14 juli 2019

samenvatting financieel economisch nieuws van de afgelopen week


Wall Street zette dankzij Powell records, maar in Europa ging het minder. De AEX daalde een half procentje. Tot nog toe dit jaar total return Nasdaq 24% in dollars, S&P500 21%, alleen Rusland was nog beter met +28%. Olieprijzen kropen verder omhoog op eindelijk de grote seizoenmatige daling van de Amerikaanse olievoorraden en de langzaam uit de hand lopende schermutselingen met Iran rond de Straat van Hormoez.
Powell zat bij zijn halfjaarlijkse Humphrey Hawkins getuigenis voor het parlement Trump na te praten dat de rente naar beneden moet. De notulen van de vorige FED-vergadering waren ook extreem ‘dovish’. Dat wordt alom geloofd nu, maar de lange rente steeg toch verder (bezit van de zaak [zekere daling rente FED] is einde van het vermaak). In Duitsland nog meer dan in de VS. Powell gaf aan dat de rente verlaagd moet worden vanwege de onzekerheden rond de handelsoorlogen van Trump, niet vanwege te lage groeivoorspellingen door de FED of te lage inflatie. Merkwaardig dat de FED niet zegt zich zorgen te maken over lagere groei door het wegvallen van fiscale stimulering.  Ach, niet zo merkwaardig, want dat zet de deur open voor potverteren via inzetten van nieuwe monetaire theorie MMT, iets dat de FED niet moet aanwakkeren op straffe van te hoge inflatie (die ontstaat door te veel geld uitgeven, niet door te veel geldgroei)

Beurzen werden gehinderd door winstwaarschuwingen. Het ergste lijkt nu voorbij, winstbijstellingen vallen eigenlijk reuze mee vergeleken met de afzwakking van vele recente macrofactoren, maar guidance moet voorzichtig zijn en dat zal niet altijd even goed vallen.
Deutsche bank gooide de doek in de ring (18.000 banen weg en geschatte afschrijving van € 7,4 miljard) en geeft het op een belangrijke speler in Amerika te blijven. Europa is nu een kolonie van de VS en Trump kan nu de EU belasting/ opdrachten opleggen op straffe van geen zaken meer doen met Amerikaanse banken. Rutte moet uiteraard een fregat naar Iran sturen op commando van de grote roerganger in Mar a Lago. Een alweer trillende Merkel is ook al niet zo best, schokkend dus.

De verslechtering van de macrocijfers buiten de VS is zorgelijker dan die in de VS. Machineorders Japan 50% lager dan vorig jaar, fors dalende nieuwe orders in Duitsland, 2% daling industriële productie Nederland, maar verder degelijk herstel in Frankrijk. Airbus profiteert superbe van de ellende bij Boeing.
In de VS vallen de cijfers rond de vastgoedmarkt en kleine bedrijven wat tegen. De voorraad te koop staande huizen groeit behoorlijk. Nieuwe huizen lijken te duur voor millennials. De lage hypotheekrente helpt en zal meer gaan helpen, maar tot op heden is de hulp teleurstellend. Belastingverhogingen op vastgoed in dure (meest democratische) staten vorig jaar werken nog steeds negatief door.
Het meest opvallende macronieuws was de stijging van 0,3% van de kerninflatie van de VS, het op één na hoogste cijfer van de afgelopen tien jaar, 0,1% hoger dan verwacht. De extra stijging kwam vooral door hogere goederenprijzen, o.a. van kleding. Totale inflatie steeg vorige maand 0,1%.
Initial claims voor werkloosheid daalden weer naar een zeer lage 209.000. Het iets achterlopende JOLTS arbeidsrapport viel iets tegen vanwege een kleine afname van de vacatures, maar een en ander wijst nog steeds op een sterke arbeidsmarkt. Vertrouwen midden- en kleinbedrijf volgens NFIB survey meevallend weinig lager.
Cijfers van China vallen iets tegen vergeleken bij de reeds massieve fiscale en monetaire stimulering die naar stellige verwachting nog massiever gaat worden en zo de groei op vrijwel precies het gewenste peil zal houden zoals we al de nodige jaren gewend zijn geraakt.

overpeinzingen: zonder recessie binnen een jaar in de VS hogere beurzen anders niet


Misschien ben ik te negatief over beurzen. Bijvoorbeeld Jeff Miller van  a dash of insight legt uit waarom we vooral op korte termijn nog stijging van de S&P500 kunnen zien: “Men is veel te somber over een recessie op korte termijn “late cycle” is niet hetzelfde als “end of cycle”. Men zet zich veel te erg schrap voor de winsten van het tweede kwartaal en de guidance. Winsten gaan meevallen. De huidige -2,7% verwacht zal minstens +1,1% worden zoals bijvoorbeeld Fact Set aangeeft
Het sentiment is veel te negatief, ongebruikelijk negatief bij een recordstand van de S&P500. Particulieren hebben veel te veel aandelen verkocht, veel te veel geld gestopt in geldmarktfondsen en obligatiefondsen en een deel daarvan zal terugvloeien naar aandelen.
Wanneer moet je gewicht aandelen verminderen? Als de winstverwachtingen te hard dalen, er een recessie op korte termijn komt, als inflatie te hard gaat oplopen in de ogen van de FED”.

De hamvraag is: komt er in de VS een recessie binnen ongeveer één jaar of niet?
Zo ja, dan gaat het niet goed met de beurzen via lagere winstverwachtingen en kan de FED de rente niet meer verlagen dan de credit spreads oplopen. Zo nee, dan gaan de beurzen waarschijnlijk omhoog via vooral hogere waarderingen en kan de FED de rente meer verlagen dan het weinige dat dan de credit spreads oplopen. De situatie lijkt dan op 1995 toen (daardoor maestro wordende) Greenspan magistraal voorzag dat de productiviteitsstijging de inflatiedreiging teniet zou doen, waardoor hij de rente niet verder hoefde te verhogen (er was in 1994 een ongelooflijk enorme stijging van de rente geweest)  en zelfs een beetje verlaagde. Irrational exuberance volgde in de ogen van Greenspan (december 1996), maar pas in 2000 ging het mis (en was Greenspan maestro af).   

