9 april 2017

overpeinzingen: investeringen, China, auto's, de FED


De bull markt loopt nu op het winstherstel door het aantrekken van de investeringen en wereldhandel
Overigens moet er al winstherstel zichtbaar zijn voordat de investeringen aantrekken. Door het herstel van de olieprijzen was er dat ook. Trump was hier niet de oorzaak van, maar hij vergrootte de hausse aanzienlijk

Een andere factor is China. Daar was men gewend aan 10%+ groei en een valuta die sterk was zelfs bij hogere inflatie dan in de VS. De vraag van China groeide daarom als kool.
Plotseling viel de groei terug naar ongeveer 7% en werd de yuan zwak. 20% nominale groei werd iets van 5%.
Op die terugslag was men niet berekend. Voorraden van grondstoffen bleken veel te hoog, de vraag naar kapitaalgoederen voor o.a. de bouw zoals graafmachines, liften stortte in. Dat was 2015.

Nu zie je dat de groei stabiliseert boven 6%, de yuan weer opkrabbelt en de voorraadafbouw hier en daar te ver is gegaan. De spooksteden lopen vol. Het gaat veel beter met de huizenmarkt dan edacht. Xi Jinpiing wil een groot Bejing bouwen met 120 miljoen mensen en hiervoor zijn immense infrastructuurinvesteringen nodig. Die drogen dus niet in snel tempo op zoals eerder gedacht werd.
Demografisch is er geen grote banengroei meer nodig en China sluit daarom enige onrendabele productie. De winstmarge van oud China herstelt daardoor van zwaar onvoldoende/ nul min naar redelijke cijfers.
De vraag van China op de wereldmarkt is weer groeiend en nog groter dan vroeger. Op korte termijn misschien even ietsje minder door de stijgende rente, maar de angst voor blijvende teleurstellingen is weg. De valutareserves groeien weer een klein beetje.
Kennelijk wordt China toch eerst rijk voor het oud wordt, maakt het de kwaliteitsslag à la Japan zoals reeds zichtbaar is in Shenzen.

Dan is er een vuiltje in de VS (naast de averij die de belastingverlagingsplannen aan het oplopen zijn): de autocyclus lijkt te hebben getopt. Na acht jaar stijging is die toe aan een neergang. De demografische hulp van de groei van het aantal ongeveer 25-jarigen is weg aan het vallen.

(plaatje van Garran, Macro Strategy Partners) De prijzen voor tweedehands auto's is behoorlijk aan het dalen. Dit is gunstig voor inflatie, maar ongunstig voor de risico's van autoleningen. Er worden ook nog eens te veel lease-auto's omgezet in tweedehands auto's.  Een en ander zal de groei van de consumptie drukken. Niet dramatisch overigens. De vraag naar bedrijfsauto's is nog steeds goed.

De FED begint onaardiger te worden. Misschien onderschatten ze hoe snel renteverhogingen de aandelenmarkt van stuur gaat maken. Misschien. Als Draghi QE langer doorzet dan gedacht en de bank of Japan aangeeft eeuwig door te kopen, dan kan de markt wel enige verkrapping van de FED hebben. Inflatie lijkt te dalen (olieprijs vooral) en de FED verruimt bij elke koersdaling van 10%+, zo gelooft men nog. De FED lijkt enige renteverhogingen te willen inruilen voor afbouw van de balans (samen wordt het te veel verkrapping). Nog geen bear markt dus, maar het wordt spannender.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten