10 augustus 2018

bemoedigende plaatjes macro VS 2: kredietgroei midden- en kleinbedrijf


senior loan officer survey wijst op flinke kredietgroei van midden- en kleinbedrijf
Samen met verbetering omloopsnelheid geld (eindelijk na tig jaar van daling)  zegt dat er goede groei mogelijk is in de VS ondanks de hogere rente van de FED (die overigens wel zorgt voor minder geldgroei, maar als de omloopsnelheid toeneemt en de banken minder streng zijn, dan bijt dit niet; dit was overigens ook te zien in de verbetering van de financial conditions in de VS ondanks die rentestijgingen).
overigens lenen grote bedrijven niet echt meer, ook al kan men dat, maar de kleinere bedrijven wel. en daar hoort de groei ook vandaan te komen


bemoedigende plaatjes macro VS 1: sparen

Via Strategas
de jaarlijks herziening van de BNP cijfers uit het verleden in de VS was vooral belangrijk voor de spaarquote

En weg zijn de angsten dat de spaarquote zo laag is, dat deze wel haast omhoog moet en zo consumptie gaat drukken
Goldman Sachs waarschuwde dat de opwaartse herziening vooral komt door de rijken via hogere berekende huuropbrengsten etc.

Maar toch, zonder opwaartse herziening had je toch aan moeten nemen dat de spaarquote te veel aan het dalen was want je wist dat de rijken meer aan het sparen waren.
De spaarquote daalt meestal vrij precies mee met de stijging van de rijkdom. Dit gebeurt nu minder dan anders, o.a. omdat de rente niet daalt.

5 augustus 2018

samenvatting financieel economisch nieuws van de afgelopen week


Kleine stijgingen van de Amerikaanse koersen (in Europa en Japan ging het wat minder, in sommige Emerging Markets wat beter) op goede huidige fundamentals van macro en winsten (maar tegenvallende guidance)
tegenover angsten voor correctie op technologieaandelen en voor een escalerende handelsoorlog van de VS met vooral China. Nee, geen 10% maar 25% dreigde Trump. China stak terug met dreiging van idem voor $60 miljard Amerikaanse export, tegenhouden van de grote chipfusie en een zwakkere yuan. De Chinese beurzenmoesten opnieuw behoorlijk achteruit.Vrijdag verdedigde China de yuan met hogere resereve requirement ratios voor speculeren op daling van de yuan. Daarop steeg de S&P vrijdag, samen met de Goldilocks cijfers over de arbeidsmarkt (slechts 157.000 groei van de werkgelegenheid maar 59.000 opwaartse herziening van de vorige maanden en slechts 2,7% loonstijging op jaarbasis).
Er is een groeiend vertrouwen dat de inflatie weinig gaat stijgen, er is steeds minder onzekerheid hierover als je naar de schommelingen van de impliciete inflatieverwachtingen kijkt.
ECI, de employment cost index, steeg met 0,6% over het tweede kwartaal terwijl er voor 0,7% werd gevreesd.
De gewone ISM was iets lager dan gedacht, maar de ISM non manufacturing was 3,4 omlaag tot nog steeds een goede 55,7
Persoonlijk inkomen +0,4% met iets opwaartse herziening over april, consumptie ook +0,4% over juni.
Baltic Dry Index is opnieuw behoorlijk omhoog, de scheepvaart merkt kennelijk nog maar weinig van de handelsoorlog (alleen maar extra handel uit voorzorg kan men ook zeggen)
De markt maakt zich kennelijk ook zorgen over liquiditeit. Er waren nieuwe bibbers over Italië waar Griekenland ook last van had.
De Bank of Japan gaf aan misschien pas te gaan interveniëren op een hogere 10-jaarsrente, pas bij 0,2%. De Japanse 10-jaars rente zigzagde rond dit gedoe van 0,05% tot 0,11%, weer terug naar 0,05% en weer omhoog naar 0,12%.
In Europa steeg de PMI van 54,9 naar 55,1. Niet veel, maar de daling in 2018 zou gestopt kunnen zijn. Winkelverkopen +1,2% in Duitsland in juni, beter dan verwacht.
PMI’s daalden iets in China, daar lijkt de groei toch iets af te zwakken.

