30 april 2017

samenvatting financieel economisch nieuws van de afgelopen week

Beurzen waren maandag en dinsdag in opperbeste stemming door de winst van Macron precies volgens de polls. De kansen van Le Pen slonken enorm bij de bookmakers. Na woensdag brokkelde het optimisme weer wat af, o.a. door te hoge benzinevoorraden en daarmee lagere olieprijzen en gebrek aan onderbouwing van de belastingplannen van Trump. Toch nog voldoende voor all time highs voor DAX en Nasdaq.

Trump tracht nu sinds 100 dagen te regeren. Volgens eigen zeggen heeft hij meer voor elkaar gekregen dan welke andere president uit de geschiedenis ooit, maar behalve de benoeming van een conservatieve rechter heeft hij uitzonderlijk weinig voor elkaar gekregen.  Enige commentatoren waren verbijsterd dat de fenomenale belastingplannen die Trump woensdag ontvouwde op een A4'tje konden en geen toelichting kregen.Vennootschapsbelasting naar 15%, de markt lijkt al blij te zijn met 27%. Minder belastingaftrekposten in voornamelijk democratische staten als New York en Californië. Inverdieneffecten van New York tot Tokyo en terug. Allemaal niet genoeg om de republikeinen in de senaat en de Tea Party te overtuigen, laat staan de democratische partij. Obamacare wordt met de dag populairder, maar de funding daarvan wordt door Trump geleidelijk onderuit gehaald.

Trump tracht tegemoet te komen aan gevaarlijke nationalisten in zijn regering zoals Navarro en Bannon via protectionistische maatregelen zoals extra heffing op 'lumber' ,hout, uit Canada. Op hun aanraden verscheurde hij bijna het NAFTA-verdrag maar via telefoontjes uit Mexico en Canada werd die ramp voorlopig voorkomen.


Het winstseizoen verloopt buitengewoon goed, niet alleen in de VS maar ook in o.a. Europa. En dat bij een schamele 0,7% groei in het eerste kwartaal in de VS.
Consumptie was zwak door lagere autoverkopen en lager energieverbruik door het warmer dan normale weer. Voorraden droegen 1% negatief bij en overheidsuitgaven krompen. Vaste investeringen trokken aan en daardoor was er toch positieve groei.  

Meer inflatie dan verwacht. Zelfs in de EU was dit het geval. In de VS waren de arbeidskosten (ECI) +0,8% in het eerste kwartaal bij 0,6% verwacht.
De ECB deed zoals verwacht niets, maar Draghi gaf aan bang te zijn voor te lage inflatie. Een deel van de ECB ziet echter degelijke economische groei, meer dan in vorige jaren.

de Duitse IFO was opnieuw solide.
Economische groei in het eerste kwartaal viel iets tegen in Frankrijk en het VK, maar was sterk in Spanje.
Goede groei in Azië (o.a. Zuid Korea, Taiwan) dankzij China.
De Bank of Japan houdt vast aan 0% rente voor 10 jaar leningen en schroefde de inflatieverwachtingen terug (en de yen was daardoor zwak), maar men prognotiseert nog steeds een flinke stijging van de inflatie vanaf de huidige nul..
Industriële ondernemingen in China zagen 23% hogere winst over maart ten opzichte van 2016.


overpeinzingen: waarom zijn de beurzen zo rustig, is 3% correctie daarom genoeg?

De gerealiseerde volatiliteit van beurzen als de S&P500 maar bijvoorbeeld ook bij goud is ongekend laag. De te betalen volatiliteit van de VIX is hoger, maar ook lager dan gemiddeld.
De schommelingen in de economische groei zijn de afgelopen decennia afgenomen. Daar zijn redenen voor zoals de stabiliteit van de dienstensector en tweeverdieners die voor een stabieler gezinsinkomen zorgen. De fluctuaties van de kerninflatie (als beste graadmeter voor de structurele inflatie) zijn eveneens heel laag geworden.