Voor het uitblijven van een recessie in de VS is heel wat nodig.
1.     De werkloosheid lijkt uit gedaald en dan gaat de motor van de werkgelegenheidsgroei veel minder hard draaien.
2.     Inkomensgroei van de hoogste 50% qua inkomen moet herstellen.
3.     De investeringsgroei moet weer op gang komen.
4.     Net als rond 1995 moet er plotseling een stijging van de productiviteitsgroei uit de hemel neerdalen, nu vooruitlopend op investeringsgroei en zonder hulp van het cyclisch dichten van de output gap, want die is al dicht.  
5.     De handelsoorlogen moeten stoppen, niet erger worden. Duitsland schat kans autohandelsoorlog met VS op 50%, dat moet 0 worden.
6.     Het afnemende optimisme van midden- en kleinbedrijf moet stoppen.
7.     De strengere controle op immigratie moet ongedaan gemaakt worden om bouw en landbouw niet stil te doen vallen/ onbetaalbaar te maken.
8.     Er moet fiscale stimulering komen van niet veel minder dan vorig jaar en dat terwijl de tekorten al zo groot zijn en bovendien ook nog eens de voor het komend jaar reeds afgesproken automatische bezuinigingen afgedwongen volgens de sequester eerst ongedaan gemaakt moeten worden bij gigantische onwil van republikeinen en democraten om tot een compromis te komen.
9.     Trump moet voor minder onzekerheid gaan zorgen, maar Trump is een deal destroyer, geen deal maker. Trump is overgegaan van deregulatie naar regulatie om het democraten moeilijker te maken de verkiezingen te winnen.
10.  Inflatie moet niet oplopen (op straffe van daling reële inkomens en geen monetaire verruiming door FED)  en dat tegen uitzonderlijk lage inflatie van gezondheidszorg, kleding en andere importprijzen op het ogenblik, terwijl importheffingen in eerste instantie inflatoir zijn (maar deflatoir als het een recessie uitlokt) en huurstijging weer iets aantrekt en de olieprijs even niet meewerkt.

Dat is even wel weer genoeg somberheid. Er is reden voor structureel optimisme. (bijvoorbeeld https://seekingalpha.com/article/4274793-inverted-yield-curves-signaling-recession-deflationary-boom Er zijn uitzonderlijk veel bronnen voor innovatie, vergelijkbaar met rond 1900.) 


Het uitblijven van hogere inflatie bij zeer lage werkloosheid is de hoofdbron voor doorgaand geloof in Goldilocks. We gaan over van een industriële economie met een steeds grotere dienstensector naar een steeds groter deel digitale economie met zijn Goldilocks deflatie. We meten die digitale economie onvoldoende, want we hebben de meetmethodes van sinds de Industriële Revolutie nog lang niet overboord gezet.
Een ondersteuning van dat digitaal Goldilocks denken zag ik in een plaatje met een analyse waarom de inflatie de doelstelling van 2% PCE-inflatie in de VS miste.

Het komt voor een opmerkelijk deel door deflatie in de communicatiesector, het hart van de digitale economie.

12 juli 2019

Record voor S&P500, Tina houdt van Powell c.s.


De S&P500 is langzaam boven de 3000 gekomen. Een record, in reële termen bijna ook. Het gaat niet zo goed met macro en de winsten, maar centrale banken pompen weer geld in de economie. De kans op een recessie in de VS wordt laag geacht (FED modellen 33% binnen een jaar, JP Morgan 43% binnen een jaar, andere modellen 5% binnen 3 maanden). Trump komt met belastingverlagingen ook al is daar eigenlijk geen geld meer voor, vooral verlaging capital gains tax, en wordt daarom met een landslide herkozen door boze, oude witte mannen.
Aandelen zijn goedkoper geworden dan we gewend waren recentelijk. Dividendrendement 2,4% en boven 2% ben je te ruim beloond. Pieken van de S&P500 horen te komen bij hogere waarderingen, hogere inflatie en grotere inversie van de rentecurve.
Matejka, de voortreffelijke aandelenstrateeg van JP Morgan, ziet daarom nog 15% of meer stijging voor de top bereikt wordt over wellicht een jaar.


Matejka ziet een fors herstel van de winstrevisies. De markt is veel te veel de winsten naar beneden aan het bijstellen en dat gaat in de tweede helft van het jaar als een blad aan de boom omdraaien. Geloof Trump nou, handelsoorlogen zijn goed voor beurzen, want de FED verlaagt dan de rente en komt met scheppen liquiditeit.

Enigszins problematisch in mijn ogen is dat de koerswinstverhoudingen (PE’s) al wat zijn vooruitgelopen op herstel, terwijl macro en guidance verslechteren. Winstverwachtingen lijken mij te hoog voor 2019 en 2020.

Matejka ziet ook een zwak tweede kwartaal, maar dan gaat de beurs 10 maanden voorlopen op winstherstel, net als begin 2016.Het lijkt mij kras dat de productiviteitsgroei verder gaat stijgen, nu de economische groei afzwakt van het 3%+ niveau naar 2%- (ook volgens de economen van JP Morgan). Dat kan alleen maar met daling van het aantal gewerkte uren zonder recessie. Er is geen grote investeringsgolf geweest die een acceleratie van de productiviteit zou rechtvaardigen. De werkloosheid is laag, de productiviteit van de huidige werklozen waarschijnlijk ook. Deregulatie van Trump lijkt om te slaan in regulatie om democraten wind uit de zeilen te halen.
Erger nog, als je naar het plaatje van Matejka (met pijlen van mij) kijkt, dan zie je dat vlak voor de meeste recessies de productiviteit even opliep naar ongeveer de huidige niveaus om daarna weg te glijden. Een recessie tamelijk snel is goed mogelijk.  
Matejka en velen met hem zien grote overeenkomsten voor komend jaar met 2015/16. Er kwam toen een flink herstel van PMI’s, macro, olieprijzen, de FED verruimde, China stimuleerde en men koos Trump.


