31 oktober 2013

piek wijn

we zien een dalende productie van wijn en een groeiende consumptie. Het lukt niet meer om wereldwijd meer wijn te produceren, terwijl men wel steds meer wijn wil nuttigen. Over enige tijd moet daardoor een nijpend tekort aan wijn ontstaan.
bron http://qz.com/140602/a-global-wine-shortage-could-soon-be-upon-us/#140602/a-global-wine-shortage-could-soon-be-upon-us/
Vooral de consumptie in China en de VS neemt toe. Zo ongeveer alleen in China neemt de wijnbouw toe.

Toch nog een woordje over de FED beslissing niets te veranderen

Ik dacht dat de FED –beslissing niet de moeite waard was om er iets over te zeggen. Het was precies zoals gedacht, geen renteverhoging, geen terugneming van QE en geen uitspraak hoe en wanneer QE wordt teruggenomen.

Toch is men nijver gaan schrijven over wat de FED bedoelt en of een en ander wel goed gaat. Al schrijvende vond men dat de FED een havikachtig verhaal had afgeleverd.
Men had de deur niet dichtgeslagen voor een taper in december.
Men beoordeelde de financial conditions als beter (en help, dat betekent dat men wel tevreden is over de stand van de S&P, die hoeft niet hoger, maar men wil geen hogere hypotheekrente vindt de markt).
Maar zo havikachtig was nu ook weer niet alles. Men merkte op dat de groei van de werkgelegenheid afzwakte en de huizenmarkt zwakker is.

Hilsenrath, het officiële doorgeefluikje van de FED bij de Wall Street Journal, had drie conclusies:
de FED kijkt nog op dezelfde manier aan tegen de economie als bij de vorige vergadering ondanks de politieke onzekerheden en de minder goede macro cijfers,
 de financial conditions zijn verbeterd en
men houdt deur open voor taper in december, maar dan moet groei minstens zo sterk zijn als de FED voorspelt en dat is meestal niet zo.

Oeps, aan Hilsenrath is toch een havikachtig verhaal voorgekauwd.

Verder: Op 13 december moet het congres er uit zijn voor de begroting en een voorstel voorleggen. Zo niet, dan is er te veel onzekerheid [ook als de groei zou aantrekken].

Algemeen oordeelden analisten dat men de kans voor een taper in december moet ophogen van zeer laag tot laag. De rente steeg daardoor een beetje.

Bij Pimco begint men zich druk te maken over een verkeerd aflopen van QE.

Minack had vanmorgen een stel plaatjes waarbij hij tussen neus en lippen opmerkte dat als de economische groei in de VS 3%+ wordt, QE flink wordt teruggenomen en dat dit een 1994-instorting van de obligatiekoersen garandeert.

Misschien maken we ons veel te druk over of QE wordt ingeperkt en wanneer. Volgens Eugene Fama is het een market neutral event die al is ingeprijsd in de aandelenkoersen. In zijn interview met Santelli http://www.zerohedge.com/news/2013-10-29/santelli-stunned-nobel-winner-fama-explains-fed-unwind-no-big-deal explodeerde de laatste over zo veel onbenul bij de Nobelprijswinnaar. Maar op lange termijn kan Fama best gelijk hebben, zo belangrijk is een beetje schuiven met de afbouw van QE toch ook weer niet.

30 oktober 2013

de onhoudbare stijging van de overheidsuitgaven in Japan aan zorg- en medische kosten.

Goldman Sachs had een heel verhaal van Yurika Tanaka

It’s not just pensions – Healthcare costs also rising with aging society
hoe de sociale uitkeringen in Japan uit de hand gaan lopen.
De oplopende trend is onhoudbaar voor een land waar het BNP in yen sinds 1998 met 6% is gedaald (ter vergelijking: Nederland +68% dankzij inflatie).
Het zijn niet zo zeer de pensioenuitkeringen die onhoudbaar worden als de kosten voor zorg en medische diensten. De tabel is in triljoenen yen (1 triljoen=1000 miljard yen= $10 miljard)
Men gaat de btw met 3% verhogen en dat moet ongeveer 8 triljoen yen opbrengen. Dat is bij lange na niet genoeg om de stijging van de gezondheidszorgkosten te bekostigen.

De afnemende besparingen door de vergrijzende bevolking bij oplopende overheidsuitgaven is een onhoudbare situatie. De Bank of Japan moet wel haast ongeveer alle nieuwe staatsleningen op blijven kopen in de komende decennia om alle wensen op gebied van sociale uitkeringen te kunnen voldoen. Op zeker moment veroorzaakt dit een crash in de yen. Voorlopig nog niet, de zwakke yen zorgt voor exportherstel en daardoor wordt Armageddon uitgesteld.

In andere westerse landen is de situatie niet zo heel veel anders. het zijn de zorg- en medische kosten die de overheidstekorten onhoudbaar maken, niet de pensioenuitkeringen.

megaboetes banken: hypotheken, libor

boetes in de VS vanwege gedoe met hypotheken
boetes vanwege Libor. Vergeleken met de omvang van de handelsdesk is de boete van de RABO erg groot, zo lees je.

duurste postzegel ooit op Nederlandsche Postzegel Veiling: een koopje voor Chinezen of Bill Gross

Uit de verzameling van Aat de Peijper worden de topstukken geveild.
Hij verzamelde vooral Nederland en Overzee en het Britse Gemenebest.
Bovenstaande zegel is eigenlijk geen zegel maar de betaling van een jachtvergunning op olifanten en zo. Maar je mocht er ook die olifant zo ongeveer mee opsturen.
Er schijnen slechts vier ongestempelde hele postzegels van dit soort te zijn en deze is zelfs postfris, de mooiste van dit zegel.
Men zet dit zegel in op € 50.000 en men verwacht € 100.000 te halen (ex 20% veilingkosten) bij een cataloguswaarde van € 150.000.
Die cataloguswaarde is veel te laag (!) gezien de zeldzaamheid en de voorliefde van postzegelverzamelaars wereldwijd voor postzegels van het Gemenebest.
Men verwacht dat het zegel door een Chinees gekocht wordt, maar beleggingstechnisch is het meer iets voor Bill Gross gezien de zeldzaamheid die eigenlijk wijst op een prijs van $ 500.000+.