Op jaarbasis vertonen vele economische indicatoren de laatste tijd weinig uitslagen. Brexit of niet, ondanks een vermeende instorting van China vorig jaar,  olieprijzen die door de grond gingen en herstelden, Trump.
(via Crossing Wallstreet. Elfenbein: 2,1% trend. Ik zie een trend zou ik zo zeggen (Behavioral finance waarschuwt dat mensen te vaak een trend zien en die te ver doortrekken), alhoewel Trump zegt dat deze nu 3-4% gaat worden. Niet kansrijk, pas na een recessie)

Toch zijn de beleggingsrisico's niet structureel afgenomen. De rente fluctueert nog steeds even hard, ook al is de rente extreem laag (daardoor is wel de modified duration toegenomen waardoor de koersuitslagen van obligaties eerder groter dan kleiner zijn geworden).
Het aandelenrisico lijkt ook niet structureel te zijn afgenomen. Rustige perioden worden afgewisseld met diepe bear markten. Dat weet de belegger, aan die rustige periode komt een einde en daarom eist hij een veel hogere risicopremie dan je zou verwachten op basis van de fluctuaties van de fundamentals van groei en inflatie. De belegger verdisconteert verwachtingen zo ver als mogelijk met bijpassende correcties voor onzekerheden. De stabiliteit van de fundamentals hebben beleggers verleid tot een verder disconteren in de toekomst en men neemt nog veel meer factoren mee dan alleen groei en inflatie. De FED bijvoorbeeld. Geopolitiek. Olie. Verbeterde techniek heeft geleid tot meer factoren voor een langere periode in te prijzen. Daardoor is de onzekerheid van de ingeprijsde fundamentals even groot als vroeger, ook al fluctueren die fundamentals minder.

De laatste maanden is de volatiliteit uitzonderlijk laag. De fundamentals werken mee, op jaarbasis is er weinig veranderingen in groeivoorspellingen, inflatie en zelfs beleid van de centrale banken. Deze zorgen voor extra liquiditeit, een bron van dalende volatiliteit. Niet alle centrale banken even veel, maar ECB en BOJ doen nog volop aan QE en de FED verhoogt de rente met de snelheid van een slak die afremt voor de bocht. Op het ogenblik wordt er veel gespeculeerd op volatiliteit lager dan  de impliceite en dat drukt de VIX ook. Steeds meer passief beleggen zou de VIX ook kunnen drukken. Geopolitiek is als altijd. Kleine oprispingen en dan is het weer weg. Twee dagen enthousiasme voor Macron even goed als in de polls en dan brokkelt het weer af.
Wat is er uitzonderlijk kalm? De zeer lage kansen op een recessie in de komen ongeveer 3-9 maanden en de onzekerheidsindex van FED St Louis. Lage, nogal stabiele credit spreads, olieprijs in een range.
De winstverwachtingen brokkelen minder af dan gewoonlijk. Die voor het eerste kwartaal vallen ongeveer normaal tot iets beter mee, die voor de rest van 2017 blijven goed liggen. 2018 staat in de VS onder druk, omdat men de belastingverlaging van Trump kleiner inschat/ weg reviseert. Maar ooit komen in de VS belastingverlagingen van onduidelijke grootte.

Via blog Fundamentalis http://fundamentalis.com/?p=6876 zie je in hun analyse van de winsten van de S&P500 in het eerste kwartaal dat er 13,6% winstgroei is op jaarbasis dankzij de sectoren energie, materials en technologie vooral.
De omzetgroei is verrassend hoog vergeleken met die 0,7% economische groei over het eerste kwartaal. Business sales groeien harder dan het nominale BNP op het ogenblik (want investeringen en wereldhandel trekken aan, de olieprijs is OK; in 2015 en 2016 bleven de business sales en daarmee winsten achter).
Q1 ’17 Revenue growth: 
 • Energy: +31%
 • Materials: +8.9%
 • Financials: +8.2%
 • Technology: +7.6%
 • Health Care: +6.5%
 • Cons Disc: +5.7%
 • Utilities: +5.5%
 • Real Estate: +4.5%
 • Industrials: +3.8%
 • Cons Spls: +1.3%
 • Telco: -4.7%
 • SP 500: +7.1% 
Fundamentalis denkt dat gegeven de lage volatiliteit en het groeiende vertrouwen in degelijke winstgroei de 3% correctie die de S&P500 heeft laten zien voldoende is en de bull markt weer hervat gaat worden.  .
Heel wat aandelen staan een eindje weg van hun toppen (alhoewel er veel all time highs gezet worden), de Russell2000 is duidelijk oversold, de olieprijs ook. De wall of worry is zeer hoog en het aantal pessimistische geluiden is op niveau van een correctie geweest (ik heb ook de nodige voorzichtige geluiden laten horen).

