31 januari 2013

low volatility niet meer zo interessant, misschien nog wel in Emerging Markets

Acadian asset management kwam vanmorgen bij ons langs om de grote voordelen van aandelen met lage volatiliteit aan te prijzen. Ze hadden een dikke presentatie bij zich waarin geen negatief woord in stond over de low vol strategie. In slechte tijden voor aandelen doen deze het uiteraard veel beter dan de index. Maar als de beurs oploopt dan blijven ze achter. Per saldo was je sinds 2000 duidelijk beter af met low vol aandelen dan met de gewone index. Daarvoor had je de periode 1982-2000 waarbij low vol achterbleef. Soms moet je gewoon watt geduld hebben voor je gelijk krijgt.
Vroeger waren low vol aandelen relatief goedkoop en high beta aandelen duur. Nu is dat andersom. De outperformance van low vol is daarom discutabel, vooral als je in stijgende beurzen gelooft.

Sinds bijna twee jaar kun je in een low vol ETF beleggen en sinds de start bracht dat iets meer op dan gewone aandelen. Ook risico mijden door geen aandelen te kopen maar at the money puts schrijvene n je cash in deposito's beleggen (dan delta 0,5) bracht iets minder op, zie plaatje.

Voor Emerging Markets waren de resultaten voor low vol beter. Het lijkt erop dat je je risico behoorlijk kunt verlagen zonder dat je veel rendement hoeft in te leveren.
Vooral Robeco is een groot voorstander van beleggen in low vol en verkondigt het evangelie uitgebreider dan ik hier doe.

30 januari 2013

Amerika onverwachts in minirecessie

De verwachtingen voor de economische groei in de VS waren al betrekkelijk laag, zo'n 1 tot 1,5%. Dat dacht ik overigens ook.  Waarom zat iedereen er zo naast?
We wisten al dat neto export negatief zou bijdragen en de voorraadvorming ook. Die waren ongeveer volgens verwachting.
Wat we niet verwacht hadden was dat de overheidsuitgaven voor -1,3% zouden bijdragen aan de economische groei. Achteraf had je wel een min kunnen verwachten na de forse stijging van de defensieuitgaven in het derde kwartaal, maar zo'n grote...
De consumptie was redelijk en de vaste investeringen waren zelfs goed.
Er is overigens wel hoop dat de groei naar boven wordt herzien, vooral die van de consumptie.
Volgens Lombard Street Research was de spaarquote in oktober 3,4% en in november 3,7% en voor het vierde kwartaal rekende men met 4,7% (=6,2% in december, een onwaarschijnlijk hoge spaarzaamheid voor Amerika).

In het eerste kwartaal zal de groei van de consumptie geraakt worden door de hogere inkomstenbelastingen en misschien zit er zelfs helemaal geen groei van de consumptie in (Lombard Street: het wordt -1,5%). De overheidsuitgaven zullen door Obamacare wel groeien, maar als Paul Ryan Boehner op blijft stoken vast te houden aan sequestration van de overheisuitgaven (de automatische kaasschaaf gaat dan over de uitgaven heen, inclusief defensie en uitkeringen), dan stoppen die per 1 maart abrupt en is de recessie in de VS een feit.
(Dat wordt geen diepe min, de voorraden zullen wel weer positief bijdragen en netto export zal wel minder negatief zijn. De huizenmarkt zal net als in het vierde kwartaal zo'n 0,4% bijdragen aan de groei). Consumptie wordt enigszins geholpen door de werkgelegenheidsgroei).

(plaatje via zerohedge http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2013/01/Q4%20GDP%20-0.1.jpg)

Een en ander is vast niet goed voor de winstverwachtingen in de eerste helft van 2013.

optimisme door geldstroom richting Zuid Europa en Japanse en Indiase reflatie

Bovenstaande grafieken uit de FT laten zien dat het geld weer naar Zuid Europa toestroomt in plaats van andersom: de Eurocrisis wordt minder.
De problemen van Monit dei Paschi, de oudste Italiaanse bank, doorkruisen dit verhaal een beetje, ook vanwege het reputatieverlies van Draghi die hier beter op had moeten toezien.

George Minack had onderstaand opbeurend plaatje over Japan.
Bemoedigend nieuws uit India, zelfs de analyse van Lombard Street Research over India was deze keer positief
 
Nieuwe orders voor duurzame consumptiegoederen herstelden verder in de VS en de plotselinge instorting rond september is nu helemaal ongedaan gemaakt.
In Australië hielden de dijken van Grafton het die gebouwd waren op een verhoging van 8,1 meter, omdat het water niet hoger dan 8 meter kwam.

Fight the FED: angsten voor 1994

Peter Schiff stelt de praktijken van Bernanke aan de kaak, zie zerohedge:
http://www.zerohedge.com/news/2013-01-28/bernanke-oprah-ive-been-doping-years
Bernanke bekent in de bijbehorende video voor Winfrey Oprah zijn zonden, zijn dopingpraktijken. Als een ware Printstrong heeft hij kunstmatig de geldgroei opgeklopt en de rente kunstmatig verlaagd. Net als in de wielrennerij was hij niet de enige die dit deed, alle winnende centrale bankiers doen en deden het.
De  video is geestig, maar duurt wel iets te lang vind ik.