3 augustus 2018

weer mooie groei van de werkgelegenheid in de VS, al viel het iets tegenDe groei van de werkgelegenheid was iets lager dan verwacht (157.000 i.p.v. 190.000), maar er waren opwaartse herzieningen van de vorige maanden. Dat in acht nemend waren de cijfers goed. Op jaarbasis trekt de groei zelfs aan.
Werkloosheid 0,1% omlaag naar 3,9%. Loongroei stabiel op 2,7%.
Saai, Goldilocks, maar iedereen bidt dat het zo blijft.

De participatiegraad van de kerngroep 25-54-jarigen stijgt, maar is nog steeds niet terug op het niveau van voor de kredietcrisis. Dat is een van de redenen waarom de loongroei nog niet de pan uit rijst. Een andere veel gehoorde reden is dat er weinig productiviteitsgroei is, vooral buiten de 5% meest productieve bedrijven. Deze zijn zeer efficiënt en er werken maar heel weinig mensen daar. De rest moet het dan maar doen met een karige loongroei, tenzij men naar een andere baan hopt.

(plaatje via Strategas).

De werkloosheid daalt maar heel weinig de latste tijd, terwijl de groei van de werkgeegenheid groot is, hoger dan de aanname voor de groei van de beroepsbevolking van onger 60-90.000. Dat komt, omdat steeds meer mensen de situatie op de arbeidsmarkt zo bemoedigend vinden dat ze weer werk gaan zoeken.31 juli 2018

overpeinzing


De S&P500 is aarzelend door de 2800 gebroken, een barrière die groot was en bij doorbreking volgens vele chartisten het pad zou banen voor een grote verdere stijging.
Die stijging is vooralsnog klein en rustig. Er zijn zoals altijd heel wat zorgen, de wall of worry is zoals meestal in een bull markt hoog. Deze keer vooral door de handelsoorlog van Trump en het gevoel dat we aan het einde van de economische cyclus zitten en monetaire ellende in steeds grotere mate over ons gaat neerdalen In de VS is er (nominale) topgroei geweest in het tweede kwartaal en nu kan het alleen nog maar bergaf. In Europa gaan we al enkele kwartalen bergaf met de groei. 0,4% op kwartaalbasis, helemaal niet die 2,5-3% waar we nog maar kort geleden mee verwend waren (en waardoor de euro zo sterk kon worden).

. De winsten groeien wonderbaarlijk en op korte termijn lijkt nog meer moois in het verschiet. De scherpe kantjes van de handelsoorlog zijn er afgelopen week een beetje afgezaagd voor Europa en in mindere mate voor de Nafta en vrijwel niet voor China, ondanks de goede bedoelingen van Mnuchin. Handelsoorlog met China is een blijvertje en Europa/ Japan gaan solidair worden met de VS op dit punt. Dit gaat de groei in China niet erg stoppen, made in China in 2025 zal ongeveer bereikt worden. Net zoals Japanse auto’s ineens even goed waren als Europese en men liever een Sony TV had dan eentje van Philips, zo gaat China natuurlijk ook met de nodige producten de wereldkwaliteit worden over enkele jaren. Maar dan hebben de voordelen die gegund worden als arm land niet meer nodig. Die moeten worden ingeleverd. Meer toegang bieden tot China anders moet China toegang betalen tot onze markten. In dat opzicht wordt Trump alom gesteund. Niet voor de extreme mate waarmee China gestraft moet worden. Dat is nodeloos slecht voor de wereldeconomie en slaat hard terug op de eigen economie.