Australische dollar, S&P en koperprijs

Nog wat verbanden met de koperprijs. De Australische dollar is een soort barometer hoe het gaat met metaalprijzen en daarmee de wereldeconomie.
Als de koperprijs stijgt ten opzichte van de aandelenkoersen, dan gaat het meestal goed met de Australische dollar.
De laatste weken herstelde de Australische dollar, maar de koperprijs blijft achter bij de beurzen. Dat ziet men als een teken dat de Australische dollar nu ongeveer uitgestegen is en de barrière van het 40-weeks gemiddelde niet zal nemen.
Je kunt ook stellen dat het zoetjes aan gevaarlijk wordt om op verdere zwakte van de koperprijs te gaan rekenen. De Tea party had zwakke knieën en kon geen lager schuldenplafond afdwingen en daarom gaat het niet slecht genoeg met de wereldeconomie voor nog lagere koperprijzen.

Het derde plenum in China: iedereen zegt dat iedereen te optimistisch is

Van 9 tot 12 november gaan de Chinese bobo’s met elkaar stoeien over de hervormingen in de komende jaren. Ze zijn uitermate geroutineerd om de gevestigde belangen niet in gevaar te brengen. Met een vertragingspolitiek waar de CDA nog wat van kan leren probeert men de hervormingen zo traag mogelijk te laten verlopen. Vandaar dat eigenlijk iedereen ervan overtuigd is dat op het derde plenum van de Chinese politici alleen maar beloofd wordt dat ze hééél diep gaan nadenken over hervormingen in de toekomst. D.w.z. je moet er heel weinig van verwachten. Dat is de unanieme consensus, zie bijvoorbeeld (via sinocism)  New York Times http://sinosphere.blogs.nytimes.com/2013/10/28/hopes-of-market-reforms-in-china-tempered-by-political-realities/?emc=edit_tnt_20131028&tntemail0=y&utm_source=The+Sinocism+China+Newsletter&utm_campaign=2fde7d86ba-Sinocism10_29_13&utm_medium=email&utm_term=0_171f237867-2fde7d86ba-29590113

 Ondertussen begint het duidelijk te worden dat de Chinese leiders toch wel iets willen bereiken. Ze proberen daarom de verwachtingen toch wat op te kloppen. Het heet uiteraard geen Abenomics of Xinomics of Linomics maar 383.

 383: Xinxin Li van Observatory Group:
· The biggest idea of the DRC report is to revamp the “Trinity-Relationship” among government, business and the market. The three related key concepts are: 1) Redefining the role of government by reducing its interference into economic sectors; 2) Improving market efficiency by enhancing its basic functions of allocating economic resources; 3) Adjusting corporate structures by opening market entry and encouraging competition in state-owned sectors.
· The eight areas of reform include: 1) Public administration; 2) Breaking monopolies in state-owned sectors; 3) Land reform; 4) Financial liberalization; 5) Public finance; 6) State asset management; 7) Innovation mechanism; 8) Further opening of economic sectors, especially service industries.
· In particular, the DRC report emphasized three major cross-sector reform initiatives: 1) Opening market entry to external investors to enhance economic competition; 2) Deepening social security reform by setting up a basic social security package to all citizens; 3) Pushing forward land reform by allowing the sale and transfer of collectively-owned land in rural areas.  

De gevestigde belangen houden hun hart vast, stel toch eens voor dat men de staatsbedrijven commercieel gaat maken, ze normale rentes moeten gaan betalen en men moet stoppen met het op grote schaal boeren en andere plebejers van hun land af te gooien en het vrijkomende land niet meer tegen hoge prijzen mag verkopen. Ze moeten er niet aan denken, zo word je nooit schatrijk.

 Toch denk ik dat de Chinese politici positief gaan verbazen, zoals ze eigenlijk in positieve zin qua veranderingen al de hele tijd gedaan hebben. Je gaat de verwachtingen niet opkloppen om dan grote teleurstellingen te kweken, zo dom zijn ze echt niet.

Chinese kranten moeten nu elke dag over 383 gaan schrijven en echt, dat gaan ze vol overgave doen.

29 oktober 2013

oudjes tonen cruise power

Eerst zei men dat je moest investeren in farmacie, nu in cruise bedrijven. dat was nog niet zo'n succes. Wel is duidelijk dat veel capaciteit bijgebouwd wordt en dat de omvang van de schepen die van supertankers dreigt te gaan overtreffen.

Caterpillar en koper blijven achter bij S&P500

De koers van Caterpillar correleert heel sterk met de koperprijs, vooral de laatste tijd zelfs sterker dan met de S&P.
Er zijn de nodige mensen die zich zorgen maken over de loskoppeling van de koperprijzen en Caterpillar van de S&P van de laatste tijd. Het is een teken dat het niet erg goed gaat met de economie, maar dat de beurs opgeklopt wordt door QE.
Het is overigens ongebruikelijk dat de koperprijzen zo achterblijven bij de stijging van de ISM en het economische herstel in China.

kick the can down the road

Het is een stevig blikje aan het worden. Het is een populair thema dat vooral de jeugd vermorzeld gaat worden door het potverterende schulden maken van de oudere generaties
En het kan nog even duren. Een vicious circle.