Vandaag stuurde Huw van Steenis van Morgan Stanley zijn impressie van Davos. Iedereen klampte hem daar aan en zei dat ze zo bang waren voor een 1994-scenario waarbij de FED zonder goede reden ineens de rente bijzonder fors ging verhogen met een monumentale obligatiekrach als gevolg, nog steeds de ergste nachtmerrie van de obligatiebeleggers.

De 1994-angst:
De FED moet in 2013 veel sneller dan gedacht ingrijpen om het inflatiespook af te wenden, terwijl de meeste mensen niet meer geloven in spoken [maar: op dat moment dat het gebeurt gaat de kredietgroei harder dan verwacht, de economische groei in de VS gaat veel sneller dan nu gedacht].
 De angsten zijn ingegeven door de overtuiging dat centrale banken nu maximaal gedaan hebben aan QE etc, meer zit er niet meer in, anders is er een te grote kans op grote verliezen op hun te laag rentende obligaties.  De FED en andere centrale banken. gaan denken/ zich zorgen maken over de exit van QE [een onmogelijke zaak voor 2016]. Het monetaire experiment is te groot geworden.

De devaluatiewedloop die nu gaande is (Japan koploper, maar in Engeland kunnen ze er ook wat van) zorgt voor nieuwe angsten die aansluiten bij die 1994-angsten. Sommige landen zullen dan te hoge inflatie krijgen of ineens hun valuta extreem moeten verdedigen tegen instorting. Japan krijgt de volle aandacht van Davos, men denkt dat ze nóg meer kunnen doen.
Carney droeg bij aan de angsten: alles is volgens hem toegestaan voor de centrale bank totdat escape velocity is bereikt vanuit de crisis naar echte groei

Van Steenis: duidelijk is dat centrale banken met experimenten doorgaan en de lage rente niet zo gemakkelijk verlaten kan worden als het 1994-scenario aangeeft
[maar het maakt een hele reeks nieuwe angsten los, die misschien niet leiden tot veel hogere rentes, maar wel heel andere steun via QE (weg ermee etc.)28 januari 2013

fasen bull markt volgens Birinyi en de vierjaarscyclus

De vier fasen van de bull markt volgens Birinyi via
Birinyi denkt dat we pas vooraan in de exuberance fase zitten, die hoort minstens 20% te worden en wie weet wel 40%.
 
Dit komt behoorlijk overeen met de fasen in de vierjaarscyclus
Aandelenkoersen reageren op andere groeiverwachtingen (van economie en winsten) en de veranderende disconteringsvoet hiervan (door de rente, inflatie, onzekerheden).


In de eerste fase van de bull markt gaan beide factoren omhoog. Maar er is grote afkeer, ongeloof om te kopen. Dat is de reluctance fase.

In de tweede fase gaan de winstverwachtingen minder omhoog en er komen nieuwe onzekerheden dan wel inflatieangsten of andere zaken die nopen tot hogere disconteringsvoeten (zoals koerwinstverhoudingen die dan dalen).
Dan komt er een fase dat men het gewoon vindt dat de recessie voorbij is, maar de winstgroei geen inhaalslag meer maakt. De acceptancefase.

En aan het eind van de bull fase komt de euforie, de exuberance. Men ziet steeds meer groei en onzekerheden worden onzichtbaar. Centrale banken halen de punchbowl niet weg.
Hierboven de fases ingetekend in de vierjaarscyclus, ervan uitgaand dat Birinyi gelijk heeft en we in de exuberance fase zitten (dat geloof ik pas als de S&P boven de ongeveer 1550 stijgt, voorlopig zitten we nog in FG denk ik). 

Beide factoren (groei en discontering) kunnen de goede richting in gaan of een van beide; beide kunnen natuurlijk ook in verkeerde richting gaan (bear markt)

AB beide omhoog (credits goed); psychologisch moeilijk want je ziet dat het niet goed gaat met de economie (reluctance)

BC consolidatie, men verkoopt nu het zonder verliezen kan

CDgroeivooruitzichten verbeteren

DE rente stijgt (discontering verslechtert)

EF rentestijging voorbij, groeivooruitzichten redelijk en veiliger

FG stabilisatie

GH euforie, exuberantie

G zou dan de verkiezing van Obama zijn geweest. Het slechte nieuws wordt snel verteerd en men ziet de positieve zaken gloren: de betere huizenmarkt, kredietmarkt, opgespaarde vraag aan auto’s, investeringen en men gaat omhoog ondanks belastingverhogingen

Dan blijkt op zeker moment alles overdreven te zijn. HI komt, met herstel IJ. Dan draait het erom: zijn er schokken, halen de centrale banken de punchbowl weg of is het de overheid die excessief bezuinigt?

dictatoriale regiems zorgen voor meer productiviteit (universiteit van Moskou)