We raken maar heel langzaam gewend aan de nieuwe zorgen en daarom gaat de stijging van de koersen maar langzaam. Koerswinstverhoudingen horen dat niet of nauwelijks op te lopen.
Die angsten voor het einde van de cyclus lijken nu overdreven (ooit komt er natuurlijk een eind aan, maar opgang is normaler dan neergang in de cyclus).De leading/coincident indicators kunnen nog flink stijgen. Een nieuw hoogtepunt  sinds 1978 lijkt te komen
De handelsoorlog treft Emerging Markets het hardste. Samen met de mede hierdoor sterke dollar deden aandelen Emerging Markets het in 2018 slecht. Maar sinds kort zijn ze bezig aan een stille opmars. Ze gaan niet onderuit op al dat getwitter van Trump en de verhardende standpunten van China en de VS over de handelsoorlog. Misschien komt dit door meer geloof in in fiscale en monetaire stimulering van China, de belastingverlagingen in de VS die hun export helpen en geleidelijk toch stabiliserende valutakoersen voor veel landen.
En sinds nog korter wordt dit gesteund door een klein herstel van de koperprijs na de val.


Tja, de zorgen van de markt verschuiven van handelsoorlog naar hoe groot de correcte op technologie-aandelen zou kunnen worden. Er werd steeds meer rozengeur en maneschijn verdisconteerd, maar op een gegeven moment doet de zwaartekracht zijn ondankbaar werk en komen deze aandelen weer terug tot aardse waarderingen. De FANG-aandelen zijn zo groot geworden dat het haast niet is voor te stellen dat ze nog flik kunnen groeien en dat is wel verdisconteerd in torenhoge koersen. 

29 juli 2018

Samenvatting financieel economisch nieuws van de afgelopen week


Een kleine verdere stijging van de aandelenbeurzen, enigszins geholpen door de verzoenende houding van Trump bij het bezoek van Juncker en ook door wederom goede winstcijfers. Beiden waren door Kudlow ingefluisterd dat ze moesten gaan voor verlaging van tarieven, liefst naar 0%. Gesuggereerd werd dat Europa Amerika van zijn enorme gasvoorraden gaat proberen af te helpen om zo ook wat minder afhankelijk te zijn van Poetin. Europeanen moeten meer sojabonen uit Amerika gaan eten. Handelstarieven op auto’s werden uitgesteld. Weinig concreets is beloofd, vooral Frankrijk houdt concessies op landbouwgebied aan de VS tegen. De positievere houding tegenover Europa werd behoorlijk ongedaan gemaakt door een toenemende verwachting voor langdurige en heftige handelschermutselingen met China.

Facebook kreeg een dreun van 20% bij de uitleg waarom de groei moet afzwakken door allerlei privébeschermingsdoelen (door fake news, al is de koersdaling echt). Winst was wel in de prik, maar die 20% was in dollars een van de grootste dalingen van de marktwaardes ooit voor de beurzen.
Markten zijn bang voor een rotatie uit tech naar value.

De eerste raming voor de groei in het tweede kwartaal van de VS kwam binnen op 4,1% en nominaal op 7,4%. Voorraden drukten de groei met 1%. Consumptie en investeringen waren sterk en overheidsuitgaven groeiden ook. Mooie cijfers die zorgden voor opwaartse bijstelling voor de verwachtingen voor het derde kwartaal (door voorraadherstel, maar minder bijdrage export (enorme export sojabonen naar China valt stil))
In Europa lijkt de groei verder te verzwakken richting 0,4% op kwartaalbasis voor het derde kwartaal na een verwachte 0,5% in het tweede kwartaal. Op de meeste plekken in de wereld lijt de groei wat af te zwakken, al kan Japan iets herstellen. De inflatie viel daar iets mee.

Flash PMI’s kwamen redelijk goed binnen, iets zwakker, maar niet veel en vooral in de VS sterk (composite 55,9). In juni daalden de vooruitzichten een jaar vooruit, deze stabiliseerden in juli. Nieuwe orders duurzame goederen in VS  +1% (+3,2% verwacht). Verkopen bestaande en nieuwe huizen daalden, net als in Nederland is de voorraad aan te koop staande huizen te klein.
D.w.z. druk  omhoog op de prijzen, al lijkt in de VS die stijging af te zwakken door de hogere rente en slechtere betaalbaarheid. Er is te weinig gebouwd.

De ECB vergaderde, maar Draghi had niets nieuws te vertellen.
In Duitsland was de IFO OK dankzij betere vooruitzichten voor de bouw. De beoordeling van de verwachtingen is al een hele tijd lager dan die van de de huidige situatie

 In Japan is men bang dat de Bank of Japan het doel voor de 10-jaarrente te veel opschroeft (0,1% zou het worden).