Tja, ik denk dat de business sales verder afzwakken dan door Matejka ingetekend, verder dan in 2015/16 (wereldhandel en investeringen zijn nu minstens zo zwak) en dan zijn we in de tweede helft van 2019 nog niet bezig aan herstel.
(plaatje ter onderbouwing dat het nu niet beter gaat dan in 2015/2016)

Als Matejka gelijk krijgt met de business sales omhoog (zoals ook mijn collega’s hopen), dan kan hij helemaal gelijk krijgen met hogere winsten, productiviteit en dan uiteraard ook hogere beurzen.  
Voorlopig staat de markt aan de kant van Matejka. Verruiming van centrale banken vindt de markt belangrijker dan handelsoorlogen, dalende winsten en verslechterende macro zoals dalende PMI’s want een recessie op korte termijn ziet de markt niet, ondanks de inverse rentecurve (want dan kunnen koersen nog steeds een tijd stijgen bleek in het verleden). Ruim monetair beleid hoort te leiden tot hogere koerswinstverhoudingen en in de huidige constellatie van Secular Stagnation en geen fiscale stimulering in VS moeizaam herstel van macro. 
Tina regeert, There Is No Alternative voor aandelen bij negatieve rentes. Tina houdt van Powell en koopt aandelen.


7 juli 2019

Samenvatting financieel economische ontwikkelingen van afgelopen week


Beurzen waren niet zo blij met de wapenstilstand tussen de VS en China dan menigeen gehoopt had. China wordt met de dag veeleisender en dat helpt dat volgens Mnuchin voor 90% klare akkoord niet. De nodige winstwaarschuwingen, waarvan die van Samsung de belangrijkste was, hielpen ook niet erg. De verwachte winst voor de S&P500 een jaar vooruit schoof afgelopen week een kwartaal door en dat was goed voor een stijging van 171 naar 175 en dat houdt het optimisme over winstgroei keurig gaande.

Wel blij was men met de voorgestelde benoeming van Christine Lagarde tot opperhoofd van de ECB. Zij zal de rente nog veel verder onder nul brengen, zo denkt men. De rente daalde weer vervaarlijk. Een vreselijk mens dus voor de Nederlandse pensioenfondsen. Whatever it takes, die Nederlanders moeten maar eens flink gaan korten op hun pensioenen, zo lijkt haar devies. Ze is een politiek dier, dus ze zal ook wel gaan voor pushen van fiscale stimulering, geld over de balk smijten door vooral de landen met een onwelriekend groot overschot op de lopende rekening en overheidsbegroting zoals Nederland en Duitsland.
Italië beloofde zich zo goed mogelijk te houden aan de begrotingsregels van de EU.

Een en ander deed de rente verder door de grond zakken, omdat de beleggertjes nu wel heel erg veel (voor pensioenfondsen en spaarders) vreselijks van centrale banken verwachten. Vol verwachting van QE klopt het hart van zowel obligatie- als aandelenbeleggers. Waarschuwende vingertjes van tal van goeroes als El Erian, Gundlach etc.
Er waren record veel liefhebbers om obligatie-ETF's te kopen. Niet voor niets noemt men dat de 'most crowded trade' van het ogenblik.

De groei van de werkgelegenheid in de VS in juni was 224.000 volgens het Establishment Survey en 102.000 volgens ADP. De arbeidsparticipatiegraad liep iets op. Die toegenomen hoop op het vinden van geschikte arbeid zorgde voor 0,1% stijging van de werkloosheid tot 3,7%. De loongroei bleef een armetierige 3,1%.
ISM manufacturing 51,7, een kleine daling, maar beter dan verwacht. ISM non manufacturing een sterke 55,1, maar wel een grotere daling (-1,8) dan verwacht (-1,1).

Goede cijfers, nog niet op een recessie wijzend maar niet zo goed dat het de FED zal verhinderen eind juli de FED-rente te verlagen.

Autoverkopen iets omlaag, bouw tegenvallend, nieuwe orders omlaag, niet veel met beetje neerwaartse herzieningen van oude cijfers. Vervoer per spoor ruim 5% lager dan vorig jaar.

Wereldwijd waren de PMI manufacturing surveys (vooral in Azië) zwakker dan in de VS en met name nieuwe orders Duitsland zeer zwak. Het pessimisme van het bedrijfsleven neemt toe, ook volgens andere peilingen. PMI diensten was net als in vorige maanden sterker. Wereldwijd brokkelen de macro cijfers steeds verder af tot langzaam aan zorgelijke zwakte als de keer niet snel komt. De lage rente doet anders vermoeden, maar de verbetering van de financial conditions geeft hoop. Zonder nieuwe schokken geen recessie, de huidige perikelen in de handelsoorlog leiden ex Duitsland nog niet tot groeivoorspellingen beneden 0% groei. Frankrijk gaat beter en dat moet de EU redden. China belooft extra stimulering om o.a. nieuwe auto te kopen.


handelsoorlog wordt toch grimmiger ondanks de wapenstilstand van de G20


Het gaat helemaal niet goed met de handelsoorlogen. Trump was buitengewoon toegeeflijk op de G20 om niet af te gaan, maar China is het zat. Trump gaf toe aan het eisenlijstje van Xi dat de sancties tegen Huawei moesten verminderd worden.
Huawei prijkt echter nog steeds bovenaan het lijstje van bedrijven waar de transacties vermeden moeten worden in het kader van Amerikaanse technologiebelangen.

[je ziet het aan Xi: hij is het zat, wat moet hij met die vermetele, onbesuisde politieke amateur. Vooruit dan maar weer, een hand aan die mafkees.]