Ik moet zeggen dat hun verhaal wel eens zou kunen uitkomen. Het winstverhaal is echt goed, overoptimisme over de belastingverlagingen van Trump zijn in sneltreinvaart uitgeprijsd.
We zitten wel met de trading rule "sell in May and go away", empririsch een goed avies gebleken gecorrigeerd voor risico. En natuurlijk de Minsky waarschuwing: extreem lage onzekerheid veroorzaakt een explosie aan onzekerheid. Maar die explosie kan lang wegblijven.
De Trumpflatieangsten zijn gekalmeerd, vooral door de olieprijzen, maar recentelijk zijn er toch wel enige opwaartse verrassingen in de EU-kerninflatie en de arbeidskosten per eenheid product in de VS. Hatzius is zorgelijker over inflatie geworden, this time loopt hij wel op. En ik denk dat hij gelijk kan hebben. Even wachten tot Gundlach zijn deflatieverhaal intrekt.  Meer inflatie is op de huidige niveaus goed voor de winsten, vooral in Europa, maar dat gaat de toorn van de centrale banken oproepen. Een 10-jaar rente in de VS boven 2,65% lijkt voorlopig nog te veel, maar die val naar 2%- lijkt minder waarschijnlijk te worden op korte termijn (daar is een recessie voor nodig).
Tja, uiteindelijk is een en ander een verhaal van weinig risico's, weinig grote opwaartse of neerwaartse beslommeringen, in lijn met het lage gerealiseerde risico. Totdat Minsky?.

29 april 2017

verwachtingen...overoptimisme omdat de werkelijkheid niet draagbaar is

De laatste dagen zijn er wat artikelen dat de verwachte opbrengsten van velen te hoog zijn en dat QE een implosie van de pensioenfondsen kan veroorzaken.
DNB reageerde w.ipe.com%2Fcountries%2Fnetherlands%2Fdnb-warns-pension-funds-against-becoming-obsolete%2F10018530.article&utm_campaign=28.4.17%20ipe%20top%2010%20this%20week_ECB%20policy%20could%20cause%20pension%20system%20%27implosion%27  dat pensioenfondsen fossielen zijn van de twintigste eeuw en dat ze door iets nieuws vervangen moeten worden. Als de rente zo laag blijft, dan kun je niet veel meer beloven, moet je uitkijken met garanties. Pensioenen is zo iets van de twintigste eeuw. je moet maar door blijven werken tot je er bij neervalt, je krijgt niet meer voldoende bij elkaar gespaard voor een gegarandeerde uitkering. En die rente blijft laag vanwege de demografie en lage groei productiviteit. Het kan niet dat iedereen tig jaar met pensioen gaat en de centrale banken zijn zo wijs om dit dan ook onmogelijk te maken. Zij komen met opvoeding dat te veel mensen een gegarandeerde pensioenuitkering willen hebben en dat dit dus in een vrije markt onbetaalbaar moet worden. Leer er maar mee te leven. Bouw pensioenpotten op met onduidelijke uitkeringen. Zo is het en kan het nog lang blijven.


In Amerika zijn ze nog niet zo ver. Er is nauwelijks tegenwind als men verwachte rendementen plant van 7 of 8% om zo een voldoende groot pensioen op te bouwen. Lager kan die verwachting niet zijn, anders zijn de pensioenpotten nu al niet toereikend. De belastingbetaler moet dan zo ongeveer oneindig bij plempen om de pensioenen van de zo gewaardeerde ambtenaren te kunnen uitkeren. Dat wille politici de kiezer besparen en daarom mag (moet) men onzin verkondigen over de verwachte rendementen. Rekenrentes kunnen slechts heel langzaam afgebouwd worden. 1% afbouwen in vijf jaar is al heel wat, dan staat men al op zijn achterste benen.
Men doet net alsof je op obligaties een veel hoger rendement kunt halen dan de huidige rente en dat aandelen zo goedkoop zijn dat ze harder kunnen stijgen dan de winstverwachtingen gebaseerd op de groei van het nominale BNP.

Wij in Nederland zijn weer iets te recht in de leer en stoppen niet in de rekenrente dat je met zakelijke waarden op lange termijn meer gaat verdienen dan de huidige rente. Dat doen we wel in herstelplannen van pensioenfondsen en ook bij ALM-studies. Daar stopt men vaak ook in dat de rente in 15 jaar naar de nominale groei van het BNP gaat, iets van 2,5 tot 3%.
Overigens zijn pensioenfondsen als men dat wel doet vaak nog steeds niet puissant rijk,maar dan ligt indexatie niet langer ver achter de horizon.
Verwachtingen van 5% voor aandelen en 2,5% voor de lange rente zijn niet erg wild in mijn ogen, al kan het inde komende vijf jaar wel een tandje minder worden/blijven.