28 juli 2018


Juncker heeft het kennelijk goed weten te treffen bij Trump, na door Kudlow goed ingefluisterd te zijn.  I can be stupid as well. Grote woorden en vol goede voornemens ( 1 januari is er niets bij, we moeten leren veel meer sojabonen te gaan eten in Europa, heel gezond), maar er is niets beloofd behalve uitstel van tarieven op auto’s.
De handelsoorlog gaat de goede kant voor Europa en Nafta, maar die met China begint stabiel slecht te worden. Mnuchin suste de boel nog wel een beetje, maar Trump krijgt steeds meer bijval om China in te tomen. De rest van de wereld moet gaan samenspannen om China volgens de regels van het kapitalisme te spelen, dus niet eindeloze subsidies en een naar beneden gemanipuleerde valuta. Uiteindelijk gaat dat lukken, als trump het niet zo dom speelt als Juncker suggereert.

Trump heeft het te druk met twitteren over dat hij niets wist va Russische dames die zijn zoon vuilspuiterij over Hillary zouden bezorgen. Hij wist hier niets van, hij is er niet over bericht omdat er niets bruikbaars loskwam van deze dame. Niet helemaal onplausibel, zo eenvoudig wordt het niet om Trump af te zetten. 

Beurzen reageerden zeer gematigd op het voorlopig afblazen van de autohandelsoorlog. Waarschijnlijk uit angst voor langdurige onweerswolken over China dus. Facebook was belangrijker.

26 juli 2018

Trump voor de afwisseling hoffelijk tegen Juncker

Trump twitterde er gisteren op los en daar bleek uit dat hij 0% tarieven wel zag zitten, even aannemend dat van buitenlandse auto's een hoog genoeg deel gemaakt wordt in de VS.

Europa moet van alles kopen, zoals sojabonen en aardgas. Niet erg voor Europa.
En tarieven naar 0. Heffingen op auto's worden uitgesteld tot de onderhandelingen klaar zijn.

Trump begint nu ook wel te zien dat zijn handelsoorlog een duur grapje begint te worden. $36 miljard goederen van China aan 25% heffingen onderwerpen noodzaakt tot agrarische subsidies van $12 miljard.
Whirlpool zou moeten profiteren van die plotseling 17% duurdere wasmachines. Niet dus, de koers is flink omlaag.
hoop is terug.

23 juli 2018

Kwakoe


Gisteren naar het Kwakoefestival (populair zomerfestival georganiseerd via Surinamers en tegenwoordig ook Antillianen) geweest in de Bijlmer, Nelson Mandelapark. Prachtig weer, massa’s mensen op de been. Wat een gemoedelijke boel, multi culti in alle opzichten door elkaar heen en iedereen opgewekt. Precies zoals Madiba zou willen en wat door de heer Blok als reden voor onheil, failed states wordt gezien (al ben ik het met hem eens dat Suriname er veel minder van terecht heeft gebracht dan ik gehoopt en verwacht had).

Samenvatting financieel economisch nieuws van de afgelopen week


De S&P500 is een soortement surplace aan het maken, heen en weer geslingerd tussen gepieker over handelsoorlogen met bijbehorende zwakte van de yuan maar met wat nakend optimisme over Nafta, Trump en goed nieuws over winst en OK macro. De VIX steeg een beetje, tegen de dalende, lagere gerealiseerde volatiliteit in. Het winstseizoen voor de AEX ging zeer goed van start met ASML, Unilever en Akzo. Europa iets omhoog. De rente ook. Olie ook op opnieuw lagere voorraden in de VS en een daling van het aantal horizontale boorplatformen (rigs).