28 oktober 2013

consumptie VS nog zwaar onder druk door aflossing hypotheken

Bij Calculated Risk maakten ze weer hun kwartaalrijkse calculatie van de mortgage equity withdrawal, MEW . Hoe veel geld werd er aangewend voor consumptie vanwege het verhogen van de hypotheekschuld of, de laatste jaren, hoe veel lost men af in plaats van extra te consumeren.
De MEW zorgde voor een booming consumptie van 2003 tot 2007 en enorme vergroting van de misère sinds 2008.
De misère wordt minder, maar MEW is nog zwaar negatief (-2,4%) . De terugslag in het tweede kwartaal is teleurstellend, maar de trend is richting normaal (+1% denk ik).
De omslag van potverteren via verhogen naar sparen is de hoofdreden waarom de groei van de consumptie zo miserabel is sinds 2009.

27 oktober 2013

goed nieuws van de afgelopen week

Men is de afgelopen tijd steeds zonniger gaan denken over het monetaire beleid. Er is steeds meer vertrouwen dat QE nog lang ons zal verblijden, ook al helpt het de economische groei niet zo veel als de beurzen.
De afgelopen week heb ik kunnen bloggen over de aantrekkende verwachtingen voor de groei van de investeringen in de VS. Die zal boven consensus zijn. Volgens Benderly zal dit ook het geval zijn in Europa (maar alleen omdat de verwachtingen zo laag gespannen zijn).
Zelfs Lombard Street Research wist te melden dat volgens hen de groei in de VS echt boven 3% zal zijn in 2014. dat komt door het verbeteren van de financial conditions, men gaat meer krediet verschaffen volgens een denk ik geloofwaardig verhaal.
Scott Grannis was het ook al opgevallen dat commercial & industrial loans (proxy voor lenen van banken aan midden -en kleinbedrijf) sneller aan het groeien zijn sinds een paar maanden.
De OECD leading indicators geven een versnelling van de groei in de Eurozone aan.

samenvatting financieel economisch nieuws van de afgelopen week

Geen Grand Bargain in de VS, daar zijn de politici het over eens. Volgens sommigen is dat maar goed ook, die sequester gaat net zo lekker met druk op de defensieuitgaven en de uitkeringen.
Meer geloof in uitstel van einde QE in de VS, ook al zijn er volgend jaar twee meer haviken stemgerechtigd bij de FED. Men briefde rond dat het veel te duur is, de financial conditions te veel verslechtert om QE terug te nemen en dat zelfs de haviken het hiermee eens zijn. Yellen gelooft in te lage werkgelegenheid en de haviken in te lage inflatie en daarom is Qeternity voorlopig verzekerd. 1% hogere hypotheekrente kost 0,3% groei en doet de werkloosheid 0,2% stijgen (N.B. vroeger had men dit soort cijfers voor de olieprijsstijging). Yellen wil dus een lagere hypotheekrente.
De dollar is daardoor te zwak geworden en dat was geen goed nieuws voor Japan en China.

De IFO viel iets tegen, maar duidt nog steeds op mooie groei in Duitsland. In het VK was de eerste raming van de groei over het derde kwartaal 0,8% (niet geannualiseerd) en in Spanje +0,1%, positief, heel mooi. De voorlopige PMI's vielen iets tegen in Europa.

Er waren wat uitgestelde cijfers vanwege de dichte Amerikaanse overheid en die vielen iets tegen, vooral de werkgelegenheidsgroei, maar ook de existing home sales. De werkloosheid daalde wel 0,1%. Orders voor duurzame goederen stegen flink, de groothandelsvoorraden liepen 0,5% op in augustus.
Initial claims voor werkloosheid gingen omlaag in de VS, maar niet zo veel als gedacht, maar door de problemen met de telling in Califronië is er geen soep van te koken de laatste tijd van de cijfers voor de initial claims. Ex Californië zijn ze nog steeds laag.

De winstcijfers (zie tabel Strategas) vielen meestal mee in de VS, maar als ze tegenvielen was dit vaak fors. In Europa vielen de winstcijfers wat tegen (dure euro, tegenvallende omzet in Opkomende Landen die voor Europa belangrijker zijn dan voor de VS).
In de VS knalden de koersen van hoogvliegers als Tesla en Netflix omlaag, kondigde de FED strengere liquiditeitsregels aan voor de grote banken.

In China stijgt de rente, na de verrassend sterke groei in het derde kwartaal (9,1% omgerekend) en een strengere PBoC.

Chinese beurs volgt deze keer niet met de lange rente omhoog

(plaatje Bianco). De korte rente in China is behoorlijk (maar eerder dit jaar was dit erger) op aan het lopen door de hoger dan verwachte groei in het derde kwartaal en de ferme taal van de overheid om de onroerendgoedspeculatie (alweer) de kop in te drukken.
De lange rente loopt deze keer forser op dan de korte. Maar this time is different: de beurs (hier de FT25 van de grootste Chinese bedrijven waar je als buitenlander in kunt beleggen in Hongkong) ging niet mee omhoog. Vreemd.

Hao Hong van Bocom International die de recente stijging van de Chinese beurs voorspelde zegt dat je nu winst moet nemen, omdat de economische groei niet nog verder omhoog wordt bijgesteld en de verwachtingen voor het jaarlijkse plenum van de Chinese politiek te hoog gespannen zijn. De Peoples Bank of China is aan het verkrappen.