Volgens een gastpost op FT Beyond Brics http://blogs.ft.com/beyond-brics/2013/01/28/guest-post-conservative-cultures-nurture-productivity-growth/#axzz2JIvWc2Kw gaan de opkomende  landen (inkomens lager dan $10.000 per hoofd) met dictatoriale regiems die weinig op hebben met moderne mensenrechten maar eerder geneigd zijn rischting sharia en inzien dat het beter is geen vrijheid te hebben maar een gezegende regeringsleider een glanzende toekomst tegemoet.
Egypte, Marokko en Bangladesh zijn de beste opkomende landen volgens een onderzoek van Shaomin Li enSeung Ho Park van het Skolkovo Institute for Emerging Market Studies, Moscow.
Westerse democratieën zitten in verval, terwijl landen als Zuid Korea, China en Singapore het zo goed doen. Vreemd overigens dat Noord Korea het niet goed doet, maar misschien meten we hun welvaart wel verkeerd..
De studie is gestart na o.a. al de discussies over de opvoeding van kinderen volgen The Battle Hymn of the Tiger Mother (ik blogde hier over o.a. http://beleggenopdegolven.blogspot.co.uk/2011/03/strijdlied-van-de-tijgermoeder-de.html). Zo moet het om productiviteitsstijging te krijgen en dat doen die slappe westerlingen niet meer.

Standaard is de verklaring dt je hoge groei van de productiviteit krijgt met een goed juridiisch systeem en goede instituties en hervormingen, maar dat verklaart niet waarom bepaalde landen het zo goed doen.
Andere factoren zijn ook belangrijk. De onderzoekers stellen:
1. Landen met een lagere economische vrijheid doen het beter. Mensen die inzien dat je de regerig niet kunt beïnvloeden, de macht in hanen is van een kleine kliek, besteden hun energie aan iets anders en zijn zo productiever.
2. Landen met conservatieve waarden en normen zoals een kind moet een vader en moeder hebben doen het beter
3. Culturen die hoge inkomensongelijkheid toestaan met mensen die inzien dat je zelf hard moet werken groeien harder.

Moskou en bejing zullen wle erg ingenomen zijn met de uitkomsten van dit onderzoek. Voor de landen met hoge inkomens per hoofd gelden de inzichten wat minder. Hard werken, conservatieve normen in de vorm van rechtvaardigheid (maar niet bekrompenheid zoals het onderoek aanhaalt) helpt, maar een autoritair regiem?
De hudige tijdgeest geeft het onderzoek overigens gelijk volgens veel mensen in Opkomende Landen. Europa en in mindere mate Amerika en Japan zijn failliet, daar komt de groei niet voldaan. Democratie leidt niet meer tot groei.  Onderstaande tabel geeft de aantrekkelijkheid van landen aan volgens de onderzoekers.
De tabel berust onder andere op de gedachte dat hoge bevolkingsgroei op basis van conservatieve normen tot hoge groei leidt en daarom staan China en Rusland niet bovenaan.

Hurst cycli: moeilijk maart volgens See it market

We worden beroofd van koninginnedag en hebben we nu weer een kroonprinses?
Een mokerslag voor De Rijp. 27 april koningsdag behalve als het op zondag valt (?!). Zo'n abidcatieaankondiging, dat maakten de meeste mensen niet vaak mee in hun leven.
Is dat reden te over voor de AEX om in te storten.
We zullen zien. Daartoe moet de S&P500 natuurlijk wat meewerken.

Ach, we krijgen straks weer een koningin en met Maxima kan een en ander misschien nog wel meevallen.
 

 
 
Het optellen van diverse cycli geeft volgens See It Market aanleiding om een neergang te verwachten die vooral in maart sterk zou zijn.
Het hangt er natuurlijk wel vanaf welke golven je optelt. hier zijn het allemaal korte golven. 25 dagen, 21 weken, 220 dagen. Die golven waren allemaal omhoog, maar die beginnen nu naar beneden te gaan. Als er geen nieuwe sterke opgaande golven worden ontdekt, dan gaat de S&P omlaag.
Wie weet

27 januari 2013

samenvatting financieel economisch nieuws van de afgelopen week

De beurzen gingen in opperbeste stemming heel rustig omhoog. De republikeinen stopten de sabotage met dreiging over het schuldenplafond, gingen akkoord met afschaffing Hastert rule (alleen als meerderhed grootste partij voor is kan iets in stemming gebracht worden), het economische nieuws viel mee, vooral in Europa en het winstseizoen kabbelde voort in een positieve toon ex Apple.

Er komen overigens wel meer zorgen over de sequester van de overheidsuitgaven per 1 maart, de automatische kaasschaaf over de overheidsuitgaven. Vlak daarna moet men het eens worden over verhoging van de rente op studieleningen, een begroting (no way). Per saldo gaat deze bezuiniging ongeveer even veel de groei drukken als de hogere inkomstenbelasting (fiscal cliff) na reparatie, zo vreest men.

