 2018-2020 zou gebeuren) en in 2019 dacht ik dat we de reële top gezien hadden. Allemaal niet precies goed, maar ach, de toekomst is nu eenmaal anders dan je denkt en dat is de enige voorspelling die altijd uitkomt zo ongeveer. Maar voor onze voorspellingen voor de beurs in 2009 hoeven we ons beslist niet te schamen. Bijna niemand schonk er aandacht aan, maar ze waren verrassend goed: een dikke tien jaar met prachtige stijging van de reële S&P500. 


8 juli 2021

seizoen, China, 1987, 1999

 Even niet geblogd. het enthousiasme was even weg. Ik ben niet de enige. Overal meldt men minder reacties op wat er aan de hand is op de beurs. Robinhood, Wallstreet  bets of hier de stroom aan prietpraat n.a.v. technische analyse, het is allemaal veel minder dan eerder dit jaar. Het enthousiasme is weg, de beren strijden niet meer en de bulls hebben ook niets nieuws meer te vertellen. Met bitcoins gaat het even wat minder, maar een 50% terugslag is toch veel minder dan men gewend is en zou een sterke onderstroom aan kooplustige grote beleggers verraden. Bitcoins zijn er maar een zeer beperkt aantal van en van fiat-munten veel meer en cryptomunten zijn nu eenmaal super handig als je geld wil overboeken naar El Salvador. Binnenlandse overboekingen gaan goedkoper via de bank, maar dat is bijzaak voor wie gelooft in blockchain technologie.

In 2021 zijn de stijgingen op de beurs vrijwel precies twee maal zo snel gegaan als het jaarlijkse seizoenpatroon aangeeft. Half juli is dan even een top bereikt en na een pauze stijgt het dan weer vanaf ergens in september.

Het is betrekkelijk lang geleden sinds de laatste 5% correctie op de beurzen en zoiets kan hel goed, ook in een bull markt. 10% ook. Voor meer dan 20% moet er iets meer aan de hand zijn. Grenzeloos optimisme zoals in 1987 terwijl er toch problemen met de rente en de dollar waren. Of grenzeloos optimisme zoals in 1999-2000. Alle eren waren al lang verbrand en ontslagen . Men legde zich er bij neer dat een nieuwe tijd was aangebroken met technologie die zo goed was dat dit sort bedrijven zeer veel waard moetsen zijn, ook al maakten ze geen winst.

Anno 2021 zien we wel enige trekjes die lijken op 1987 of 1999/2000. De waarderingen zijn veel hoger dan wat men gewend was. er lijkt absoluut zeker geen recessie in aantocht. Centrale banken dreigen wat minder lief te worden, maar men blijft overtuigd dat de FED de markt gaat redden bij beursdalingen van meer dan 10%, laat staan 20%. Het gaat fantastisch met de winstverwachtingen. There is no alternative voor aandelen, met obligaties ga je (door de centrale banken vele malen bevestigd) gegarandeerd geld verliezen in reële termen. 

Er waren zorgen over inflatie, maar door China worden de hogere grondstoffenprijzen zo fanatiek bestreden dat dit geen extra inflatie meer geeft over enkele maanden. Ingeprijsde inflatieverwachtingen zijn flink gedaald. Piek economische groei is achter de rug. Dat had men niet ingeprisd in obligaties en de rente is daarop flink afgekomen. Men zat veelal fout gepositioneerd op een hogere rente en haalt nu snel bakzeil. De tien jaar rente in de VS kan naar 1-1,1%. Ja dat kan, maar de huidige rente is al veel te laag bij een bijna gegaranderd straks minder kopende FED en doorgaande economische groei en inflatie die niet echt lager kan worden dan 2,5% door hogere huurstijgingen (in de VS vooral ook door owneres equivalant rent).Dalingen van beurzen of stijgingen voorspellen is moeilijk, zelfs het naderhand uitleggen hiervan is vaak moeilijk. Nee, corona was vaak niet de reden waarom beurzen maar bleven dalen of stijgen. En d huidige voorlopig nog mini correctie die door lagere rente zou komen? Men was er juist van overtuigd geraakt dat een stijgende rente slecht zou zijn voor de beurs en een dalende goed. China? Dat klinkt al beter, maar ook dat is vaak niet goed genoeg om alles uit te leggen.  