De babyboomers versus generatie nix en de pragmatici

De laatste dagen is er een golf van publicaties in bijvoorbeeld de NRC hoe de generaties te rijk zijn of juist ten onrechte aan de schandpaal genageld zijn.
Violett Cotterell ergerde zich (bouwjaar 1941) aan hoe de ouderen onder vuur liggen ("respectloos-dat beeld van die rijke, graaiende ouderen). De ouderen hadden immers het land weer opgebouwd na de oorlog, er was immers helemaal niets meer van het leeggeroofde Nederland over. In bittere armoede had men de jeugd moeten doorstaan en via noeste arbeid was er daarna welvaart ontstaan in Nederland.
Natuurlijk spaart men via arbeid een pensioen bij elkaar en heeft men rond pensioendatum een en ander bij elkaar gespaard dat daarna verteerd moet worden. Natuurlijk is men rond pensionering rijker dan ver daarvoor, toen het human capital (vermogen om inkomen te verwerven door arbeid) nog groot was. Jonge mensen hebben meer human capital en minder geld, dat is geen schandalige uitbuiting van ouderen. Ouderen worden economisch en lichamelijk zwak, dat moet je niet onderschatten.

In de dagen ervoor waren er ingezonden brieven bij NRC hoe erg het was dat de ouderen hun kinderen niet overlaadden met hun wanstaltige rijkdom, nu de jongeren het zo slecht hebben. De ouderen hebben weliswaar 25% koopkracht ingeleverd, maar ze zijn nog steeds in veel gevallen erg rijk. Violett ergert zich aan het grootscheeps afromen van die rijkdom (er is immers geen human capital meer om dat aan te vullen), maar zo is de tijdgeest geworden: de generaties voor de babyboomgeneratie hebben het land opgebouwd en nu breekt de babyboomgeneratie het land af. Deze generatie is de nieuwe zondebok, daar nu de Turken en Marokkanen niet meer geloofwaardig zijn als veroorzakers van de crisis.

26 oktober 2013

QE zal ons altijd blijven bezig houden

Je had de laatste dagen de nodige verhalen over QE

De meerderheid zegt dat QE eindeloos zal doorgaan, langer dan de oude plannen van stoppen in juni 2014

Nieuw is het Medley verhaal dat FED in een fuik is gelopen van meer QE als de economische cijfers niet goed zijn. Dat maakt een QE-exit een te dure zaak voor zelfs de meest doorgewinterde havik, vooral gecombineerd met te lage inflatie [


In the report — titled "Fed: Ctrl-Alt-Delete" — Medley analysts Regina Schleiger and Jeremy Torobin write that, "more than simply standing pat, the Federal Open Market Committee has effectively hit the reset button and is back where it was six months ago — at the very start of a long process of building a case for the downward adjustment of to the Large-Scale Asset Purchase program…  [Due to data that shows the US economy is slowing.]
Nieuw is ook het ingraven voor deflatie in Europa vanwege te veel schulden. Meer dan 300% schuld versus BNP veroorzaakt deflatie als je niet stevig devalueert en niet een open economie hebt.
Nieuw Is Koo met QE is renteopdrijvend, waar ik hiervoor over blogde samen met:http://beleggenopdegolven.blogspot.nl/2013/10/koo-fed-in-val-van-qe-en-stein-denkt.html

Nieuw is Stein met QE is gevaarlijk, eist hogere risicopremies vanaf een bepaald niveau

Nieuw is FED die grote banken strengere liquiditeitsregels oplegt

Wat blijft is: Escape velocity bepaalt of QE gaat verdwijnen.

De hogere groei moet men wel blijvend achten.

Het meest waarschijnlijk lijkt een uitbundige kerst, waardoor de groei in Q4 hoger dan verwacht wordt of de voorraadgroei lager dan verwacht. Of te hoge groei import.

25 oktober 2013

S&P bleef iets achter bij groei balans FED

Door al het geneuzel over debt ceilings, continuing resolutions, politici die elkaar niets gunnen en onverzettelijk  op een ramp wilden afstevenen is de S&P iets achtergebleven bij de noeste QE -arbeid van de FED.
De FED geeft ammunitie voor een stijging van de S&P met 40 punten per maand en zou nu op ruim 1800-1850 hebben moeten staan. Dankzij de Tea Party wordt u nog een koopje op Wall Street gegund.

Of dat echt een koopje is waagt Market Insider te betwijfelen.
http://www.cnbc.com/id/101142283

5 tekenen dat de beurs gaat instorten volgens Market Insider

"One of the biggest red flags out there is that there don't seem to be any red flags out there," said Paul Hickey, co-founder of Bespoke. "For every potential negative, people have a quick explanation to refute it."

Er zijn te veel bulls
Waarderingen te hoog, vooral bij small
Te hoge margin buying
Momentum van hoogvliegers is gebroken (Netflix, Tesla)
Overmatig geloof in Bernanke-care

Koo: FED in val van QE en Stein denkt ook in die richting

Richard Koo van Nomura, de uitvinder van de term balansrecessie als uitleg waarom Japan niet kon ontsnappen aan een lange periode van lage groei, heeft nu een ander thema: De FED zit in de val van QE en daardoor zal de komende jaren de rente extra hoog zijn.
http://www.businessinsider.com/koo-says-no-one-can-refute-the-qe-trap-2013-10

Door toepassing van QE kon de rente enige jaren lager zijn dan normaal volgens d economische cyclus, maar vanaf zeker moment, als men denkt dat QE gaat eindigen en t.z.t. afgelost gaat worden, dan moet de rente hoger zijn dan de cyclus aangeeft.
Koo denkt dat we nu al in een periode zitten waarin de rente te hoog is. Dat zal gerepareerd worden met tijdelijk weer extra verruiming en daarom zitten er in het omkringelde gedeelte golfjes naar beneden.