In de VS daalden de initial claims voor werkloosheid naar een laagtepunt sinds de kredietcrisis, waren de retail sales gunstig en stabiliseerden de cijfers over de onroerend goed markt. Huizenprijzen stegen 0,6% volgens FHFA in ovember.  De leading indicators stegen een nette 0,5%. Het consumentenvertrouwen verzwakte enigszins. De lokale overheden boekten weer overschotten/ kleinere tekorten in o.a. Wisconsin, Washington DC, Iowa , Californië.

In Duitsland steeg de IFO en vooral de ZEW ging flink omhoog (door de stijgende beurzen).  In Frankrijk daalde de flash-schatting voor de PMI's (manufacturing en non manufacturing) tot bedenkelijk laag niveau. Italië had een keurig overschot op de lopende rekening. De groeiraming van -0,3% over het vierde kwartaal in het VK viel tegen.

In Japan bleven de orders voor nieuwe machines flink dalen, stegen de leading indicators iets en was het handelstekort opnieuw groot. De CPI daalde 0,1% (er is nog werk aan de winkel om de inflatieverwachting op te krikken richting 2%).

De balans van de FED overschreed de $ 3000 miljard. Die van de ECB krimpt straks door kleine terugbetaling van LTRO-gelden.

De ingeprijsde inflatieverwachtingen daalden in de VS (zeldzaam bij stijgende beurzen), terwijl in Europa de renteverschillen met Duitsland nauwelijks veranderden, iets lijken op te lopen.

goed nieuws van de afgelopen week

Enkele politieke donderwolken zijn verdreven in de VS: de republikeinen besloten voorlopig niet te gaan ruzieën over het schuldenplafond (tot half mei) en ook ging men akkoord met het schrappen van de Hastert rule (een voorstel mag pas ingediend worden als de meerderheid van de grootste partij het hiermee eens is; dit is vaak destructief geweest).

De Dow Jones Transports zette een all time high. Het verkeer per spoor groeit weer prima (dat zal Warren Buffett deugd doen). Initial claims voor werkloosheid daalden mooi en de retail sales waren goed, d.w.z. dit is een grote steun voor de ISM volgende week.

De Barrons (omslagartikel deze week: The next boom) was helemaal in de wolken met de wederopstanding van de Amerikaanse industrie. Deze begint een groot kostenvoordeel te krijgen door de lage aardgasprijzen, door de lage rente en de teruggekeerde concurrentiekracht op basis van arbeidskosten per eenheid product (wel tegen de prijs dat de middenklasser arbeider niet zo veel verdient als zijn vader). Woody Brock had dat al enkele jaren eerder gesignaleerd en het lijkt erop dat reindustrialisatie het herstel van de VS gaat steunen. Er zijn hiervoor heel grote investeringen nodig in zowel fysiek als menselijk kapitaal. Het verhaal van pent up demand van kapitaal is sterk voor de VS.

Overigens gaat het ook beter met China. De kredietverlening is behoorlijk aan het aantrekken, al komt die meer van het schaduwbanksysteem dan van de banken (zie plaatje van Chris Watling van Longview)

En China plant ook zijn slag te slaan met schaliegas via fracking.
Men twijfelt eraan of dit China gaat lukken, maar men gaat een heel eind komen. Schaliegas winnen is eenvoudiger in zeer dun bevolkte gebieden als Noord Dakota en Zuid Australië. Maar wie weet. Ook de Oekraïne rekent zich al rijk zo. In Polen is men wat voorzichtiger geworden over de mogelijkheden, maar die zijn er wel. Via Catalpa twee plaatjes van Amerika in 2003 en 2013 bij nacht. Het grote verschil is Noord Dakota. Overigens zie je dat Mexico ook meer oplicht.
The Great Rotation krijgt steeds meer aanhangers. Bank of America The Thundering World ziet een keer van de individuele beleggers die eerst $800 miljard in obligatiefondsen stopten en $ 600 miljard uit aandelenfondsen haalden. OOk pensioenfondsen hebben te weinig aandelen, slechts 35% in de VS tegen de normale 44%.
Schulden maken is weer goed zo stellen ze.
Zo komen woorden van lof tekort voor Japan dat eindelijk door heeft hoe Keynes het bedoelde (zelfs Richard Koo, de uitvinder van de balansrecessie is het niet oneens).
Centrale banken strooien met liquiditeit. dat zal enige inflatie tot gevolg hebben, maar dat was in het verleden in dit soort situaties van extreem lage rentes vrijwel altijd goed voor de economie en de aandelenmarkt, ook al liep de rente wat op.

In de VS was het optimisme al enige tijd aan het terugkeren sinds het duidelijk was dat de huizenprijzen weer stegen en de vreselijke daling achter de rug was. Dat ruimde heel wat onzekerheid op. Net wealth gaat weer de goede kant op en men gaat weer flink bouwen in de VS.

Zelfs in Europa begint men weer enige moed te vatten. De staartrisico's zijn weg volgens velen dankzij Draghi en Duitsland is weer de locomotief van Europa getuige de toch wel fraai herstellende IFO. Nog even doorbijten met de voorraadcorrectie in de auto-industrie en overheidsbezuinigingen, maar vanaf het tweede kwartaal gloort toch eindelijk herstel.
 