China heeft volgens diverse commentatoren op de G20 de handelsoorlog met de VS gewonnen. Trump moet nu in alles toegeven. China heeft laten weten alleen maar een handelsakkoord te willen sluiten als alle importheffingen van de baan gaan (geen geringe eis). Geen nieuwe wetgeving die Made in China in 2025 en de eenpartijstaat (die noodzaakt tot subsidiëren van staatsbedrijven)in de weg staan. Geen geflipflop door Amerika, anders stopt men met importeren van landbouwproducten uit de voor Trump kritieke staten om de verkiezingen te winnen. In Chinese ogen is het duidelijk: zonder akkoord is de Amerikaanse economie te zwak voor Trump om de verkiezingen te gaan winnen. Met zijn opvolger zal beter te praten zijn en anders dopt China wel zijn eigen dopjes, een steeds groter deel van de wereld zal kiezen voor handel met China boven handel met Amerika.

Trump wil andere landen hard gaan treffen die via een omweg van of naar China naar Amerika exporteren. Vietnam +400%. India is ook de klos, het verliest voorrechten van wat gewoon was voor een Emerging Market.

Trump moet verkiezingstechnisch Europa onder druk zetten met dreiging van tarieven op auto’s. Europa doet ondertussen niets en zal dus de toorn van de 'tariff-man' Trump aan den lijve moeten gaan voelen. Meer geld voor defensie en niet weggooien aan de klimaatcrisis, wat Europa terecht een veel beter doel vindt.

Japan is een handelsoorlog met Zuid-Korea aan het starten en van beide kanten worden nu steeds meer onaardige maatregelen getroffen.

Kortom, verharding van de handelsoorlogen zet door, is helemaal niet verminderd op de G20.

6 juli 2019

Werkgelegenheidsrapport VS: goed, maar…


De groei van de werkgelegenheid over juni in de VS was met 224.000 bij de eerste rapportage duidelijk beter dan de verwachte 165.000 en beter dan wat ADP aangaf, maar de groei is af aan het zwakken. In de eerste helft van 2018 was de totale groei 1411.000 en in 2019 1033.000. Nog steeds behoorlijk, maar verdere afzwakking zou de groei op jaarbasis beneden de door mij gevreesde 1,8 miljoen brengen en dat is een niveau waarbij de VS snel in een recessie kwam/ al in een recessie zat.


In 2018 stopte de dalende trend net op tijd, maar in 2019 is een nieuwe daling begonnen en die zal denk ik wel doorzetten tot onder de door mij toegevoegde dikke blauwe lijn (150.000 per maand, 1,8 miljoen per jaar). Zo ver is het nog niet, maar ergens eind 2019 lijkt me dit toch wel het geval.

De loongroei is ondanks de lage werkloosheid en het grote aantal vacatures eerder af aan het zwakken dan versnellen. Vreemd.

De participatiegraad steeg een beetje (ook voor de kerngroep van 25-54-jarigen) en daardoor kon de werkloosheid 0,1 hoger gemeten worden op 3,7%.

Prima cijfers zou je zeggen, net niet goed genoeg om de FED af te brengen van het pad van renteverlaging, maar beurzen werden toch een beetje benauwd (zoals Eddy Elfenbein uitlegde: The good news is bad news because the previous bad news was seen as an impetus for good news but now that bad news is no longer tenable which is good news and that’s, as I said before, bad news.). Een beetje maar, maar goed nieuws is even slecht nieuws voor de beurs. Tot het nieuws echt slecht wordt, dan wordt slecht nieuws uiteraard slecht voor de beurs. De winstverwachtingen kletteren dan naar beneden, niet dat heel bedaarde tempo dat we sinds oktober zien.

De FED zit op het pad van renteverlaging vooral omdat de obligatiemarkt luid uitschreeuwt dat de FED-rente te hoog is. Maar er is wereldwijd een brede afbrokkeling van de macro vooruitzichten zichtbaar. In de VS nog maar betrekkelijk weinig, maar in veel landen heel wat meer. JP Morgan ziet negatieve groei in Duitsland in het tweede kwartaal. Inflatie is lager dan de doelstellingen en de inflatiecijfers komen al jaren lager binnen dan verwacht en lijken maar niet op te willen lopen. Ook nu verwacht men (inclusief mijzelf) een beetje stijging van de inflatie, maar gebeurt dat wel?

Vooralsnog signaleert de groei van de werkgelegenheid geen recessie in de maak in de VS, misschien heeft de consensus gelijk dat de verbeterde financial conditions ook deze keer macroherstel inluiden, tegen de boodschap van de inverse rentecurve in. Men ziet bevestiging in de stijging van de beurzen, zoals gewoon is in het eerste half jaar na de inversie. En uiteraard roept men zoals bij elke keer sinds ik dat bewust meemaak sinds 1970, dat inversie deze keer geen recessie betekent in de VS, want er zijn deze keer andere factoren zoals een lage termijnpremie en de te lage inflatie en goede voornemens van de FED deze keer de cyclus niet te vermoorden die ervoor gaan zorgen dat het deze keer anders is. Het is ook altijd anders, maar op den duur is de recessie niet te ontlopen.

30 juni 2019

samenvatting financieel economisch nieuws van de afgelopen week

De eerste paar dagen stond de beurs onder druk vanwege de dappere uitlatingen van Powell dat de FED onafhankelijk zal blijven, zich niets zal aantrekken van de opruiende smeekbedes van Trump om nog veel meer te verruimen. In de tweede helft begon men meer te hopen op een goede uitkomst op de G20. En ja hoor, die Trump vervulde alle wensen van Xi (men mag weer business drijven met Huawei o.a.) en daarna van Kim Jung Un.

Er was niet zo veel economisch nieuws. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de industrie nog verder afzwakt (nu o.a. Chicago PMI -4,5 naar 49,7). Nieuwe orders dalen, handelstekort op goederen ex olie stijgt nog steeds hard in VS.(n Japan viel de groei van de industriële productie verrassend mee.)Van de weersomstuit komen er daarom meer dan normale winstwaarschuwingen (meestal contrair signaal). En daardoor afzwakkende winstgroeiverwachtingen.