Koo vindt dat de beleggers en vooral de FED zich hier niet genoeg druk om maken.
Maar dat is niet helemaal waar. FED-lid Jeremy Stein The Federal Reserve – (October 18, 2013) Governor Jeremy C. Stein: Lean, Clean, and In-Between heeft al eerder zijn bedenkingen tegen te veel QE geformuleerd en wat er zoal kan gebeuren als QE excessief wordt.
Dan krijg je een herhaling van de bubbels van Greenspan en beleggers gaan dan allerlei risicopremies eisen in de rente, voor credits en bubbelbelbeleggingen met alle gevolgen van dien als die bubbels etc klappen en de risicopremies omhoog gaan.

De vrije reserves van banken zijn nu gigantisch en over die vrije reserves keert de FED zijn lage rente uit. Als er te veel vraag naar kredieten komt, kan de FED die rente verhogen. Maar dan gaat de FED al snel een groot verlies lijden. Daarom zal de FED niet al te snel de rente willen verhogen. Het kan daarom ook zijn (zoals waarschijnlijk nu) dat men blijft inprijzen dat de FED de rente minder dan normaal gaat verhogen, maar er blijft op lange termijn wel druk op de lange rente vanwege de aflossingen van de FED-beleggingen.
Ach, als het ernaar uitziet dat de groei in de VS boven 3% blijft, dan zal de obligatiemarkt wel het einde van QE gaan inprijzen. Hoe, dat is kennelijk volatiel op korte termijn en niet zo volatiel op lange termijn (à la de jaren 50 toen men ook het einde van de oorlogs-QE moest beleven).

24 oktober 2013

Afgelopen 40 jaar ging alle inkomensgroei in VS naar rijkste 1%

Minack had bovenstaand plaatje: de armste 99% van de werkenden in de VS zijn er de afgelopen 40 jaar niets op vooruitgegaan, alleen de rijkste 1% ging ontzettend veel verdienen en zorgde zo voor de toename van het BNP.
Amerikanen hebben als droom bij die eerste 1% te gaan horen en tolereren dit, maar politiek zou je toch verwachten dat men de zijde kiest van de armste 99%.

werkgelegenheidsgroei in VS redelijk

Het plaatje van de Wall Street Journal laat zien dat administratieve baantjes weer in zijn in de VS. De overheid loost nog steeds ambtenaren, maar steeds minder en de lokale overheid is zowaar weer mensen aan aan het nemen.
De jeugdwerkloosheid (plaatje Bianco) is gelukkig af aan het nemen.
het plaatje van Minack laat zien dat het tijd wordt dat de jeugd weer banen krijgt. Deze cyclus is anders: de 55+ werken langer door (nu gedwongen) in plaats van met pensioen te gaan en dat was goed voor alle groei van de werkgelegenheid sinds 2009. Deels is dat ook vanwege de sterkere demografische groei van het aantal 55-67 jarigen.Maar toch, het geeft te denken dat 55- geen groei van de werkgelegenheid zag sinds het einde van de recessie.

Het cijfer voor werkgelegenheidsgroei was iets tegenvallend, maar alle trends zijn alleszins redelijk. Er is groei, de werkloosheid daalt, de participatiegraad daalt niet, het percentage dat werkt in de VS stijgt weer, de beroepsbevolking stijgt weer, de werkweek wordt niet korter, het aantal part timers groeit niet harder dan het aantal werkenden.

22 oktober 2013

even een paar dagen vrij

ik heb een paar dagen vrij en maak tochtjes door Nederland. Gisteren naar Alkmaar/Bergen, vandaag naar Zwolle.
Niet veel tijd om alle verhalen over economie en beleggen door te nemen.
Even het commentaar van Bianco doorscrollen (
ja, hoge werkloosheid van meer dan 6,5% in de VS is goed voor aandelen, levert gemiddeld 13,5% per jaar op en als de werkloosheid daalt zelfs 16%; ook lage winstgroei is niet erg, beurzen deden het beter als de winstgroei lager dan 5% dan wanneer deze hoger dan 5% was.

de olie in Noord Dakota wordt steds duurder om te vervoeren sinds het treinongeluk in Quebec. Die extra ksoten zie je terug in relatief lage prijzen voor de Bakken-olie. Men wil maar geen pijpleidingen aanleggen vanwege milieuproblemen en doet het vervoer dan maar levensgevaarlijk en verontreinigender over het spoor. Die hoge extra kosten zullen slecht zijn voor de groei, de productie van Bakken-olie afremmen.

Het buitenland koopt steeds minder staatsleningen van de VS , dat ziet men als teken dat men de VS minder vertrouwt gezien ruzies over het schuldenplafond etc. Een deel komt omdat de FED de prijzen vor staatsleningen te hoog houdt en een deel ook vanwege het verbeterende tekort op de lopende rekening, waardoor het buitenland minder gedwongen wordt Amerika te financieren.

Greenspan krijgt ervan langs in de WSJ naar aanleiding van zijn nieuwe boek The Map and the territory over waarom hij volgens hemzelf altijd gelijk heeft gehad met zijn beleid en waarom hij de klap niet zag komen

In diezelfde WSJ nog een verhaal dat permabear Rosenberg bullish is geworden, niet zo'n best teken
Ook nog de nieuwe schuldenberg van de lokale Chinese overheid, die $13 miljard die JP Morgan moet betalen.
En zo hoop ik toch weer bij te zijn.
Het lijkt erop dat de staalsector het weer goed gaat doen. Een en ander is afhankelijk van China. IJzer en staal is buitengewoon volatiel en er kan veel mis gaan.