28 april 2017

minder groei meer inflatie in eerste kwartaal, in tweede andersom

het macronieuws valt de laatste weken wat tegen, minder groei en meer inflatie. Net nu de ECB liet doorschemeren dat het qua groei beter gaat en nog goed zit met de inflatie, valt de groei tegen in Frankrijk en Oostenrijk.

en vooral hogere inflatie, dat is rampzalig voor volhouden van rentes onder 0%
In de VS een schamele 0,7% groei, iets tegenvallend bij de consensus maar de redenen waren bekend: nauwelijks groei van de consumptie door de hogere inflatie en het warme weer en een negatieve bijdrage van voorraden. De overheidsuitgaven waren meer in mineur dan gedacht, maar de vaste investeringen gaan OK.

Het gaat niet goed met auto's, maar wel goed met de huizenmarkt.
men koopt weer
het is geen gewaagde voorspelling dat de benzineprijzen gaan dalen in de VS. Dat helpt de consumptie (en de uitgespaarde stookkosten ook).

27 april 2017

Trump probeert de belasting te verlagen/ NAFTA op te heffen of toch maar niet

De euforie dat Macron scoorde zoals beloofd in de polls en waarschijnlijk op et pluche mag gaan plaats nemen lijkt weg te zijn geëbd.
Ja, Frankrijk blijft nog in de EU, maar hoe zit het met Italië?
De eurosceptische partijen zijn populairder dan die voor Europa zijn

en de rente in Italië laat de terugkerende twijfel zien.
Dan is er Trump, een onuitputtelijke bron van nieuws en zorgen.
Hij kondigde zijn voornemens aan de belastingen heel veel te verlagen zonder dat er enige kans is dat deze voorstellen door congres en staat kunnen komen.
Vrome voornemens, maar luchtkastelen dus.
Geen woord repte hij over BAT, border adjustment taxes, een soortement BTW.
In plaats daarvan suggereerde men dat hij NAFTA om zeep zou gaan helpen per presidentieel besluit. Later werd dit tegengesproken, maar het kwaad was al geschied: de do nothing prsesident krijgt niets voor elkaar met belastingen, maar wel met protectionisme.
De Mexicaanse peso en Canadese looney lagen er als een dweil bij.
http://www.politico.com/story/2017/04/26/white-house-nafta-withdraw-trump-237632


26 april 2017

Ivanka koel ontvangen?

plaatje van drie van de vijf machtigste vrouwen ter wereld https://www.wsj.com/articles/ivanka-trump-gets-cool-reception-on-first-official-overseas-trip-1493135737? op de W20.
als dit een koele ontvangst is, dan wil ik wel eens zien wat een warme ontvangst is

25 april 2017

macron tovert risico weg

Verbazend dat de kansen van Le Pen zo geslonken zijn, terwijl ze toch tot de tweede ronde is doorgedrongen

De polls hadden het bijna helemaal precies goed. Dat gaf vertrouwen.
Macron is geweldig en hij tovert alle onzekerheid weg
En weer gaat men volop speculeren dat je altijd volatiliteit moet schrijven. Totdat er echt volatiliteit komt, dan is alle winst weg..
de rentecurve doet vermoeden dat de VIX kan oplopen

23 april 2017

samenvatting financieel economisch nieuws van de afgelopen week

Nauwelijks hogere koersen in de VS en iets lagere in Europa deze week op een goede start van het winstseizoen, meer hoop op belastingverlagingen zoals Mnuchin beloofde en meer vertrouwen in Macron, waardoor (samen met al dat goede economische nieuws) de Duitse rente kon oplopen versus de periferie. Men sidderde nog volop voor een tweede ronde Le Pen/Mélenchon.

De gerealiseerde volatiliteit blijft record laag, al lijkt de VIX wel wat te stijgen.

De lagere olieprijzen (vooral door te hoge voorraden in de VS) richtten nog weinig schade aan. Schlumberger meldde iets tegenvallende resultaten op meer activiteit in schalieolie in Amerika, maar minder activiteit in de rest van de wereld, op termijn olieschaarste aangevend in de wereld.

Economic Surprises zetten hun daling voort en dat is meer een bron voor lagere rentes en beurzen dan de geopolitieke bespiegelingen. Toch is het macro nieuws goed, een acceleratie in de VS voorspellend. Inflatieverwachtingen zijn iets afgekomen en dat wijst op enig herstel van de reéle consumptie.
De Phillyfed viel flink, maar staat nog steeds hoog. Idem voor huizenbouwers. New York Empire survey was ook lager. Initial claims voor werkloosheid stegen behoorlijk, maar zijn nog steeds erg laag. Verkopen bestaande huizen omhoog, maar housing starts omlaag (door weer). Flash PMI was lager (en was al lager dan ISM), nog steeds redelijke groei van de industriële productie aangevend (vorige maand was deze sterk door de nutsbedrijven, maar manufacturing was zwak door auto's).