Capituleren voor de bulls want alles gaat morgen beter of toch maar even wachten

The Great Rotation of gewoon een ordinaire correctie? Steeds meer mensen beginnen zich af te vragen of we in een enorme bull markt zitten, dat we alle zorgen van het Nieuwe Normaal moeten afschudden en moeten gaan geloven in The Great rotation naar iets anders, wat het is weten ze niet, maar er horen kennelijk veel hogere koersen bij.

De meeste hoop is er bij Japan, het land waarvan de overheidsschuld zo juist de 1.000.000.000.000 yen heeft overschreden, waar meer bejaardenluiers dan babyluiers worden gebruikt, het land dat11 ministers van financiën versleet in de laatste zeven jaar, iets dat zelfs Italië niet lukte, daar wil men de Grote Reflatie op gang brengen waarbij vergeleken wat men deed in de jaren 30 niets was.
Dan heb je Europa, daar zijn de staartrisico’s uitgebannen sinds Draghi oreerde dat de euro een soort hommel was die op onduidelijke manier toch kon vliegen, maar dat hij er een bij van zou maken de wel goed kon vliegen en wel met alle denkbare middelen. Hoe veel de slechte schulden van de Spaanse banken ook oplopen met bijbehorende stijging van de werkloosheid, het gaat prima met het vertrouwen in de Spaanse banken, ze krijgen weer meer deposito’s en het Target2 saldo daalt gestaag van de Spaanse centrale bank. Daar ze niets meer importeren is er ineens een overschot op de lopende rekening en de Spanjaarden moeten nu beter in staat zijn hun eigen ellende te herfinancieren. De grote convergentie in Europa is net als rond 1990/2000 slechts een kwestie van tijd.

De pain trade gaat door van mensen die rentevrije leningen gaan inwisselen voor aandelen. De vierjaarscyclus laat zien dat we wel eens in een fase zouden komen met euforie. De verhalen die bij zo’n euforie horen worden op het ogenblik volop geschreven (bijvoorbeeld The thundering World van Bank of America, Upside risks van The Reformed Broker, Barron’s deze week met the Next Boom en ga zo maar door). De wall of worry is torenhoog zo meldt The Reformed Broker. http://www.thereformedbroker.com/2013/01/26/upside-risks/

Wat zijn nu de zorgen voor mij
1. De Amerikaanse politiek. Na het bakzeil halen van de republikeinen bij het fiscale klif en het schuldenplafond is het zeer onwaarschijnlijk dat ze het ook gaan doen met de sequester van de overheidsuitgaven, de automatische kaasschaaf voor de Amerikaanse overheidsuitgaven. Omdat fiscaal klif en debt ceiling is goed gegaan is er een vals vertrouwen dat de rest ook goed gaat. Er komt gewoon herrie tussen democraten en republikeinen en deze keer moeten de republikeinen hun zin krijgen.
2. De winstmarges hebben gepiekt in de VS en de omzetten stijgen niet erg veel, waardoor de winstverwachtingen kunnen tegenvallen.
3. Er komt meer gezeur over QE in vooral de VS, maar ook in het VK en de ECB doet ook niets.
4. Men heeft al het staartrisico al uit de zorgen verbannen. Dit is geen bron meer voor verdere koersstijging.
5. De Citigroup Economic Surprises Index voor de VS is erg veel gedaald zonder dat de beurzen hierop reageerden.
6. Er is te veel optimisme over Europa, vooral in Frankrijk valt een en ander tegen. Autoverkopen nog steeds problematisch in Europa. De sterke euro gaat samen met zwakke groei zorgen voor flinke neerwaartse bijstellingen.
7. Zo ongeveer alle indicatoren wijzen op een overbought markt, record hoge percentages profeten zijn bullish, 90% noteert boven het 50 daags gemiddelde.
8. De beurs stijgt nauwelijks op het goede winstseizoen (guidance, revenues) en de reeks euforische verhalen.

Zelf denk ik dat de S&P500 op een stand van 1525-1535 moet gaan pauzeren/ corrigeren, maar wie weet zitten we in de eurforiefase van de vierjaarscyclus en dan gaat de S&P500 naar een nieuw all time high. De Dow Jones zal dan voorgaan. Small caps en Dow Jones Transports zitten al op all time highs.