17 juni 2021

FED verandert niets, maar dot plot en talking about talking about tapering zet rente en dollar hoger

De FED hield de korte rente op nul en gaat door met Qe, met kopen van $80 miljard minstens aan staatsleningen per maand en minstens $ 40 miljard aan hypotheekleningen.

Toch kwam er een behoorlijke rentereactie. Het lijkt erop dat we de laagste rente voorlopig gezien hebben. De aandelenbeurzen waren hierdoor maar miniem ontdaan voorlopig en na de eerste rentestijgingen brokkelde de rente ook weer ietsje af.

En dat allemaal door de dot plot, de rentevoorspellingen van de individuele leden van de FED. In maart zagen er nog maar 7 van de 18 een renteverhoging in 2023 (en geen in 2021 en 2022), maar nu zijn er dat 13. Dat was erger dan verwacht en Powell deed erg weinig in de persconferentie om uit te leggen dat die 13 fout zaten.

Het gaat immers goed met eht bereiken van de doelstellingen van de FED: een dikke 2% inflatie voor een tijdje en dalende, straks weer lage werkloosheid. De nieuwe voorspellingen van de FED zien hogere groei en inflatie in 2021, maar daarna weer afzwakking tot vertrouwde niveaus voor de FED. Men voorspelde geen lagere werkloosheid dan in maart. Er zijn wat extra veel mensen met pensioen gegaan en dat kan betekenen dat de participatiegraad wat lager blijft. En dat zou lagere werkloosheid betekenen dan de voorspellingen nu aangeven (en dan zijn de rapen gaar voor rentestijgingen).

Powell beloofde uitgebreid te gaan communiceren over hoe de tapering zal gaan. Het jaarlijkse zomeruitje van de centrale banken in Jackson Hole zal daar waarschijnlijk voor worden aangegrepen denkt men.

Maar hij zei ook dat ook al kwamen er fikse reacties op de plannen oom te taperen, de QE te verminderen, dat de FED er toch aan zou beginnen. 

Zoals gewoonlijk bij Powell gingen de koersen wat omlaag bij zijn persconferentie, het lukt hem niet de koersen omhoog te parten zoals vooral Bernanke heel goed kon. Misschien is Powell te duidelijk, loopt hij te weinig om de vervelende zaken heen, kijkt hij niet zo opgewekt als Bernanke da alles straks beter zal gaan.

De logica van goeroes als El Erian wijst erop dat de rente meer gaat stijgen dan de FED belooft, dat de FED te laat zal zijn (behind the curve) met renteverhogingen, eigenlijk dat zelfs beloofd heeft. Powell c.s. moeten tot inkeer komen en zien dat alles veel te goed gaat en dapper op de rem trappen met QE en de rente langzaam gaan verhogen, al in 2022, naar niveaus die een positieve reële rente mogelijk maken.

Voorlopig geeft de markt Powell c.s. het voordeel van de twijfel: de ingeprijsde inflatieverwachting daalt weer en men ziet beslist niet te hoge economische groei in de komende jaren. Volgend jaar komen de republikeinen weer aan de macht, dankzij gerrymandering (verandering van kiesdistricten zodat de partij van de gouverneur meer zetels wint) kunnen republikeinen in het uiterste geval 175 extra zetels in het congres winnen (de democraten 75 als zij de grenzen van de kiesdistricten zo gunstig mogelijk voor hen weten te veranderen) . Zo reg zal men niet gaan gerrymanderen, maar de republikeinen hebben erg veel goeverneurs en dat gaat ze flink helpen. 

13 juni 2021

goede tijden kennelijk nog niet op

Hoger dan verwachte inflatiecijfers hebben de stemming op de beurzen niet gekeerd. Sinds mei loopt de ingeprijsde inflatieverwachting weer terug. De rente daalt, ook nog eens omdat men lagere economische groei in het verschiet ziet. Biden is nu al een lame duck president, die nauwelijks nog iets door senaat kan krijgen, nu de democratische senator van West Virginia hem behoorlijk in de steek laat. Geen nieuwe fiscale stimulering van betekenis dus. De gestegen olie- en voedselprijzen gaan de consumptie flink afremmen. Men vindt auto's te duur om nu nog te kopen, idem voor huizen. Republikeinen verliezen al hun vertrouwen. Niet goed voor economische groei.  De FED moet gaan waarschuwen dat ze over enige tijd gaan praten om toch de QE te gaan verminderen. De Chinese centrale bank verkrapt verder, waardoor diverse prijzen van grondstoffen verder zullen kelderen (lumber is al bijna 40% van top).