Bannon had een goede week via de afkondiging van protectionistische maatregelen voor Amerikaanse staalproducenten.

Theresea May schreef verlokt door goede peilingen verkiezingen uit voor 8 juni. Het pond werd hierop 2% sterker en de aandelenkoersen daalden 3%.

Het consumentenvertrouwen was weer gestegen in de EU. 0,7% groei mogelijk in eerste kwartaal.

De 0,1% sterkere groei dan verwacht op 6,9% zorgde voor enige opwaartse bijstellingen voor de groei van China in 2017, ook al gaat men de economie minder stimuleren, de kredietkraan iets meer dicht doen (de rente steeg). Staalprijzen etc. waren te veel gedaald oordeelde men spoedig na de goede Chinese cijfers.
Lagere voedselprijzen en meer geloof in hervormingen zorgden voor meer optimisme over India.

overpeinzingen

Het winstseizoen is goed begonnen, 76% rapporteert beter dan verwacht (70% ongeveer normaal) met 6,7% beter dan verwachte winst (3-4% normaal). De eerste winsten zijn gewoonlijk iets meer beter dan verwacht dan het gemiddelde. Ook de omzetgroei viel miniem mee, waar een minieme tegenvaller normaal is.
Dit is een steun in de rug voor de verwachtingen voor 2017. Voor 2018 is de belastingverlaging in de VS van belang. Top down zit deze al bijzonder fors in de verwachtingen.
Afgelopen donderdag stegen de koersen op uitlatingen van Mnuchin dat er belastingverlagingen mogelijk waren via optimistische scoring van hoe gunstig dit zou uitwerken waardoor je extra opbrengsten zou kunnen verwachten en lagere tekorten. Een rijkrekenmechanisme dat Trump wellicht als geen ander zou weten in te zetten.
De chaos bij de republikeinen duurt voort met een Trump die van toeten nog blazen weet van de politieke kunstjes en verdragen (Merkel moest Trump uitleggen https://www.businessinsider.nl/trump-trade-merkel-germany-eu-2017-4/ dat hij handelsverdragen moet sluiten met de EU en niet met Duitsland alleen, dat kan namelijk niet) en een Tea Party die een waas voor ogen heeft van bezuinigen tot een Ryan die zich te veel heeft vastgezet met Border Adjustment Taxes .
Het schuldenplafond moet verhoogd worden. Normaal zou dit een fluitje van een cent moeten zijn met alles in republikeinse handen, maar men wil de gelegenheid uitbuiten om iets raars te doen, zoals naar men fluistert repeal van Obamacare.
Ondertussen blijven er op alle departementen nog hele volksstammen te benoemen aan regeringsambtenaren op tweede tot en met vijfde niveau. Trump geeft dit prioriteit 0.
Daardoor is er een nieuw thema ontstaan: de 'do nothing president'. Hij krijgt helemaal niets voor elkaar.
Daardoor raakt hij steeds meer van slag af en probeert hij tot het uiterste toch iets voor elkaar te krijgen met wetgeving. Behalve benoeming van aartsconservatieve rechters krijgt hij nog niets voor elkaar.

Fear and greed. Wat wint? Fear is toe aan het nemen, maar greed ook. Te veel speculatie op hogere grondstoffenprijzen, een sterkere dollar en een zwakker pond.
De wall of worry en the slope of hope. Geopolitiek is er een flinke wall of worry ontstaan die op korte termijn lager zou kunnen worden. The slope of hope van winstvoorspellingen en groeivoorspellingen staat onder druk als het niets wordt met belastingverlagingen en infrastructuurinvesteringen zoals de logica nu inhoudt. ook de olieprijzen moeten ophouden met dalen (kan rond $45-48), anders gaat het met de hoop op groei door schalieolie niet goed.
Zorgen over China vlamden een beetje op na de goede groeicijfers: er wordt nu meer haast geraakt met afbouw subsidies en onrendabele staatsondernemingen.De Chinese rente steeg.
Voorspellingen voor nominale groei BNP VS moeten omlaag door tegenvallende groei in het eerste half jaar vergeleken met de gestegen verwachtingen en lagere inflatie dan verwacht.
De EU verbaast nog steeds positief, de verwachtingen blijven erg laag.
Het investeringsherstel is nog pril en dat kan haast niet tegenvallen. Dat is een enorme steun voor de winstverwachtingen, maar er is fiscale hulp nodig.
de halloweenindicator wordt ongunstig
liquiditeit lijkt te verbeteren