De Trump carrousel ging van gestuntel in Helsinki (Poetin wordt zo ongeveer aangespoord de oude Sovjet-Unie te herstellen), de FED onder druk zetten, opmerkingen over de dollar (Trump kreeg zo waar zijn zin), Poetin uitnodigen zonder medeweten van nogal wat mensen (America first, Russia second en weg met die vervelend tegenpruttelende meisjes May en Merkel), dreigementen over supergrote importheffingen voor China, voorbereiding op afpersen van beloftes van Juncker komende week en seksuele uitspattingen via de Cohen tapes toen Melania in verwachting was. De markten worden verder getraind de woorden van Trump in de wind te slaan en op eigen kracht de moed te verliezen (= omhoog/omlaag gaan op de wall of worry vanwege de goede/slechte fundamentals).

Powell hield zijn halfjaarlijkse getuigenis voor senaat en congres waaruit geen nieuws volgde. Geleidelijke verhoging van de rente, al is hij wel benauwd voor een omgekeerde rentestructuur. En ja, protectionisme is slecht voor groei en inflatie.

94% beat voor de winsten, 78% voor omzet, maar bijvoorbeeld JP Morgan vindt het winstnieuws verre van perfect.

In China viel de groei van de industriële productie tegen, maar was er enig herstel van de groei van de detailhandelsverkopen.

In Japan viel de inflatie weer eens tegen, dit zal de bank of Japan op het pad van excessieve monetaire financiering te houden.

In de VS was de Phillyfed, voorloper van ISM, omhoog, zeer sterk. Initial claims voor werkloosheid omlaag naar record laag niveau zo ongeveer. Groei industriële productie vorige maand 0,6%. Leading indicators +0,5%.housing starts vielen flink tegen.
Detailhandelsverkopen +0,5%met opwaartse herzieningen in vorige maanden. Lyrische herzieningen van verwachte groei tweede kwartaal VS richting 5%. Piekgroei dreigt en dan zitten de large speculators in futures die record short zitten met 5 jaars obligaties weer eens helemaal verkeerd.
Sentiment huizenbouwers NAHBMI bleef onveranderd hoog 68, maar men ziet enige zwakte opdoemen voor de huizenmarkt. Overigens zie je ook enige angst ontstaan voor overspannen verwachtingen voor investeringsgroei nu Trump zulke verschrikkelijke handelsoorlogen voert.22 juli 2018

overpeinzing Trump of zitten we à la midden jaren negentig

In Helsinki gaf Trump allerlei concessies, te veel om op te noemen over Oekraïne, inmenging bij de verkiezingen etc. etc. Hiermee gaf de CIA eigenlijk aan dat ze vergeleken met de Russische inlichtingendienst zo stom als het achtereind van een varken zijn en dat Trump dit moest aantonen. Ingrijpen is noodzakelijk, zodat Amerika blijft meetellen. Die Poetin kunnen ze wel aan (de Russische economie in dollars is even groot als die van de Benelux), maar Xi, dat is een brug te ver geworden.
  Ondertussen nodigde Trump zonder medeweten van anderen Poetin uit in het Witte Huis.  Poetin vindt zich superieur, maar voelt zich toch een beetje afgetroefd. Trump kan veel meer chaos veroorzaken.

Aanhangers van Trump stellen dat Trump lagere importheffingen wil voor de VS en dat alleen maar kan door eerst de heffingen voor het buitenland te verhogen. De uitkomst van de handelsoorlog zou wel eens heel anders kunnen zijn dan men nu denkt. Japan en Europa verlagen hun onderlinge tarieven al. Japanse auto’s worden spotgoedkoop voor ons en wij kunnen meer kaas gaan uitvoeren naar Japan.

Na Trump zit men zich druk te maken hoe veel de groei gaat afzwakken en wat dit betekent voor de markten. De FED moet dan sneller dan nu gedacht gaan stoppen met verhogen.

De zwakte van de yuan. Misschien wel de belangrijkste reden waarom beurzen niet moeten stijgen op betere winsten. De yuan signaleert zwakkere groei van China en verzwakkende wereldhandel. De hoofdindicator hiervoor, de Baltic Dry Index, is echter stijgend.