Dit kan verder roet in het eten gooien om de pret van zo'n geweldig resultaat bij de G20. Niet dat er een akkoord dreigt, maar toch, veel beloven en weinig geven doet gekken in vreugde leven.
Mnuchin zei dat de deal voor 90% klaar is, net als in april en op de G20 is opnieuw grote vooruitgang gemaakt.
Positief voor de beurzen blijft dat particulieren zo veel verkocht hebben (en dat is opgepikt via hoge inkoop eigen aandelen). Men heeft te veel cash, is wel erg optimistisch over nog lagere rente (10 jaar Treasuries nu 'most crowded trade' want men hoort steeds meer: 'lower for longer'' ). Indexen die onekerheid meten zijn helemaal door het dak gegaan en dat is meestal een contrair signaal (na all time highs hoogst onzeker)

De hypotheekrente daalde verder in de VS en dat moet de huizenmarkt in beter vaarwater brengen. Misschien dat de afzwakking van de huizenprijzen stopt (nu +2,5%). Verkoop nieuwe huizen viel echter nog tegen, maar pending home sales ietsje omhoog.
Persoonlijk inkomen steeg 0,5%, persoonlijke consumptie 0,4% bij 0,2% PCE-inflatie, net iets beter dan verwacht allemaal. Initial claims voor werkloosheid liepen ietsje (tegenvallend) verder op naar een nog steeds zeer lage 227.000.

High yield spreads op laagste niveau in 52 weken in EU.

PMI China manufacturing op 49,4 en diensen op 54,2. De varknspest is twee maal zo erg als verwacht.
G20: het draait nog steeds om olie, Trump vervult wensen Xi

je kunt het meteen zien:  MBS is het stralende middelpunt. op de achterrond steekt Rutte verre uit. May staat al op het tweede plan en ook Merkel is al opzij geschoven.

Deze man heeft tenminste vrienden. Trump meldde dit uitdrukkelijk. Maxima heeft het tot schand ondervonden. Poetin smeekt om zijn gunsten. Wat zijn we zonder hem. Baudet, dat is wel een miljardje of wat waard om niet hiervan afhankelijk te zijn.
Dictaat Xi voor 100% geslikt door Trump. Ja, Huawei moet orders krijgen/ dingetjes kunnen kopen van Amerikaanse bedrijven.. Ja meneer Xi, de onderhandelingen worden hervat. Ja meneer Xi, geen nieuwe heffingen. Xi koopt wat bonen om een en ander te bespoedigen. Schoothondje Trump gaat nu zijn grote vriend Kim opwachten bij de grens van Noord en Zuid Korea. Zal kim zich verwaardigen om Trump niet al te erg laten afgaan?

Nee, Trump is nu even guller dan Sinterklaas en daar moet je van meeprofiteren.
De Europeanen hadden wat anders te doen, de belangrijke baantjes moeten verdeeld worden. Wie volgt Juncker op? Tusk draagt zowaar Timmermans voor. Wie volgt Tusk op? En wie Draghi?

In de VS zit men nog na te analyseren hoe de eerste debatten van de democratische kandidaten verliepen. De dames wonnen: Elisabeth Warren op de eerste dag en Kamala Harris op de tweede avond.De een probeerde nog linkser te zijn dan de ander. De oudjes beten in het stof. Op de eerste avond sprak men ook wat Spaans, want de Hispanics winnen, dan heb je de toekomst (bijna alle bevolkingstoename komt door de hispanics). Healtcare for all. Immigranten, daar moet je lief voor zijn. Grote gevaren ziet men met klimaat en China naast Trump. Gaat een zeer linkse rakker Trump proberen uit het Witte Huis te drijven? Het is nog te vroeg om de gematigde kandidaten af te schrijven, maar Biden bakte er niets van, dat is geen partij voor Trump in een debat.

23 juni 2019

samenvatting financieel economisch nieuws van de afgelopen week

All time highs voor de S&P500, all time lows voor de Europese rentes. Goud en olie omhoog (door de spanningen rond Iran vooral). Hangseng 5% omhoog.
Eerst beloofde Draghi gouden bergen à la whatever it takes bijna. Men verwacht nu een verlaging van de ECB-rente met 10 basispunten en hervatting van QE. Trump twitterde er schande van.

Powell probeerde Draghi te overtroeven met beloftes over komende renteverlagingen (maar nu nog niet). De FED is niet langer 'patient', maar ongeduldig. De 'dots'van de rentevoorspellingen gingen iets meer dan verwacht omlaag, maar zijn nog steeds hoger dan de markt (rupsje nooit genoeg) inprijst. Niet dat de groei- en inflatieveranderingen zo anders zijn geworden, maar uit voorzorg, ter verzekering tegen (on)verwachte ellende van handelsoorlogen, dalende investerende en bedrijven die het vertikken de prijzen en lonen te verhogen. Een en ander resulteerde in grotere daling van de twee jaar rente dan van de tien jaar rente.
De Bank of Japan beloofde niets en dat werd als 'hawkish' uitgelegd, maar ze blijven maar QE doen en men begint een rentedaling van 20 basispunten te verwachten.

Rutte pleitte on-VVD-waardig heel populistisch voor veel hogere lonen, niet goed opgevat bij de werkgevers. Dit in navolging van Trump die voor een minimumloon van $15-16 aan het twitteren is.

Elisabeth Warren is bezig met een flinke opmars in de polls ten koste van Biden via vooral haar plan om 42 miljoen Amerikanen hun studieschuld kwijt te schelden.

Trump laste al te dodelijke aanvallen op Iran af, maar gaat wel akkoord met cyber-aanvallen. Trump lijkt bij de G20 een uitgebreid vorkje te prikken, zodat iedereen nu gelooft dat de nieuwe tarieven op de resterende $300 miljard import uit China voorlopig in de ijskast worden gezet.