Uiterst zorgelijk zijn de verhalen over Akzo en Unilever en hoe die overvallers van het lijf moeten houden. Ze worden gedwongen meer schulden te maken, bedrijfsonderdelen af te splitsen, meer uitkeringen te doen aan aandeelhouders op straffe van verlies van zelf de baas te kunnen blijven. Dit gebeurt natuurlijk niet alleen bij Akzo, maar bij alle beursgenoteerde bedrijven (of in handen van private equity). Die oplopende schuldenlast legt de kiem voor de volgende recessie. Ook deze keer weer is die niet te voorkomen, al is de rente nog zo laag en de overheid nog zo royaal met fiscale hulp.. Maar we zijn nog wel de nodige tijd weg van een recessie, waarschijnlijk meer dan een jaar en met fiscale hulp/ (d.w.z. het do nothing president thema zou verdwijnen) /geen doldrieste plannen van de FED ook niet binnen twee jaar. Op korte termijn nemen zelfs de kredietproblemen nog af (lagging indicator).

22 april 2017

olie op vuur bear markt, maar Macron zegeviert

De oliespeculanten kregen er tot vorige week meer vertrouwen in dat Saoedi-Arabië de OPEC tot voldoende discipline zou kunnen brengen om de gedroomde $60 voor elkaar te krijgen voor de olieprijs.
Dat is duidelijk niet goed bevallen. De productie in de VS stijgt voortvarend en lage kostprijzen voor schalieolie doen verdere productiestijging verwachten. Ondertussen schroefde de IEA de vraagverwachtingen ook iets terug.

Kommer en kwel dus. De olieprijs noemde ik als hoofdreden waarom de aandelenmarkt minder zakte dan de rente en goudprijs aangaven.
De rente gaf al een beetje aan waarom deze week de aandelenmarkt enigszins goed gemutst kon zijn: rentestijging in Duitsland versus daling in de periferie omdat Macron toch overduidelijk hoort te gaan winnen volgens de opiniepeilingen van de laatste dagen.

De speculanten zitten nog steeds fout met de Amerikaanse rente, maar ze zijn duidelijk aan het capituleren. De meeste schade lijkt te zijn geweest.
Economic surprises zitten in een duikvlucht naar beneden. Er werd door Trump veel te veel verwacht. Groei in het eerste kwartaal is helemaal niet zo goed en dat wreekt zich in een duikvlucht. Normaal is steun bij -40 tot -60. Maar -20 zou ook goed kunnen.

de rente loopt meestal iets vooruit op dit soort ontwikkelingen.
Bij aandelen is er al heel wat correctie in overoptimisme geweest, maar verdere verslechtering lijkt voor de hand te liggen.
Maar als je Bespoke's plaatje gelooft: you haven't seen anything yet.
We zitten in een slow motion correctie, maar meestal zit de narigheid aan het eind, zo waarschuwt de door schade en schande wijs geworden bull.

21 april 2017

deflatie

5,8% lagere prijzen bj Walmart in Californië voor een mandje boodschappen. Al 16 maanden dalende voedselprijzen.
de echte deflatiesensatie van de afgelopen maand kwam van prijsoorlog bij telecommunicatie.

kostprijs nieuwe olie in VS houdt olieprijs in toom

Dit zijn afgegeven schattingen voor nu. Met voortschrijdende technologie zullen de kostprijzen nog lager worden. Op $65 is zo ongeveer alles op gebied van schalieolie rendabel. Deze producenten zullen dan olie op termijn willen verkopen die ze zo veel goedkoper denken te kunnen winnen.

Ook de recente neerwaartse schattingen voor de vrag doen de olieprijs even geen goed.
Maar OPEC zeg dat de vraag voldoende toeneemt om bij lichte beperking van de productie de overvloed aan olievoorraden te doen afnemen dit jaar.

goud schijnt weer

Goud is weer populair. Noord Korea, de Franse verkiezingen, de onberekenbaarheid van Trump, Iran.
Dat is het verhaal, maar goud stijgt vooral op een lagere reële rente en opbouw van liquiditeiten in de wereld, vooral via reserves in vreemde valuta's (zoals na 1998 en masse gebeurde, vooral door China)
Alleen deze ETF heeft een tegenwaarde va 860 ton goud (onze DNB heeft dacht ik 1300 ton).