In de jaren 80 en 90 werd elke analist bijgebracht dat beleggen in staalbedrijven weggegooid geld was. het Marxisme leerde dat je de baas moest zijn over ijzer en staal, anders was je de regie kwijt. Het gevolg was overinvestering in ijzer en staal van ook ontwikkelde landen. Hele tijden van de cyclus kreeg je maar je variabele kosten terug en naar de rest kon je fluiten.
Die vicieuze cirkel naar beneden van overinvesteringen in staal lijkt enige tijd geleden te zijn. China had onmetelijke hoeveelheden ijzer en staal nodig en alle problemen van de sector leken voorbij. De productie werd uiteindelijk weer zo ver opgevoerd dat zelfs aan de vraag van China kon worden voldaan. En weer ging de staalsector fors omlaag.

Het plaatje hierboven wijst op een conjuctureel herstel.

Ik  put moed uit guidance van een staalbedrijf vertaald door JP Morgan als
· "We are optimistic, as the demand for high-quality steel products continues to improve",  Millett said. "The automotive market remains strong, and manufactured goods continue to strengthen. We remain cautiously optimistic about the nonresidential construction market, as evidence of increased demand is shown by improved shipments of our structural and fabricated steel products. However, we recognize the political environment within the U.S. concerning fiscal issues could have a limiting or negative impact on any continued improvement if not resolved in a timely manner. In addition to improved market momentum, we are on schedule to complete two more sizable organic growth projects  before the end of 2013: a 325,000 ton capacity expansion at our Engineered Bar Products Division and a product capability expansion into premium rail at our Structural and Rail Division. We are confident that with our exceptional team, and our superior, low-cost operating culture, we are uniquely prepared to capitalize on the opportunities ahead."

20 oktober 2013

samenvatting financieel economisch nieuws van de afgelopen week

Zoals verwacht kwam men op de laatste dag voor het verstrijken van het ultimatum van het bereiken van het Amerikaanse schuldenplafond tot een tijdelijke verhoging tot 7 februari in combinatie met het weer openen van de overheid tot half december. Dan maar eens kijken of het blikje weer verder geschopt kan worden dan wel de Grand Bargain over uitkeringen, sequester en defensieuitgaven  bereikt kan worden. Na de smadelijke peilingen voor politici moeten ze toch wat meer tot constructieve actie zijn op te juinen.

De aandacht is weer terug op het monetaire beleid (overal zonnig, renteverlaging in Chili) en de winsten (wisselend, enige tegenvallers zoals IBM, maar ook meevallers zoals Google en GE (vooral betere orders en winstmarge)). Guidance is ook wisselend, meestal slecht, maar ook spectaculair goed. 62% van de winsten kwam beter dan verwacht binnen, minder dan de normale 65% (na de massage naar beneden vooraf door de bedrijven vallen uiteindelijk de cijfers altijd gemiddeld minstens 2-3-4% mee).

Een en ander veroorzaakte enig optimisme op de beurzen, wat lagere rentes en volatiel hogere goudprijzen. Het consumentenvertrouwen dat flink gedaald was alleen door enorme zorgen over de politiek, kan weer herstellen in de VS.

Weinig cijfers uit de VS vanwege het op verlof sturen van de statistici, maar wel het cijfer voor initial claims dat weer lager was na de grote stijging vorige week. Een voorloper van de ISM was gunstig (NY Empire), de belangrijkste (Phillyfed) iets zwakker. Momentum van detailhandelsverkopen en initial claims en nu nog zwak vertrouwen wijst op enige daling van de komende ISM. Het sentiment van de huizenbouwers daalde, maar de weer wat gedaalde hypotheekrente zal wel weer tot een herstel leiden.

In Duitsland steeg de ZEW en de Franse CPI daalde 0,2%. In het VK vielen de detailhandelscijfers mee en stegen de huizenprijzen.

In China trok de groei aan van 7,5 naar 7,8% op jaarbasis met overtuigende achterliggende cijfers. Verdere stijging wordt niet verwacht. de CPI steeg 0,5% naar 3,1% en het optimisme op de vastgoedmarkt doet vrezen voor een minder aardige PBoC.
goed nieuws van de afgelopen week: oplossing debt ceiling, China, sommig winstnieuws

Zoals al geemld met 99,9% kans te verwachten was heeft men net op tijd het Amerikaanse schuldenplafond verhoogd en de overheid weer geopend voor enige tijd.
De aandelenbeurs was er van te voren al van overtuigd dat het blikje wel weer verder geschopt kon worden en ws al in een stijgende trend die door het voorlopig einde aan het politieke gekonkel in de VS nog wat sterker werd.
De stijging van de Ameikaanse beurs was door het getreiter van senator Cruz en andere theedozen wat achtergebleven bij het script van meegaan met de omvang van de balans van de FED, maar in het huidig tempo wordt binnen een maand weer aansluiting gevonden.

 De aandacht is weer terug op het overroyale monetaire beleid en de winsten. De Yellen-FED zal voorzichtig zijn met de economische voorspellingen en daardoor zeer royaal blijven. Andere centrale bankiers voelen het nu als plicht ook royaler te worden op straffe van een niet meer concurrerende munt. Japan gaat daarom onverdroten door, India verlaagde de rente ook wat. Chili vond de rente te hoog en in Mexico hoort men navenante geluiden. De ECB talmt, maar er moet toch weer een rondje LTRO op stapel staan of ze moeten de EIB gaan aanmoedigen met door ECB verstrekt geld meer te gaan strooien. De goudprijs stijgt en dat geeft meer vertrouwen in een verkwanselend royaal monetair beleid aan. De hypotheekrente daalde enigszins.