De inflatie stijgt, maar dat is snel voorbij als de olieprijs stabiliseert

Er zijn wel wat wolkjes aan de economische hemel het ontstaan voor investeringsgroei. Handelsoorlog gaat niet in de koude kleren zitten. Met de huizenmarkt gaat het ook niet al te crescendo, de betaalbaarheid lijdt onder de renteverhogingen van de FED. Nog niet al te problematisch, maar het ondersteunt piekgroei, vooral als Trump niet snel ophoudt met die handelsoorlogen. Niet nodig als de VS de importen niet zelf kan maken en dat is het geval bij de huidige lage werkloosheid.
Wat zou een en ander kunnen betekenen voor de beurzen?


Ik denk dat de beurzen zich te druk maken over handelsoorlogen en het nakende einde van de cyclus in de VS. Een en ander lijkt het meest op midden jaren negentig.  Er was een lange periode met een vlakke rentecurve waarbij men steeds grotere wonderen ging verwachten 800 pound gorilla tech. Als men dat gaat denken kan er zelfs euforie neerdalen over de beurzen.

Zoals gewoonlijk is dat erg onzeker, het kan gemakkelijk uit de hand lopen met Trump en China kan plotseling weer tegenvallen, zoals de Chinese beurs al heeft ingeprijsd, maar wat niet te zien is in de economische cijfers. Brexit, Italië, Iran, Noord Korea, Nafta, dat moet allemaal goed gaan voor echt goede beurzen. Dat kan, maar dat kan niemand garanderen.

15 juli 2018

overpeinzing


Ook afgelopen week was er weer een royale portie politieke ellende over handel, NAVO, Brexit, Russische inmenging en volgens Trump onbetamelijke gaslevering van Rusland aan de Germanen.
Waarom ging de beurs toch omhoog? Niet door de banken met hun redelijke maar niet geweldige en daarom iets tegenvallende resultaten. Want de lange rente wil maar niet stijgen en de rentecurve wordt nog vlakker, iets dat de rente mismatch van banken minder profijtelijk maakt.

Het belangrijkste economische nieuws waren de inflatiecijfers. Die lieten een langzaam stijgende inflatie zien vanwege hogere olieprijzen en moeilijke vergelijking met een jaar geleden (iets dat na augustus ophoudt). Men (en ik hoor bij die men) kijkt steeds relaxter naar de inflatiecijfers. Die gaan geen flinke stijging laten zien en de opwaartse invloed van de olieprijs gaat snel omslaan.

In Amerika schreef Morgan Stanley zeer uitgebreid over het snel stoppen van de FED met de afbouw van de balans. Over een jaar moet dat ongeveer ophouden of misschien nog eerder, anders kan de FED de korte rente te moeilijk naar eigen hand zetten, nu de vrije reserves van banken zo enorm zijn geworden. Al met al een heel plausibel verhaal dat de lange rente in de VS niet veel hoort te stijgen en eerder iets moet gaan dalen aannemend dat de sterke wind mee van de economische groei half volgend jaar minder wordt.


We moeten eraan wennen dat Trump anders is. Niet dom, niet onlogisch, maar niet gebruikelijk diplomatiek maar chaos creërend met zijn conservatief boerenverstand.  Trump krijgt steeds vaker gelijk van commentatoren en politici.
[N.B. dit was fake news. Rechts van mevrouw May staan nog meer mensen en die kijken niet naar rechts.
Afgeknipte foto.]

Speltheorie geeft aan dat je eerst je dreiging zo groot mogelijk moet opblazen dat je zo geloofwaardig mogelijk die dreiging ook kunt uitvoeren. Bovendien moet je aangeven het spel per se te willen winnen. Het lijkt erop dat we die beginfase achter de rug hebben (en dat hoort minder dreigend aan te voelen). Trump dreigt met $500 miljard + aan goederen uit China die in aanmerking komen voor importheffingen. Europa dreigt met $300 miljard. China dreigt met van alles en nog wat, ook buiten handel om. Maximaal opgeblazen bedreigingen. Dit is overigens nog onduidelijk, omdat komende week het 232 regeringsrapport over de export/import van auto’s voor de VS wordt bekend gemaakt met potentieel heilloze aanbevelingen of juist heel kalmerende aanbevelingen voor de markt zoals Europese tarieven moeten iets omlaag, er zou meer in de VS moeten worden geproduceerd, maar dat je moet oppassen vanwege de complexiteit van toeleveringen.