Een dalende reële rente doet wonderen voor de goudprijs (plaatje Scott Grannis). Als de FED de rente minder verhoogt dan zou moeten volgens oplopende inflatiedruk, dan moet goud daarvan profiteren. De dollar is dan vaak zwak, de valutareserves in de wereld lopen dan vaak op (een hogere olieprijs helpt oppotten van valutareserves in de OPEC-landen/ Rusland; herstel van groei wereldhandel bij een niet te sterke dollar helpt ook).
en ondertussenis de uitbraak duidelijker geworden

en de gold bugs knopen daar een daling van de dollar aan ast, zo vurig gewenst door Trump. Goud beschermt. Maar goud geeft geen dividend en daarom leveren aandelen op termijn meer op (de waardestijging van goud lijkt ongeveer even groot als die van aandelen op lange termijn).

19 april 2017

reflatie even onder druk

het gaat niet goed met de groeivoorspellingen voor de VS (plaatjes uit Wall Street Journal Daily Shot)
het enige goede is dat het stabiliseert en niet verder verslechtert.
Overigens stelt Hatzius (Goldman Sachs) dat door seizoenmatige missers over een jaar of zo de groei van het eerste kwartaal ook dit jaar zo ongeveer 1% naar boven zal worden bijgesteld en dan iets van 2% zal blijken te zijn of beter.
De FED New York werkt meer met surveys en zit daarom hoger met de groei en verder vooruit. Men heeft al aannames voor het tweede kwartaal. Vervelend is dat deze groeiverwachtingen aan het dalen zijn. 3% groei in tweede kwartaal staat op de tocht
te hoge voorraden. slecht voor verkoop en prijzen tweedehandsauto's en daardoor worden banken strenger met autoleningen.
en dat werkte al erg stevig door in rubberprijzen

straks 3% loongroei in VS volgens werkloosheid en participatiegraad

25-54 is de kerngroep onder de werkenden
Plaatje Ablin)
de Phillipscurve leeft!

18 april 2017

pond breekt uit naar boven

Het pond was in een steeds nauwere range gekomen en moest uitbreken.
Beleggers hadden massaal gespeculeerd op een uitbraak naar beneden.
Ook al vond iedereen het pond erg goedkoop, zo goedkoop dat toeristen door het dolle heen waren,nu eindelijk Engeland goedkoop was.
de markt is vaak wreed

17 april 2017

samenvatting financieel economisch nieuws van de afgelopen week

De 1-jaars rente in de VS brak naar beneden door en de goudprijs naar boven. Men kreeg het benauwd dat Melenchon zou kunnen winnen in Frankrijk. De aandelenbeurzen waren minder in mineur dan je daaruit zou verwachten, vooral vanwege de oplopende olieprijzen die de energiesector steunden. De lagere rente was gunstig voor de nutsbedrijven en vastgoedsector. Diverse (niet-edel)metaalprijzen daalden, waardoor de materials  het slecht deden. De transportindex verzwakte.

De inflatie lijkt te toppen. De kerninflatie daalde in de VS onverwachts iets (maar een paar maanden geleden was er een onverwachte flinke stijging die in de maand erna werd rechtgezet). De inflatieverwachtingen daalden daarop verder. De FED hoeft minder in actie te komen vanwege opdoemend inflatiegevaar. Initial claims voor werkloosheid werden weer zeer laag, de labor market conditions index verbeterde weer en dat kan wel reden voor de FED zijn voor actie. Een combinatie van renteverhoging en verkleining van de balans ziet men voorlopig nog als al te driest.

De retail sales daalden onverwachts een beetje in de VS, waardoor de voorspelde groei voor het eerste kwartaal in de VS verder afnam (vrijwel geen groei consumptie, minder groei voorraden, geen hulp netto export, wel verbeterende groei vaste investeringen, bouw).
2017 zag tot op heden opwaartse groeiherzieningen, maar nu volgen weer enkele neerwaartse denk ik. Niet veel, want er komt na het zwakke eerste kwartaal groeiherstel. Het consumentenvertrouwen herstelde verder afgelopen maand (University of Michigan).
In Europa wordt men wel positiever over de groei, 0,7% (niet geannualiseerd) voor het eerste kwartaal lijkt mogelijk.De groei van de industriële productie in februari viel overigens tegen.

In China was de groei in het eerste kwartaal 6,9% vergeleken met een jaar geleden, 0,1% beter dan verwacht. Aan het eind van het jaar verwacht men enige afzwakking.