De winsten vallen zoals altijd na manipulatie van de directie iets mee, iets minder fors dan gewoonlijk, maar wel zoals de grote hoeveelheid winstwaarschuwingen vooraf aangaf. De guidance is wisselend, met belangrijke uitschieters naar boven. De guidance is voorzichtiger dan de stijging van de orders aangeeft. Bij Gneral Electric was men vanwege de gestegen winstmarges en de propvolle orderboeken wel genegen om de koers naar boven bij te stellen, bij IBM niet. Men was zeer enthousiast over de cijfers van Google. IBM bedierf het feestje, maar daar staan weer zonnige verhalen over Microsoft tegenover.  Bij de financials moeten er af aan toe flinke voorzieningen getroffen worden (JP Morgan naar men zegt $13 miljard), maar de verwachtingen waren zo laag gespannen dat het de koersen van financials nauwelijks deert.

De leading indicators voor de eurozone beloven een doorgaand herstel (plaatje Strategas).

In de VS was er weinig economisch nieuws omdat de overheid dicht was, maar dat weerhield verschillende brokers er niet van meer overtuigend over het nakende investeringsherstel te schrijven, zoals ik van de week twee keer blogde.

In China viel de economische groei van 7,8% mee, vooral de achterliggende analyse liet een verrassend sterke economische groei zien. Beter zal het niet worden, maar de angsten over een groei lager dan 7% zijn voorlopig weg. Door het vertrouwen in de Yellen-FED is de paniek bij de financiering van de Emerging Markets behoorlijk af aan het nemen en daarmee komt er ook weer wat meer optimisme hoe daar een en ander gaat, inclusief de fragile five (Brazilië, Indonesië, India, Turkije en Zuid Afrika; alleen over Turkije blijft men maar naar doorschrijven).

manipulatie op goudmarkt

http://graphics.thomsonreuters.com/gfx/FT_20131710162341.jpg
De laatste tijd kwamen er af en toe grote hoeveelheden papiergoud op de markt en dat leidde steeds tot een dreun in de prijzen. Men dacht dat dit geforceerde verkopen waren van bijvoorbeeld hedgefondsen.
De laatste keer was het echter een grote koop en dat duwde de prijs omhoog, net nadat de Amerikanen -wie had dat gedacht dat dit ooit kon gebeuren- hun debt ceiling hadden verhoogd (short dekking kennelijk van mensen die dachten dat de goudprijs zou dalen na een akkoord over het schuldenplafond in de VS).

Ondertussen is er geen teken dat de honger naar goud van de mensen in China en India aan het opdroegen is. In India probeert men met alle macht de goudimport te stoppen, maar dat lukt niet zo best. er is in India wel een verschuiving richting zilver te bespeuren. In China stegen de valutareserves veel meer dan gedacht recentelijk en dat hoort een steun voor de goudprijs te zijn.

Beleggers zien dit soort grote prijsbewegingen op plotselinge grote verkopen/ kopen van papiergoud als manipulatie, marktverstorend en maakt de handelaren schuw om eens flink er op los te gokken.

19 oktober 2013

converteerbare obligaties versus obligaties en opties schrijven

Bij converteerbare obligaties koop je naast een obligatie ook een optie. Was die optie zijn geld waard?
In het bovenstaand plaatje zijn de opbrengsten van converteerbare obligaties (UBSglobalfocus) vergeleken met een strategie waar je steeds at the money elke maand opties schrijft op de S&P500 (de zwarte lijn CBOE BXM/ UB GL Foc))  en met een strategie waar je steeds puts schrijft en een deposito aanhoudt (de rode lijn CB SP PW/ convertibles) en met gewoon 10-jaars staatsleningen kopen, de groene lijn.

Puts schrijven bracht het meeste op, dan converteerbare obligaties, daarna staatsleningen en voortdurend at the money call opties schrijven het minste.
Sinds eind 2012 zijn converteerbare obligaties het het beste aan het doen, vooral sinds Bernanke begon te suggereren dat de FED ooit QE zou kunnen gaan verminderen als de economische data voldoende overtuigend zouden zijn, sinds mei, doen converteerbare obligaties het relatief goed en zijn vooral staatsleningen een droevige belegging.

Overigens is outperformance van converteerbare obligaties meestal een goed voorteken geweest van outperformance van aandelen versus obligaties.
In het plaatje hierboven staat afgebeld wat voortdurend calls schrijven at the money opbracht vergeleken met voortdurend puts schrijven.
Je ziet dat puts schrijven bijna steeds iets meer opbrengt dan calls schrijven. Niet altijd, maar er zijn uiteraard hedgefonds die van deze strategie leven

opstandig Europa

Friesland staat er niet bij
http://cdn2.spiegel.de/images/image-410929-galleryV9-kjat.jpg

groei China trekt aan

Na twee slechte kwartalen van onder 7% groei in het kwartaal ging de groei ineens omhoog op jaarbasis naar 7,8%. Sommige Chinavorsers die zelf hun groeicijfers over China bijhouden waren verbaasd over de grote acceleratie, die groter lijkt dan je kunt zien aan de afgeleverde cijfers (Lombard Street Research). De overheid heeft de groei flink aangewakkerd.
Investeringsgroei is nog steeds veel te sterk om een door consumptiegroei geleide economische groei te krijgen.
Bij 3,1% inflatie groeien de reële detailhandelverkopen overigens voorspoedig.

voorspoed in aantocht


Wanhoop niet: De man gaat naar links, terwijl duidelijk is dat hij half naar rechts moet, precies waar u zit

17 oktober 2013

UBS: groei investeringen gaat aantrekken in VS

gisteren blogde ik al dat goldman Sachs de investeringsgroei in de VS ziet aantrekken tot boven 8%, vandaag was het de beurt aan UBS

geruzie politici VS dure grap

Een hele prestatie het politieke gekibbel het grootste probleem ter wereld te maken
 
Al dat geruzie en het had geen enkele zin, de republikeinen konden slechts een kleine komma veranderen (verificatie van inkomens om in aanmerking te komen voor Obamacare). Ondertussen zat de overheid deels voor twee weken dicht, schade $12 tot $24 miljard. Inclusief doorwerkingen lijkt me $ 24 miljard ofwel 0,6% weg van de groei in het vierde kwartaal nog aan de lage kant.
Het vertrouwen kreeg een deuk, alleen maar door die politici. Overigens als die boosheid over politici wat wegtrekt kan het vertrouwen flink vertrouwen. Uiteraard tot de volgende schermutselingen rond de kerstboom, dan kunnen de republikeinen het nog eens een keer proberen met de welbespraakte senator Cruz op de voorgrond.