Er is veel wrevel dat Trump niet duidelijk maakt wat hij wil met zijn handelsoorlog. Wat wil hij loskrijgen bij China? Als dat duidelijk wordt, dan kan er vooruitgang geboekt worden. China heeft al een en ander aangeboden en enkele zaken al verbeterd voor de VS (en de rest van de wereld).

 https://politi.co/2KQ59uR hoe China de handelsoorlog probeert te voeren:
Beijing also slashed import duties on cars and consumer goods from July 1, and last week issued a directive to expand imports — from medicines to machines — and to exempt from duties 97 percent of imports from the least-developed countries.
China probeert een coalitie te smeden met de rest van de wereld tegen VS in de handelsoorlog. China staat echter zeer zwak, omdat het Brussel niet mee krijgt, omdat Brussel bang is voor nog meer stelen van technologie (dat geeft China toe, de EU had dit ook wel gezien en is het daarin eens met Trump) en vooral ook om onder de voet gelopen te worden in de Made in 2025 technologieoorlog. Europa zal immers eerder de technologiestrijd verliezen dan de VS.

Er is ook wat meer optimisme aan het ontstaan over de groei van de productiviteitSamenvatting financieel economisch nieuws van de afgelopen week


Trump was weer eens niet van de voorpagina’s weg te branden, hij zweefde hoog boven iedereen uit.

. De NAVO drijft voor 90% volgens Trump op de VS, de andere landen moeten zo snel mogelijk 2 en liever 4% van hun inkomen gaan verkwisten aan defensie om weer een voor de VS betere positie te creëren. Duitsland mocht extra incasseren met Trumps opmerking dat zij door het importeren van Russisch gas ze een kolonie van Rusland zijn geworden en de oorlogskas van Poetin zo spekken. 

May kreeg een vreselijke veeg uit de pan van Trump met haar prachtige handboek voor een softe brexit voor de goederenhandel, na het opportunistische ontslag van twee ministers waarbij Boris die geen softie willen zijn, maar niet weten wat ze moeten doen voor een voor het VK pruimbare harde brexit.  

De Amerikaanse beurzen konden omhoog, waarschijnlijk op basis van vertrouwen in mooie winstcijfers, meer vertrouwen in een ruim monetair beleid en hoop dat de bedreigingen in de handelsoorlog gepiekt hebben (er is bemoedigend nieuws in de auto-oorlog met Europa en sommige bedreigingen van Trump zijn een beetje te draconisch). De S&P brak marginaal door de 2800, een flinke barrière na januari. Buiten Amerika is men nog steeds banger voor de handelsoorlogen en was de stijging iets kleiner. De rentecurves werden opnieuw iets vlakker. Beurzen zetten gewoonlijk hun hoogste punt pas na inversie en na de laatste renteverhoging, dus men hoeft nog niet super bang te worden door de vervlakking.
Olieprijzen kregen een knauw op hogere productie in Libië.

Het inflatienieuws was als verwacht in de VS (CPI op jaarbasis van 2,8 naar 2,9%) en analyses wijzen erop dat de invloed van de gestegen olieprijs op de inflatie straks gaat afnemen, de vergelijking met het vorige jaar na augustus gemakkelijker wordt, de kerninflatie behoorlijk stabiel is met licht dalende huurinflatie met alleen enige zorgen voor hogere inflatie door transportkosten. 0,16% kerninflatie vorige maand.
Er was weinig economisch nieuws afgezien van de Goldilocks inflatiecijfers. Consumentenvertrouwen OK in de VS, initial claims voor werkloosheid weer mooi naar beneden, het JOLTS-rapport over de arbeidsmarkt was zeer sterk, consumentenkrediet groeide flink.

Minder mooi was het vertrouwen voor groei op termijn volgens NFIB, het survey voor midden- en kleinbedrijf. De meeste cijfers geven aan dat groei in de VS op korte termijn bijzonder sterk is, maar dat over enige tijd de groei wat gaat afzwakken.