 De macrocijfers waren niet best in de VS. Vooral de ongekend grote daling van het New York Empire Survey zorgde voor menige hartverzakking, maar veel cijfers ware van midden in de Mexicotarievenellende. De Phillyfed was ook omlaag, maar niet zo veel, o.a. nieuwe orders vielen mee, maar prijsverwachtingen waren uitermate zwak. De flash PMI's waren lager. De ISM lijkt op een en ander iets te kunnen zakken, maar niet heel veel (nieuwe orders en te hoge voorraden wel problemen).
Er werd met de bouw van iets minder huizen gestart. Het sentiment van de bouwers volgens NAHBMI daalde iets verder, tegen de lagere hypotheekrente in.
Leading indicators onveranderd.


In Europa waren de flash PMI's onder aanvoering van gele hesjes Frankrijk hoger.

overpeinzingen


Trump lijkt extra heffingen op China te gaan uitstellen. Kinderen krijgen toch nog speelgoed uit China met de kerst. Er is echter wel toenemende chaos over wat wel en niet meer kan. Microsoft waarschuwt met videospelletjes -11%.
De handelsoorlog brengt nieuwe economische theorie op gang, een combinatie van rente centrale banken, over/onder gewaardeerde valuta’s en handelstarieven. Een wezenlijk onderdeel is dat valuta’s niet omlaag gemanipuleerd mogen worden op straffe van hogere tarieven.
Ik zie dit niet bepaald als verbetering op het oude model. Het brengt de werkgelegenheid voor de middenklasse niet terug en je krijgt wel hogere prijzen voor je aan te schaffen spulletjes. Eenmalig een langdurige klap voor je reële inkomen en dat werkt cumulatief toch door.

Trump gaat dus steeds meer zeggen over de naar beneden gemanipuleerde euro door die vreselijke 
Draghi, de pyromaan van ons pensioenakkoord. Dat gaat in vlammen op dankzij de steeds negatievere rente die de potentiële groei steeds verder naar beneden brengt, maar het Italiaanse bankenstelsel wel redt. We want Weidmann! Whatever it takes!
Beurzen zijn uiteraard wel blij met die vreselijke Draghi die al zijn kruit verschiet terwijl de groei boven potentie ligt.
Dan Powell. Deze keer lukte het hem wel de koersen omhoog te praten. Hij verlaagde de rente niet, maar liet overtuigend doorschemeren dat dit wel te verwachten is eind juli als de situatie niet veranderd is. Rare koekenbakkers toch, daar bij de FED. Als wat je nu weet reden is voor renteverlaging, wacht dan niet tot eind juli. Dit verhaal van Powell was alom verwacht, maar toch was het genoeg voor een all time high voor de S&P500 en dat terwijl het nieuws over de verwachte winsten toch te wensen over liet en de New York Empire FED Survey een regelrechte ramp leek (gecorrigeerd voor Mexicaanse angsten minder rampzalig).
Men legde de informatie van de FED uit als ‘dovish’, omdat de rentevoorspellingen van de FED-leden volgens hun ‘dots’ ietsepietsje meer naar beneden gingen dan gedacht. 7 leden zien twee renteverlagingen in 2019 en dat maakt afdwingen hiervan door de markt een peulenschilletje. De voorspellingen voor groei en inflatie werden slechts zeer marginaal neerwaarts aangepast, dus men kon die voornemens om de rente te verlagen uitleggen als verzekeringsverlagingen, niet omdat de macro in een bodemloze put aan het belanden is. Meer vertrouwen dat we pas mid cycle zitten na tien jaar volgens de markt.  

Trump was even weer Good Trump deze week, niet Bad Trump met zijn aankondiging voor een niet zo eenvoudige maar wel ook voor gedachten uitgebreide, voedzame maaltijd met Xi op de G20 en zijn afgelasting van al te dodelijke vergeldingsmaatregelen tegen Iran vanwege het neerschieten van een drone die toch wel benauwend dicht bij Iran kwam. Bolton is niet voor een gat gevangen en weet uiteraard weer nieuwe ellende voor Iran te verzinnen, cyberaanvallen. Trump ontsla die oorlogshitser toch!

Markttechnisch was het een memorabele week omdat zowel aandelen, obligaties als goud (vooral in euro’s) nieuwe hoogtepunten zetten. Dat gebeurt bijna nooit tegelijkertijd. Het maakt het moeilijk het marktverhaal goed te duiden. De rente is record laag en dat wijst om langdurig onvoldoende groei, dalende winsten en terugkerende liquiditeit. Goud omhoog wijst op terugkerende liquiditeit bij een betrekkelijk zwakke dollar en meer onzekerheid. Aandelen omhoog wijst op terugkerende liquiditeit, uiteindelijk een herstellende economie. Hogere koerswinstverhoudingen moeten tegenvallende winstverwachtingen (via negatieve guidance, dalende nieuwe orders, ontstellend verlies aan pricing power) goed maken, enigszins merkwaardig maar het gaat erin als koek bij vele marktvorsers. Slechts tijdelijk lage rente, na twee/ drie jaar gaat alles beter, dat is ook ingeprijsd in die record lage rente.Misschien lijkt de markt te zeggen dat men wel kan leven met een handelsoorlog die beperkt moet blijven om herverkiezing Trump mogelijk te maken, als de dollar maar niet te sterk wordt en er bakken met nieuwe liquiditeit de markt in gepompt wordt (maar de FED laat de balans nog steeds krimpen). Bovendien is er een enorme uitstroom uit de aandelenmarkt geweest van particulieren en die worden nu door Powell en Draghi aangemoedigd weer terug in de markt te komen, anders laat ze de kans lopen om op all time highs te kopen.

Ook bitcoins vlogen verder omhoog vanwege de komende introductie van libra van Facebook (die bitcoins overbodig moeten maken en wel (enigszins) gedekt gaan worden door iets (staatsleningen, goud etc.) dat geld waard is). De koersen van bitcoins zijn nog onbegrijpelijker dan die van aandelen.