Ondertussen worden de chartisten weer nog wat meer opgetogen. ARKK, het wonder tech fonds van Cathie Wood, lijkt weer te herstellen na de nodige klappen dit jaar. Financials toch goed ondanks de lagere rente, oliefondsen omhoog op hogere olieprijs. Tech herstelt. 

Men is meer aan het schrijven dat productiviteitsgroei erg gaat meevallen, dat men meer gaat investeren. Monetair beleid is voorlopig nog soepel genoeg voor stijgende koersen.

Wat bedreigender voor de lange termijn is dat men meer aan het schrijven gaat dat ongelijkheid van inkomens de groei drukt. De rijkste 1% spaart te veel en investeert te weinig, zorgt alleen maar voor financiering van armste 90% en overheid die daardoor te veel schulden krijgen. D.w.z. belastingen omhoog voor de rijken via vooral verminderen van loopholes, verschuiven van inkomen naar buitenland etc. Nog meer geld naar de rijkste 1% is niet meer productief, iets dat bijna een dogma is en was voor republikeinen, reden waarom ze zo in Trump geloofden. De tijdgeest gaat echter onverbiddelijk naar hogere belastingen voor de rijken, hogere lonen en een groetere overheid. Voorlopig zet dit de koersen nog niet onder druk. Maar volgens ons boek gaat een en ander rond 2024 fout. Te veel schulden, onrust. China groeiet onvoldoende en annexeert Taiwan. Onregelmatigheden vanwege de klimaatcrisis. Socialistische Marxistische agenda plotseling te doldriest ingevoerd in diverse landen . 

4 juni 2021

donkere wolken boven de aandelenmarkt: de goede tijden lijken even op

 Het wil al eventjes niet meer met de Nasdaq en ook de S&P500 lijkt niet vooruit te braden.

Angst voor inflatie krijgt de schuld. Echt groot is die angst nog niet op de obligatiemarkt en de volgens de inflatie swaps. Maar voor de consument ziet het er toch wat slechter uit: vooral in de VS schieten de benzineprijzen toch echt wat te ver omhoog en wereldwijd beginnen de hogere voedselprijzen toch wel wat ellende te veroorzaken. Huren in de VS beginnen nu toch ook flink te stijgen en dat is een indicatie voor langdurig hogere inflatie (niet voor hyperinflatie). Reden genoeg om de voortekenen te gaan geloven dat de FED zal gaan praten over het verminderen van het QE-tempo, tapering van de aankopen.

En zoals Puru Saxena al zei, dat hoort goed te zijn voor een 18-20% correctie.

Misschien nog wel erger is dat Elon Musk gebroken heeft met bitcoin. Het is uit tussen hen. De jeugdige speculanten weten niet goed meer wat ze nu met flinke leverage moeten kopen. Meme aandelen, maar dat gaat toch wel heel snel fout, zo zullen velen al gemerkt hebben.

De VIX lijkt even op te lopen e dat mag even niet. China is boos op Biden en de yuan lijkt te verzwakken tegen de dollar. Rampspoed dus voor beleggers in aantocht, vooral voor grondstoffen, als Xi echt doorzet. 

De sterrenwichelaars hadden er al voor gewaarschuwd. Volgens Gann komt er een correctie rond ongever juli. Dat gebeurt nu eenmaal om de zo veel tijd en nu lijkt het weer de tijd voor een stapje terug. Sell in May, herstel ju8ni. Zo zegt ook Avi Gilbert van Sentimen Trader maar niet al te veel, want de S&P500 moet naar 6000 voor de grote afmars begint (het Chaotisch Neergangscenario in mijn boek met Ter Veer, ongeveer voorspeld rond 2024). 

30 mei 2021

winstgroei volgt hogere koersen. Bidenomics komt

 De opwaartse bijstellingen van de verwachte winst voor 2021/22 zijn enorm en nog steeds gaande. Men (inclusief ik) is verbaasd over de kracht van het V-herstel op de winsten. Nu al all time highs. Er zijn ineens overal knelpunten in de productie, dat lokt investeringen uit. Voorraden te laag, besparingen te hoog. Enorme groei dus.