26 januari 2013

een sterke euro want het gaat veel beter dan verwacht in Europa

Waarom is de euro toch zo sterk tegenwoordig. Mijn collega Jitzes Noorman presenteerde het bovenstaand plaatje: het economisch nieuws komt in de Eurozone veel en veel beter binnen dan verwacht (want er werd een nooit meer eindigende recessie verwacht). Er is het afgelopen jaar een sterk verband tussen de euro in dollars en de mate waarin de economische cijfers in Europa mee dan wel tegenvallen. In de VS was de economische groei het afgelopen jaar ongeveer als verwacht, maar in Europa liep een en ander toch heel anders dan gedacht. Het viel aanvankelijk enorm tegen maar de laatste tijd zijn de cijfers van vooral Duitsland dapper aan het verbeteren. Draghi belooft met de hand op het hart niets te doen en dat steunt de euro, omdat niemand OMT aanvraagt (misschien Ierland en Portugal wel, maar de Spanjaarden vertikken het). Men gaat zelfs wat LTRO geld terugbetalen aan de ECB, dus relatief loopt de VS nu uit qua monetaire stimulering.
Op wat langere termijn is het verband niet zo sterk tussen economische verrassingen in Europa en de euro. Ook als je de verrassingen in de VS erbij sleept wordt het verband niet beter. Je krijgt fractioneel een beetje extra inzicht als je naar de CESI van China kijkt, die leidt een beetje, maar niet sterk. Op korte termijn zou het eerste plaatje nog even kunnen opgaan. Er is enige mean reversion in het neiuws, dus nu het allemaal zo is meegevallen in Europa (al zie ik die torenhoge groei nuniet direct om me hen), hoort het straks weer tegen te vallen of minder mee te vallen en hoort de euro weer wat af te zwakken. Maar als een en ander in de VS nog meer tegenvalt door enorme bezuinigingen op de amerikaanse overheidsuitgaven bijvoorbeeld, dan zou de euro sterk kunnen blijven, dan zijn immers de Aziaten wat meer in hun nopjes.

Duitsland wint van Frankrijk

Duitsland wint, al wordt renteverschil met Frankrijk kleiner (ook vanwege inflatie)
Onderstaand artikel http://ftalphaville.ft.com/2013/01/24/1354082/thanks-for-letting-the-team-down-france/ wrijft Frankrijk in dat het toch echt beter gaat met Duitsland sinds Hollande het voor het zeggen heeft.

24 januari 2013

Hoe ver kan de FED doorgaan met QE

De FED is de meest winstgevende onderneming in de wereld  Maar dreigen er verliezen door de ongebreidelde QE?

Er beginnen wat verhalen te komen of de FED wel door kan gaan met zo veel QE.
JP Morgan vroeg zich af of er een groot risico is dat de FED verliezen gaat maken op al die roekeloze aankopen tegen een zeer lage rente. Hun eindconclusie is dat bij de huidige omvang van de balans van de FED van $3000 miljard verliezen niet waarschijnlijk zijn.
Als de balansomvang echter fors doorstijgt tot duidelijk boven $ 4000 miljard, dan zijn verliezen wel mogelijk. Dit zouden kleine verliezen zijn in bepaalde scenario’s die volgens JP Morgan weinig invloed hebben op economische groei en inflatieverwachtingen. Dat leidt wel tot reputatieverlies van de FED.

Daardoor beginnen sommige FED- gouverneurs huiverig te worden voor al te veel QE. De FED was de afgelopen jaren de meest winstgevende onderneming in de wereld.  Dat verandert echter als ze de rente moeten gaan verhogen. Vooral als ze een stevige rente (al snel 5% volgens Woody Brock) moeten gaan geven op vrije reserves van banken om al te uitbundige groei van de kredietverlening tegen te gaan zal het flink bergaf gaan met hun winst.
De huidige balans. Men koopt lustig MBS en Treasuries voor $ 85 miljard per maand bij. Als de FED stopt met QE, dan krimpt de balans door aflossingen al tamelijk snel na 2015, zo tekent JP Morgan in. Ik denk dat de markt hier langer een stokje voor gaat steken, misschien mag de FED pas in 2018 serieus werk maken van een kortere balans.
Er is volop speculatie volgens Hatzius o.a. of de FED gaat aangeven hoe/ wanneer men met QE gaat stoppen. Hij denkt bij een werkloosheid van 7,25%/ inflatie 2,5%/ te veel oplopende inflatieverwachtingen
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21570753-what-happens-when-fed-starts-losing-money-other-side-qe The Economist ziet het met studies van FED economen als bovenstaand plaatje.

eerste passen naar oud normaal in Amerika

Eerste passen naar Oud Normaal in VS: kredietgroei en interbancaire kredietverlening. De kredietgroei trekt aan en ook de vastgoedmarkt doet hierin beschaafd mee.

Er zijn greenshoots voor de interbancaire kredietverlening. Die was mede dankzij de FED teruggevallen tot bijna nul, maar als je goed kijkt zie je dat deze sinds kort weer aan het groeien is.
Plaatjes van Bianco.