16 juni 2019

samenvatting financieel economisch nieuws van de afgelopen week


Beurzen vertrouwen vast op de Powell put, de vruchten van een renteverlaging waarschijnlijk eind juli en dat zou een ‘insurance cut’  zijn, een daling die hoort bij mid cycle, niet end cycle (want de cyclus is pas tien jaar oud, in Australië duurt hij al 27 jaar). Vermetele economen houden vast dat we eind cyclus zitten en dat handelsoorlogen wel slecht zijn voor beurzen, wat de FED ook doet, maar voorlopig reageert Mr. Market vooral op wat de FED zou moeten gaan doen om Trump zijn verjaardagscadeautje te geven en nog meer. Beleggingssentiment is nog negatief en dat leidt meestal tot uiteindelijk toch maar wat aankopen door o.a. particulieren. Bedrijven kopen nog steeds in extreem volle vaart eigen aandelen in en dat is nog een grote steun van de markt.

Stabiele rente en beurzen afgelopen week op meevallend macronieuws uit de VS: 0,2% beter dan verwachte stijging van de industriële productie (+0,4%), inclusief herzieningen sterkere stijging detailhandelsverkopen dan verwacht (+0,5%) en 0,1% lagere inflatie dan verwacht. De kerninflatie was vorige maand slechts 0,1% op o.a. daling van autoprijzen en kleding.

Dit veroorzaakte opwaartse herzieningen van de groei van het tweede kwartaal richting 2%, maar men zit in de startblokken de groeiramingen voor de tweede helft van 2019 te verlagen.
De olieprijzen stegen slechts beperkt op de schermutselingen in de Golf van Oman waar twee olietankers werden aangevallen, naar men zegt door Iran.
Weinig schot in de handelsoorlogen, maar Biden gaf in Iowa wel aan dat die Chinezen een lesje geleerd moet worden.
Poetin gaf Xi een doos Russische ijsjes ter ere van zijn 66-ste verjaardag.
Trump gaf aan bij de komende verkiezingen best wel een welwillend oor te luisteren willen leggen voor vuilspuiterij van vreemde overheden over de democratische kandidaat. Mueller had een punt dat collusion van Trump c.s. met vreemde machten toch wel een probleem was/ is. Een senaatscommissie is nu Donald junior aan onderzoek aan het onderwerpen, iets dat Mueller niet erg deed en daarom waren velen al lang overtuigd dat er niets ernstigs voor Trump senior uit het rapport van Mueller zou komen.

In de VS leidt de steeds lagere hypotheekrente nu tot duidelijk meer hypotheekaanvragen (+26,8% maar liefst vorige week). Er komt een herfinancieringsgolf bij deze lage rentes. Initial claims voor werkloosheid stegen iets naar 222.000, nog steeds laag. Het JOLTS-report liet zien dat er veel vacatures zijn, maar niet record veel en met aannemen gaat het goed, maar wel iets minder goed. Het consumentenvertrouwen (University of Michigan) daalde maar weinig ondanks de handelsperikelen en vertrouwen van midden- en kleinbedrijf steeg zelfs volgens NFIB-survey.

 In China vielen de cijfers voor de groei van de industriële productie tegen (maar in de maanden daarvoor waren ze merkwaardig sterk) en die voor detailhandelsverkopen mee. Export een beetje beter dan verwacht en import slechter dan verwacht. We verwachten op korte termijn wat tegenvallende cijfers, maar op middellange termijn zal het net als de afgelopen jaren wel weer goed komen.


veel hoger dan normale kans op recessie in de VS


De beurs vertrouwt er volledig op dat de FED de economie zal redden en dat Trump niet te ver zal gaan met zijn handelsoorlogen en op tijd zal inbinden.
Cijfers voor de verwachte groei van het tweede kwartaal in de VS gingen omhoog van onder 1,5% naar ongeveer 2% door de meevallende groei van de detailhandelsverkopen en de industriële productie. De rente bleef toch stabiel door de opnieuw weer ietsje lagere inflatiecijfers dan verwacht. Het wil maar niet vlotten met die exploderende inflatie vanwege schaarste op de arbeidsmarkt zoals zou moeten volgens de Phillipscurve en het geloof daarin is daarom tanende, ook bij de FED.

Alom denkt men dat de kans op een recessie in de VS in 2019 bijna nihil is. Alhoewel, niet meer zo alom sinds deze week. Gundlach, de huidige obligatiekoning, ziet ineens 40% kans op een recessie in 2019 en 65% in 2020. De indicatie van de cycli door Morgan Stanley was al in het vuurrode deel gekomen. Dit werd afgelopen week bevestigd door een ongekende val van hun business indicatoren.

De val is zo groot dat het door bijna niemand geloofd wordt. Zo erg kan het toch niet zijn. Die handelsoorlog stelt toch niets voor, het gaat toch maar om nul komma nul niks procent groei in de VS. De arbeidsmarkt is booming. Trump wil herkozen worden via extra stimulering. De lagere rente werkt door in een sterke huizenmarkt (en inderdaad: hypotheekaanvragen +26% vorige week). De lage inflatie zorgt voor groei reële inkomens.
Die lage inflatie is de grote plus in de vooruitzichten, dat zorgt voor meer groei consumptie, lagere rente en daardoor sterke huizenmarkt.


Een mini plus is verder voor de VS dat China voldoende lijkt in te grijpen om hun groei op peil te houden, waardoor de wereldhandel niet helemaal onderuit zal gaan.
[N.B. in China waren ze totaal verrast dat Trump de handelsoorlog herstartte. Hun economen, die zonder twijfel buitengewoon superieur zijn geweest in het sturen van de economische cyclus voor China vergeleken met wat westerse economen konden,  hadden al aangegeven dat Trump terecht aan het bedelen was om de te hoge FED-rente lager te maken, want de Amerikaanse economie kon/kan dit soort hoge FED-rentes niet verdragen en koerst richting recessie. Trump moet dus inbinden en China wacht geduldig hierop. Als Trump niet op tijd inbindt is het nog mooier, dan wordt hij niet herkozen en is een deal eenvoudiger met zijn opvolger.]