14 juli 2018

De Trump show goes on: meer geld naar defensie, een Zombie Nafta voor Canada, een BINO brexit


Na de Tweede Wereldoorlog kenden vooral Duitsland en Japan een enorme groei, die werd toegeschreven aan veel minder uitgeven aan defensie. De opleving in de VS in de jaren 90 wordt ook toegeschreven aan het ‘peace dividend’ na de val van de muur. Dat extra veel uitgeven aan defensie is economisch gezien niet erg aantrekkelijk. Je moet het alleen doen ter voorkoming van grote ellende zoals annexatie van NAVO-landen aan de Oostzee. 2% is al veel en 4%  is alleen nodig voor opbouw van een nieuw imperium. 4% zou de nu veel belangrijkere defensie tegen ‘climate change‘  behoorlijk tegenwerken.

Mijn collega’s in Toronto hebben de buik vol van de handelsoorlog. Je weet niet meer waar je aan toe bent met de Nafta. Het is een zombie Nafta geworden en dat is slecht voor het vertrouwen van buitenlandse investeerders.

Dan de brexit.
Als mevrouw May de soft Brexit probeert door te voeren met de EU, dan kan ze volgens ‘very stable genius’ Trump het wel vergeten om een goede handelsdeal met de VS te sluiten. Ze had niet geluisterd, precies het tegenovergestelde gedaan wat hij haar aangeraden, bevolen had. Daarom zou Boris een goede premier zijn. Desalniettemin vindt Trump May ontzettend aardig, zo weet the Donald weer eens de chaos te vergroten, en moet er uiteraard een handelsakkoord komen tussen VS en VK. Engelsen moeten maar gaan wennen aan overheerlijke Amerikaanse chloorkippen.
May probeert te gaan voor een soft Brexit. Tegenstanders spreken daarom van een BINO, brexit in name only. May vindt (terecht denk ik) dat een harde brexit niet door de meerderheid van het VK wordt gesteund. Brexit had maar nauwelijks meer dan 50% van de stemmen.
Mijn collega’s in Londen zeggen dat de angst voor Corbyn de conservatieven op pad van May houdt. Soft Brexit en weg met de hard brexiteers, die moeten terug in het hok.
Er ligt een deal voor de goederensector die aantrekkelijk is voor Europa en soft brexiteers. TINA, there is no alternative, anders is probleem met de grens van Noord Ierland onoplosbaar. Er is nog geen deal voor de dienstensector die veel belangrijker is voor Londen, dat de rekening betaalt voor de brexiteers. Plusputje voor VK: als we maar controle hebben over de vispolitiek. Immigratie deal lukt niet. Tja, hoe dom kun je zijn. Brexit is niet een beetje dom, maar een historische enormiteit die langzaam werkelijkheid dreigt te worden.

er begint enige spijt te komen over de brexit
groei is nog geen drama, maar wel slecht vergeleken met de rest van Europa. Het achterblijven bij de groei van Europa was de belangrijkste reden waarom het VK wilde toetreden tot de EU e overmoed dat de groei hoger was dan in de rest van de Eu was een reden om voor brexit te gaan.

Groot nieuws was de schrobbering van May door Trump, niet zijn opmerking dat het VK perhaps de EU verlaat. Perhaps? Toch bijna zeker? Niet dus volgens Trump.

Weg met de WTO als deze de beslissing van Trump niet overneemt dat je tarieven mag invoeren op basis van de nationale landsverdediging. De WTO mag de uitgebreide uitleg niet verbieden en zou China de extra rechten vanwege de status van Emerging Market (extra heffing op van alles, beperking van toegang tot bepaalde delen van de markt) moeten ontnemen. Trump moet ook zijn zegen geven over de rechters die de geschillen in de WTO moeten berechten. Er zijn drie vacatures op zeven leden en er zijn minstens drie rechters nodig voor een geldige uitspraak. Dit kan Trump eenvoudig saboteren.

Allemaal negatieve verhalen en toch beukt de S&P weer op die psychologische 2800 grens. 2791 is al gebroken, 2800 ook maar niet overtuigend, de Nasdaq zette al weer een all time high.