Chinese technologie rukt op: onzichtbaarheidsmantels

De Chinese technologie rukt op. Tot voor kort had alleen Harry Potter een mantel die onzichtbaar maakte, maar nu hebben de Chinezen hun eigen versie (overigens net als de Amerikanen, defensie vindt zo iets interessant). Ze maken iets niet onzichtbaar, maar onschuldig lijkend. Het is niet een “illusion cloak”maar een “ghost cloak”. Zo iets werkt namelijk ook buiten de magnetron, het praktische probleem bij gewone “invisibility cloaks”” . D e bedoeling is een voorwerp precies op iets anders te laten lijken. Een appel lijkt zo een banaan etc. Voor defensiedoeleinden: een militair vliegtuig op een gewoon verkeersvliegtuig laten lijken. Men kan zo voorwerpen een stuk kleiner doen lijken. Voorlopig is de technologie nog te moeizaam om goed toepasbaar te zijn. Het maakt gebruik van speciale microgolven theorie (ik houd me maar vast aan lange golven). bron: http://www.technologyreview.com/view/510101/chinese-physicists-build-ghost-cloaking-device/?utm_source=Sinocism+Newsletter&utm_campaign=0811a8d182-Sinocism01_23_13&utm_medium=email

enige losse opmerkingen

Het 20$ biljet van Canada deed het al niet goed in de was, maar het grootste probleem is: het blad is niet van de Canadese mapleleaf, maar iets Noors.


Bovenstaande geit Gary  was de meest gezochte misdadiger in Australië:  in augustus at deze geit illegaal gras uit de museumtuin en dat is uitgebreid uitgevochten voor het gerecht http://www.abc.net.au/news/2013-01-23/comedian-claims-gruff-treatment-over-goat-fine/4480106" (foto is van Gary voor het gerechtshof). de boete van $440 is uiteindelijk ongedaan gemaakt, omdat eigenaar de komiek Jimbo geen invloed had op de eetgewoonten van de geit, er was geen sprake van voorbedachte rade.

En wat was het meest gelezen artikel in de Wall Street Journal? Een artikel dat zei uitgevonde te hebben waarom je griep krijgt in de winter. Dat komt omdat we zo stoken en daardoor is de vochtigheidsgraad onder de 50%. Daar houden virussen en bacterie"n van en zo krijg je griep. Boven 98% is het nog erger mis, maar vermijd dus warm gestookte ruimtes met lage vochtigheidsgraad waar stevig gesnotterd wordt.

dit soort dingen kun je in de VS gemakkelijk bestellen. geen wonder al die obesitas in de VS http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/01/17/graph-of-the-day-this-is-why-youre-fat-america/:
 "Nothing about the way The Cheesecake Factory describes its Bistro Shrimp Pasta sounds extreme. Sure, there’s cream and battered shrimp, but they’re mixed in with mushrooms and arugula, for heaven’s sake. . . . According to company headquarters, the Bistro Shrimp Pasta has 3,120 calories. And keeping those 1½ days’ worth of calories company are 89 grams of saturated fat (enough to keep your arteries busy from Monday morning to Friday noon) and 1,090 milligrams of sodium (two-thirds of a day’s worth)".

Ach, er is nog hoop voor Apple: er zijn nu populaire apps voor apen:
From Science World Report:

23 januari 2013

Chinese vastgoedmarkt herstelt

De prijzen van huizen stijgen weer in China, niet al te hard overigens.
Een update van een populair plaatje: in de meeste steden stijgen de prijzen weer. In steeds meer steden. het herstel wordt breder.
Het herstel van de vastgoedmarkt zorgt voor herstel van de hele economie

Overbought en toch nog omhoog?

Onderstaande twee plaatjes van Bespoke laten zien dat de Amerikaanse beurs overbought is. Bijna 80% staat meer dan 1 sigma boven het vijftig daags gemiddelde. Zelden was het zo hoog, maar bijna zo hoog de nodige keren. Als dat gebeurde was het lang niet altijd goed om te verkopen.
l
Bovenstaand plaatje laat zien hoe je van juli tot ongeveer oktober 2012 in overbought gebied zat. De koersen bleven toch doorstijgen. Er was wel even een pauze in september, iets dat bespoke nu ook ziet gebeuren.
Het plaatje hierboven laat zien hoe veel adviseurs aangeven bullish zijn. 55-60% is de gevarenzone, dan is het meestal tijd om in te pakken met aandelen. Dat otptimisme gaat meestal precies samen met de beurs, als die op het hoogste punt in bijvoorbeeld zes maanden staat, dan is iedereen optimistisch.

http://www.seeitmarket.com/vix-reversal-analysis-a-volatility-study-13193/

Dit plaatje geeft aan wat er met de beurs gebeurde als je in een bullish opgaande trend zat en de plotseling de bodem uit de volatiliteit viel. Dat gebeurde op 31 december voor de vierde keer. In die keren stegen de koersen eerst nog 5 tot 10 weken door en dan kwam er een correctie van ongeveer die opgang nadat de volatiliteit instortte.
Dat patroon zouden we nu ook wel eens kunnen zien.

22 januari 2013

Notulen FED: lachen verstomt, Geithnergate

De uitgebreide notulen van de FED uit 2007 zijn gepubliceerd. Na vijf jaar mag de hele wereld weten wat de FED-gouverneurs gezegd hebben. Sinds enige jaren is de grafiek populair hoe veel er gelachen wordt bij de FED. Als het goed gaat, wordt er steeds meer gelachen. In 2007 ging het voor de FED al helemaal mis en dat is te zien in bovenstaande grafiek van Bianco.