Met die enorme groei komen ook de inflatiezorgen. Grondstoffenprijzen omhoog door op China lijkende groei in het Westen. De negatieve kredietimpuls wordt momenteel ongedaan gemaakt door de hoge westerse groei en daardoor storten de grondstoffenprijzen niet in.

De contouren van Bidenomics worden steeds duidelijker. Hij wil $6000 miljard extra gaan uitgeven aan grote investeringen in onderwijs, infrastructuur, klimaat, geld geven aan failliete meestal democratische staten. Prominent toont hij de negatieve bijdrage van de reële rente op de schuldenlast bij grootscheepse investeringen. Je moet als overheid investeren als de reële rente negatief is. Niet nog meer geld geven aan productieve bedrijven want die hebben al geld genoeg om te investeren. [dat is precies het omgekeerde van wat Reagan deed: de overheid had te veel geld weggehaald van productieve bedrijven en rijken en dat moest recht gezet worden. Dit recht zetten is doorgeschoten en nu roept de tijdgeest voor Bidenomics. Klimaatcrisis. Slechte Amerikaanse infrastructuur. Beter onderwijs.]

Bidenomics gaat leiden tot hogere lonen en belastingen voor het bedrijven en dat gaat in de winstverwachtingen van na 2021 komen. Nu nog even verdere stijging in 2021, maar dan minder hosanna. Minder subsidie van winsten dan nu het geval is. Koerswinstverhoudingen dalen daarom en dat lijkt to te blijven totdat men geruster is geworden om een niet verder verkrappen van het monetaire beleid en als men er meer van overtuigd is dat Bidenomics in de winsten voldoende is verdisconteerd.

De macrocijfers zijn nu wild, maar uiteindelijk toch bijzonder goed. Er is minder angst voor inflatie hoger dan 2,5% volgens de optiemarkt. Men vertrouwt op een terugval van de economische groei in 2022 en 2023 en daarmee zal inflatie weer normaliseren. Of dat gaat gebeuren bij zo veel fiscale stimulering en een FED die beloofd te veel en te lang door te gaan met stimuleren is de vraag.

Op korte termijn zien de beurzenminder inflatierisico, vindt men dat de Nasdaq even genoeg is gedaald en loopt men arm voor meevallende winstcijfers over het tweede kwartaal


28 mei 2021

overpeinzingen

 De rust is weder aan het keren op de beurzen. De inflatieverwachtingen lijken voorlopig te zijn uitgestegen en daarmee de rente ook. De rente was overigens al wat langer aan het stabiliseren. De aandelenbeurzen doen het ook steeds meer rustig aan. Ze zijn wat benauwder geworden over inflatie maar hebben meer vertrouwen in sterk economisch herstel en het succes van vaccinaties om het virus klein te krijgen, in ieder geval om de bezetting van het ziekenhuis te doen verminderen. De winstcijfers waren buitengewoon goed en de koerswinstverhoudingen zijn nu aan het dalen nu de koersen nauwelijks nog stijgen. Dat is normaal in de grote herstelfase van de recessie. 

De zorgen over inflatie zijn hoger dan we gewend waren. Biden wordt gezien als de anti-Reagan, strevend naar een grotere overheid en sterkere vakbonden. De uitkeringen zijn zo hoog dat men moeite heeft om slecht betaalde werkers te vinden. Er is een ongewone schaarste in deze fase van de cyclus aan werkers met de gevraagde capaciteiten, vaardigheden. Dat wijst op langdurig hogere loonstijging dan we gewend zijn geraakt.  Dat zorgt voor structureel meer inflatie, maar niet veel meer vanwege de verbeterde verwachtingen voor de productiviteitsstijging (er is veel groei in nieuwe sectoren met veel productiviteitsstijging). De huidige stijging van de inflatie lijkt daarom tijdelijk, durend tot minstens eind dit jaar. Hogere grondstoffenprijzen maken de inflatie erger, maar ook hier lijkt de grootste stijging achter de rug. China pikt het iet meer dat zo  erg te veel (in hun ogen) is gespeculeerd, vooruitgelopen door speculanten, op hogere grondstoffenprijzen. Uiteindelijk gaat men echt wel meer produceren en vallen de prijzen vast wel weer wat terug. De koperprijs en de hout (lumber) prijs lijkt even te veel te zijn gestegen.

De vooruitzichten voor langdurig hogere groei zijn danig verbeterd. De oude garde van Yellen en Biden zijn niet te stoppen in hun drang om zo veel mogelijk geld uit te geven aan straks infrastructuur. De consument spaart veel te veel en gaat straks minder sparen (maar nog een hele tijd meer sparen dan gemiddeld). De voorraden zijn uitzonderlijk laag vergeleken met de verkopen. Groei in de VS over het tweede kwartaal is door Goldman Sachs verlaagd tot slechts 10%. Barraud verwacht 6% groei voor Frankrijk in 2021. 

De centrale banken weten dat ze or stabiliteit moeten zorgen en voor een overmaat van liquiditeit op straffe van instorting van het financiële systeem onder de zware schuldenlasten die loodzwaar worden bij rentestijging. Dat zorgt voor twijfel aan de fiat munten en absurde stijging van crypto munten. Bitcoin zit in een voor bitcoin zeer nauwe range van $30.000-$42.000 maar kan daar makkelijk uitvallen als inflatie explodeert of Elon Musk voldoende twittert dan wel, meer waarschijnlijk, regelgeving komt die dollar en yuan als valuta waarmee je de financiële wereld controleert gaat handhaven. Amerika verbood het hebben van goud gedurende decennia in vorige eeuw, dat kan ook via regulering van crypto waanzin.

19 mei 2021

crypto correctie trekt beurzen omlaag

 Het rommelt bij de crypto munten. Elon Musk deed bitcoin in de ban vanwege het gigantische elektriciteitsverbruik en China maakt het extreem moeilijk om transacties te doen met crypto munten die zij niet als geld beschouwen, zeker niet als geld dat eenvoudig gecontroleerd kan worden. India denkt er ook ongeveer zo over.

Raoul Pal ziet dit als gezonde correctie, dat gedoe met die laser eyes gaf aan dat er hubris, overmoed was bij de kopers. Crypto werd de nummer een rage om te overwegen bij de asset allocatie. Hij ziet crypto nog steeds als de long term buy, maar velen zien het als de bubbel die moet barsten net als de Nasdaq in 2000 en de huizenmarkt in 2006 in de VS. De SPACS manie lijkt met de crypo munten naar beneden gezogen te worden samen met Tesla.

Waardedaling van de cryptomunten is een aanslag op de overliquiditeit en daarom een nieuw gevaar voor de beurzen (er is een steeds duidelijk positiever samenhang met aandelenkoersen bitcoin koersen). De aanslag op de liquiditeit moet vooral komen uit stijgende angst voor te veel inflatie die de FED aan moet gaan zetten tot het terugnemen van het tempo van QE (tapering). Die inflatie rijst even de pan uit, maar zal gaan terugvallen. Niet helemaal want er zijn wat nieuwe problemen: duurdere grondstoffen waarbij te weinig is geïnvesteerd voor extra productie, in sommige gevallen nodig voor het maken van elektrische auto's etc. Verder is er een groeiende mismatch van benodigde vaardigheden op de arbeidsmarkt die tot loonstijging gaat leiden. En ook proberen bedrijven de prijzen hoger te zetten om de verliezen uit de coronaperiode voor een deel goed te maken. maar of dit langdurig tot veel extra inflatie leidt? Het internet houdt de prijzen flink in toom.(zo ervaar ik nu ik diverse spullen op marktplaats probeer te verkopen. Is een ingebonden jaargang Katholieke Illustratie uit 1901 echt maar hooguit € 12 waard en dat met al die mooie foto's en mooie verzamelstripboeken van Lucky Luck echt minder dan € 3?)  

Er zijn een paar wolkjes aan de macro horizon vanuit China (de credit impulse, men knijpt krediet af nu de groei te hoog blijft) en dat zal af gaan stralen op de koperprijs, ijzerprijs. In de VS is de prijs voor lumber, timmerhout, zo ver opgelopen dat het de nieuwe productie van huizen hindert. En dus valt de prijs van luumber na een enorme stijging terug.