Er zijn echter enkele indicatoren die erg slecht zijn, wijzen op een fors gestegen kans op recessie in de VS.

1.De koning onder de recessie-indicatoren is de omgekeerde rentecurve, 10 jaar minus drie maands rente. Dat wijst op een recessie die ongeveer begin 2020 zou moeten beginnen. Iets eerder en duidelijk later kan ook.
Samen met de credit spreads wijzen de FED-modellen nu op ongeveer 40% kans op een recessie binnen 12 maanden. Dat is sinds 1970 (toen men uit een recessie kwam) buiten een recessieperiode nooit zo hoog geweest (1998 Azië-crisis is nu overtroffen).


2.De credit spreads zijn nu voor de kleinere ondernemingen zorgwekkend aan het stijgen.


3.De olievoorraden in de VS dalen niet op het ogenblik, terwijl seizoensmatig deze als een baksteen zouden moeten vallen. Dit wijst op tegenvallende vraag (en meevallende productie). De olieprijs zou dus als een baksteen kunnen gaan vallen.

Daardoor is er een behoorlijk risico aan het ontstaan dat heel wat kleinere en grotere schalieolieproducenten met negatieve/ onvoldoende cashflow in de problemen komen.

4.Nieuwe orders dalen al een hele tijd. Dat is een leading indicator voor o.a. investeringen. Zelfs de techsector is dan niet immuun.

5. CFO’s zijn veel minder optimistisch geworden. Zij zijn nu voorzichtiger en de trend wijst op verdere afzwakking van de investeringsgroei. Dat is het hoofdingrediënt voor een recessie. Investeringen zijn veel volatieler dan consumptie en zonder daling van de investeringen kreeg men na 1970 geen recessie meer in de VS (daarvoor wel, val van de voorraden was vroeger al genoeg, maar daarna was de voorraadopbouw veel minder volatiel, veel beter gestuurd)


6.De voorraadcorrectie wordt deze keer echter wel betrekkelijk groot. De nieuwe importheffingen van de VS en China gingen pas in juni echt in en men heeft zich hier op voorbereid door extra voorraden aan te leggen, waardoor import en export en industriële productie even een zwieper kregen. De voorraden waren toch al te groot eind eerste kwartaal en nu is het naar het zich laat aanzien vervelender.  Broadcom meldde afgelopen week dat hun klanten hier zeer mee in de mag zaten en dat de guidance van Broadcom voor de tweede helft van 2019 flink terug moest. Alle aandelen in de chipssector leden mee.  


Komt er een recessie in de VS? Dat blijft onzeker, er is een schok voor nodig. Kandidaten te over voor zo'n schok, zoals handelsoorlogen uitbreiden, Brexit, Italië, China (oorlog met Taiwan etc.). En meestal wordt men verrast door wat de schok was, men zag die haast per definitie niet aankomen. Als de economische groei afzwakt, wordt men kwetsbaar voor schokken.
Ik denk dat Gundlach een redelijke schatting maakt: 40% kans op een recessie die in 2019 bgint en minstens 65% kans op een recessie die in de eerste helft van 2020 begint.

11 juni 2019

aflossing van de wacht van meest gefotografeerde handelaar: slecht voorteken?

Paul Tuchman was al sinds jaar en dag de meest gefotografeerde handelaar op Wall Street. Zijn expressieve Einsteinachtige voorkomen lokte heel wat perskiekjes uit.
Maar zijn tijd lijkt voorbij aldus https://www.wsj.com/articles/mirror-mirror-whos-the-most-photographed-nyse-trader-of-all-11559855363?mod=hp_jr_pos1

De nieuwe ster kijkt heel wat minder vrolijk. De tijdgeest lijkt te waarschuwen: de mooie tijd van 10 jaar koersen omhoog lijkt ten einde?

samenvatting financieel economisch nieuws van de vorige week

Beurzen veerden op door beloftes van de FED de rente te verlagen als de economische omstandigheden dan wel  vervelende acties van Trump te verzachten. Dit gebeurde vanwege te grote somberheid bij beleggers die het vertrouwen te veel ondermijnden, een erg snelle reactie, normaal is hier een beursdaling van meer dan 12% voor nodig. Ook hielp het toenemende geloof dat de acties tegen Mexico een soort bluf van Trump was, zelfs door Lighthizer afgekeurd. Met een tweet zette Trump alles goed en de al eerder voorgekookte afspraken met Mexico als genoegdoening zag.

Door een en ander steeg de rente toch, tegen de afzwakking van de macro in. De ISM manufacturing verzwakte tegen de verwachtingen in. De ISM non manufacturing steeg tegen de verwachtingen in. De hoofdrol was weer weggelegd voor de werkgelegenheidsgroeicijfers. Die vielen met 75.000 erg tegen en bovendien werden de vorige cijfers 75.000 neerwaarts bijgesteld. Meer bijstellingen driegen, omdat er weinig nieuwe bedrijven gestart lijken te worden, minder dan het irth/death model hiervoor veronderstelt.

In China viel de export iets mee, maar de importen vielen meer dan verwacht terug. De yuan verzwakt weer iets.
In Japan lijkt de BTW-verhoging toch echt te gaan komen dit najaar en daarmee ook de angst voor weer een recessie, zoals steeds bij een BTW-verhoging gebeurde. De Bank of Japan lijkt dit te willen pareren via een renteverlaging.

Alom verzwakken de macrotrends in de wereld. Heel geleidelijk en allen de industrie en handel zijn zwak, diensten nog niet. Investeringen dreigen te gaan krimpen.
Een en ander leidt tot lagere groeiramingen en ook de winstverwachtingen gaan omlaag. In de VS vooral bij bedrijven met veel omzet in het buitenland.