De notulen lieten ook de ruzie zien tussen Lacker en Geithner: Lacker verwijt Geithner verklapt te hebben wat de FED zou gaan doen met het disconto. Geithner ontkent, maar er was een forse sprong in de S&P meteen nadat hij uit de school was geklapt tegen enkele bankbonzen en Lacker had dat van zo'n bobo gehoord.

De notulen geven ook aan dat Jim Cramer met zijn beruchte enorme uitval dat de FED, de banken voor geen mallemoer in de gaten hadden wat er aan de hand was in 2007, zo waar gelijk had. Achteraf had de FED in 2007 toch wel duidelijke aanwijzingen dat er iets grondig mis was, vooral Geithner, maar Bernanke bracht dat aanvankelijk als veel te kleine zorg naar buiten.

De notulen stellen niet gerust: deze ploeg kon de kredietcrisis niet aan, bij een volgende crisis zal men geluk moeten hebben. Eigenlijk is het wel eerherstel van Paulsen die toch wel krachtig ingreep. Bernanke steunde hem daarin overigens wel.

centrale banken en inflatie: 2,5% in VS en 0% in Japan

,Als de nominale groei maar lang genoeg boven de rente van de centrale bank ligt, dan krijg je inflatie. In Japan is dat nog niet het geval, ook al houdt de Bank of Japan de rente op 0%. Pas bij een nominale groei van 5% over een periode van 2,5 jaar zou leiden tot een structurele inflatie van 2%. Op het ogenblik heeft de Bank of Japan een structurele inflatie van 0% opgebouwd, te weinig volgens Abe en Shirikawa wordt daarom ook de laan uit gestuurd.
 
In de VS krijg je bij een nominale groei van het BNP al veel sneller inflatie. De beste correlatie krijg je bij 4 jaar voortschrijdend. De royale FED heeft een inflatiedruk van 2,5% opgebouwd op het ogenblik.

1,5% inflatie in Japan in 2014

De huidige val van de yen op jaarbasis is niet eens voldoende bij het huidige verband om een inflatie van 2% te maken volgens bovenstaand plaatje (met vertraging van ongeveer zes kwartalen werkt een zwakkere yen door in hogere inflatie). Maar het verband tussen inflatie en de val van de yen is niet perfect, verre van (R2 ongeveer 30%). Een doorgaande val van de yen was er niet in de laatste jaren, d.w.z. er kunnen bij verder daling van de yen nog cumulatie-effecten optreden die een hogere inflatie veroorzaken. Er is meer nodig voor 2% inflatie in Japan dan een zwakke yen (20% is niet genoeg) gedurende één jaar. Inflatie in Japan is een verhaal voor 2014. Overigens correleert de olieprijs sterker met de inflatie in Japan dan de yen.

Nowcast luidt einde Nieuwe Normaal in

Het economisch nieuws komt beter binnen dan verwacht. In vier weken tijd is de schatting voor de groei op het moment, nowcast zoals de Amerikanen dat duiden, omhoog gevlogen van 1,4% naar 2,2%.
Hierboven de methode zoals JP Morgan het in zijn laatste Global Data Watch beschreef. Belastinginkomsten en plannen van de Amerikaanse consument om meer te gaan consumeren wat het ook kost brengt diverse economen op de gedachte dat de groei in de VS veel hoger wordt dan 2%. Er is ook een grote onenigheid wat de groei was in het vierde kwartaal vorig jaar en het eerste kwartaal dit jaar. De een ziet 0,4%, de ander 3%, ondanks de belastingverhogingen. El Erian van Pimco maakte de blits dat er snel een eind komt aan het Nieuwe Normaal van lage groei, lage rente en hoge werkloosheid (financiële repressie). Nog niet meteen, maar binnenkort. Hij bedoelt dat je dan tranen met tuiten gaat huilen over de verliezen op je wonderschone lange staatsleningen van veilige landen. Maar nog niet meteen, omdat de FED te lui is om QE te stoppen, laat staan de rente te verhogen. Maar de sterke huizenmarkt, pent up demand bij bedrijfsleen en consument en overheidsuitgaven aan Obamacare staan borg voor een hogere economische groei.
Weg is de paniek over de groei in de wereld van augustus. Alleen in Europa verergert de recessie met zelfs in Duitsland flink negatieve groei in vierde kwartaal. Techneut Ralph Acompora (via the reformed broker) geeft zijn 11 redenen waarom hij superbullish is http://allstarcharts.com/11-reasons-why-ralph-acampora-is-a-secular-bull/ andere bullish geluid http://online.barrons.com/article/SB50001424052748703596604578235570771013936.html?mod=BOL_twm_col http://www.ritholtz.com/blog/2012/08/secular-bull-and-bear-markets-in-perspective/ Crestmont geeft als plaatje

21 januari 2013

J8301 (Bank of Japan) en dollar yen

Bank of Japan (J8301) stijgt meestal ten opzichte van de Japanse beurs als de yen zwakker wordt tegen de dollar