Het aanzien van Amerika heeft een forse deuk opgelopen. Op de APEC heeft China al gesproken van de-amerikanisering bij het creëren van een nieuwe Aziatische handelszone tussen o.a. China, India, Japan, Zuid Korea.

investeringen gaan aantrekken met 8% in VS volgens Goldman Sachs

Goldman Sachs had een heel verhaal dat potentiële groei nu een stuk lager is, omdat er de laatste jaren zo weinig is geïnvesteerd. Moeten we nu bang worden? Nee, de periode 1965-1980 met zijn hoge groei van de kapitaalgoederenvoorraad produceerde helemaal niet zo'n goede economische groei. Beurzen gingen in reële termen fors omlaag. Productiviteitsgroei brokkelde af ondanks die hoge investeringsgroei.
Nu zien we het tegenovergestelde. Productiviteitsgroei is zo gek nog niet ook al is er weinig geïnvesteerd in de laatste jaren. Human capital is door internet, de kennisexplosie van de laatste jaren, ontzettend veel krachtiger geworden.
Investeringsgroei gaat nu flink aantrekken, Goldman Sachs verwacht 8% volgend jaar en daarna zou het wel eens in dit tempo of nog sneller kunnen doorgroeien. Daarnaast heb je de bouw, die zal ook wel met meer dan 8% gaan groeien in de komende jaren in de VS.

honger langzaam op de terugweg in de wereld


The economist had een update van de hongerkaart in de wereld. Er is heel langzame vooruitgang. Dat het zo langzaam gaat is teleurstellend, maar de lage groei in het Westen en de afzwakking in Emerging Markets in aanmerking nemend is het al heel wat dat er vooruitgang is.
Vergeleken met 2010 is er vooruitgang voor Bangladesh, Tchad en vooral Ghana. Ook is er vooruitgang in Liberia, Zimbabwe en vooral Angola.
Dit is een update van mijn oude post

Indonesië scoort te goed voor lidmaatschap van fragile five, alleen Turkije goed lid


Volgens de 16 criteria van Nomura zijn de fragile five, de BIITS Brazil, India, Indonesië, Turkije, Zuid Afrika, helemaal niet zo zwak. Alleen Turkije is niet te vertrouwen. Vooral Indonesië is helemaal niet zo zwak.
Het belangrijkste zijn een grote val van de aandelenbeurzen en een fikse verslechtering van de lopende rekening
Indonesië scoort overigens wel slecht op twee andere van de maatstaven, valutareserves vergeleken bij korte schuld aan het buitenland en het tekort op de lopende rekening van 4,4% is boven de 3,5% die als grens voor weinig problemen werd gesteld.

16 oktober 2013

Spanje en Ierland proberen via groei schuld/BNP terug te brengen

Die Spaanse overheid toch, ze geven gewoon meer uit terwijl ze nog nergens zijn met het terugbrengen van hun begrotingstekort als % van het BNP. En in Ierland zeggen ze ook bekijk het maar met die bezuinigingen, we groeien er wel uit. Het begrotingstekort daalde helemaal niet in 2013, het bleef te hoog. Op basis van vrome wensen op hoop van groei zijn er vriendelijke voorspellingen waarbij na 2016 alles goed moet komen.
In Ierland denken ze er ook zo over. men moet via groei komen tot een lagere verhouding schulden/ BNP net als Europa en Amerika na de Tweede Wereldoorlog voor elkaar kregen. In Nederland denken we daar anders over.

lage investeringen = lage groei productiviteit= lage groei of gaat de Kondratieffgolf toch omhoog? Is de supercyclus van grondstoffen voorbij

De laatste dagen wordt ik overspoeld met verhalen dat de economische groei heel laag moet blijven zelfs in de VS, omdat er de laatste jaren zo weinig is geïnvesteerd dat de productiviteitsgroei en daarmee de economische groei wel haast in moet storten.
De pessimisten zijn uiteraard zeer opgetogen over zo'n ellendige toekomst die zo goed past bij het huidige geknoei van de Amerikaanse politici die met alle macht proberen failliet te gaan terwijl de leading indicators zo aan aan het trekken waren.
Even door de instorting van het vertrouwen heen kijken en de vizier weer op de lange termijn richten.

Het plaatje hierboven laat zien dat de gemiddelde groei van de afgelopen vier jaar aan aan het trekken is van betreurenswaardig lage niveaus, maar nog heel laag is. De rode lijn geeft de productiviteitsgroei over een periode van vier jaar. Die productiviteitsgroei is lang niet zo ver afgegleden, ongeveer op het gemiddelde niveau van de afgelopen 40 jaar blijven steken.

De blauwe verticale lijnen geven de afscheiding aan tussen de periodes waarin eerst productiviteitsgroei en BNP normaal met elkaar meebewegen, dan vierjarige periodes vanaf 1977 tot 2000 waarbij de economische groei hoog was vergeleken met de lage productiviteitsgroei en daarna een periode van minder groei van het BNP dan de groei van de productiviteit aangaf. Na 2011 lijkt er weer een periode aan te breken met meer economische groei dan de productiviteit aangeeft.  Maar waarom?