Trump lijkt minder nationalistisch/protectionistisch te worden, verkoopt zijn regering meer als zakenkabinet. Hij ziet weer iets in de NAVO. Hij geeft zijn generaals alle ruimte met bommen zoals MOAB op Afghanistan, met grote dreiging richting Noord Korea. De ontmoeting met Xi verliep goed. Trump heeft nu liever een lage rente en zou Yellen desnoods daarvoor willen herbenoemen.  Maar ondertussen ziet men meer vertraging met de belastingverlagingen, die kennelijk toch eerst besparingen op Obamacare nodig hebben (er is al funding ingetrokken, zodat Obamacare chaotisch dreigt te worden).

Het winstseizoen is begonnen. Enkele grootbanken toonden mooie cijfers,duidelijk beter dan de verwachtingen van de analisten, maar hun koersen konden er niet van oplopen.

vrees voor correctie

er is heel wat vrees in de markt. sommige sectoren in de VS zijn behoorlijk af aan het komen.
wat zit me dwars? de buy the dip mentaliteit. Overal lees ik het: zit in de startblokken om de huidige minidip te kopen.
(via doug Short)

De huidige correctie is nog niet van een omvang dat je het een kleine correctie kunt noemen. In Europa zijn de koersen al helemaal niks omlaag.

(plaatje Korelli). Het technisch plaatje ziet er helemaal niet goed uit voor de korte termijn.

In de vierjaarscyclus lijken we bij een punt te zijn waarbij een meer dan gemiddelde dip hoort te komen, aar geen bear markt.
Dat gebeurt als de euforie te groot is, zelfs de grote beren nog de dip willen kopen. Want het gaat goed, met de winsten en met de inflatie en rente.
Als de rente stijgt, dan moet je aandelen kopen, dat zegt zelfs Albert Edwards.
Grantham zegt dat aandelen op een semi permanent te duur niveau zijn gekomen, niet goedkoop gaan worden.
Geopolitiek, ach dat loopt toch allemaal met een sisser af.
Reflatie? Die komt er toch, alleen een tandje minder en een paar maanden later.
Winsten? Die vallen toch mee, al reageert de beurs nog niet goed op zogenaamd meevallende cijfers.

We zitten met een soort nuchterheidstest. Het goede nieuws is tot ons doorgedrongen, maar wat nu?De inflatie daalt even, dat is niet goed voor winsten en groei, maar wel goed voor hulp van centrale banken. De economische groei in de VS komt in 2017 niet dik boven de 2%. Belastingverlagingen laten op zich wachten en zijn minder groot dan gedacht.
Trump is een risico. Geopolitieke risico's zijn groot, al maakt men zich nu wel heel erg druk hierover. Grondstoffenprijzen als ijzer dalen toch wel heel erg veel, het aanvankelijke enthousiasme over herstel wereldeconomie dat daar in verdisconteerd werd, lijkt te groot. Exportgroeicijfers van Taiwan signaleren dat de vaart er een beetje uit lijkt voor de wereldhandel/ groei van China. ISM/PMI's zijn erg hoog geworden, vatbaar voor daling.

16 april 2017

er zijn nog genoeg gunstige ontwikkelingen

De reële loonstijging gaat aantrekken door die val van de inflatie

arbeidsmarkt VS is sterk, bijvoorbeeld initial claims voor werkloosheid in VS opnieuw record laag

winsten vallen mee


vraag van China erg goed en toch ziet men ze niet als valutamanipulator
met de huizenmarkt in de VS zit het wel snor
met tech ook

met de handel ook
en met de financial conditions ook (door zwakke dollar en dalende rente). de slechte cijfers van eind 2016 werken door in tegenvallende groei voor het eerste kwartaal. de verbetering daarna moet doorwerken in betere groei in het tweede kwartaal. 3%+ groei in het tweede kwartaal in de VS.

Trump? Dat lijkt ook de goede kant in te gaan: nationalisme/protectionisme lijkt te worden ingeruild voor wat een zakenkabinet wil voor het bedrijfsleven.

De aalyse is erg op de VS gericht. Buiten de VS zijn er de nodige goede ontwikkelingen. De groei in de EU is hoog, dito in Japan.
De inflatie daalt als een baksteen in Brazilië waardoor de rente verlaagd kan worden. De zwakkere dollar helpt Emerging Markets. De rente kan op tal van plaatsen dalen zoals Mexico, Rusland, India.

Uiteraard is er volop geopolitieke ellende, maar die is er altijd. Macron wint waarschijnlijk. Noord Korea gaat fout, maar nu nog niet. China moet behulpzaam zijn.