27 oktober 2013

De babyboomers versus generatie nix en de pragmatici

De laatste dagen is er een golf van publicaties in bijvoorbeeld de NRC hoe de generaties te rijk zijn of juist ten onrechte aan de schandpaal genageld zijn.
Violett Cotterell ergerde zich (bouwjaar 1941) aan hoe de ouderen onder vuur liggen ("respectloos-dat beeld van die rijke, graaiende ouderen). De ouderen hadden immers het land weer opgebouwd na de oorlog, er was immers helemaal niets meer van het leeggeroofde Nederland over. In bittere armoede had men de jeugd moeten doorstaan en via noeste arbeid was er daarna welvaart ontstaan in Nederland.
Natuurlijk spaart men via arbeid een pensioen bij elkaar en heeft men rond pensioendatum een en ander bij elkaar gespaard dat daarna verteerd moet worden. Natuurlijk is men rond pensionering rijker dan ver daarvoor, toen het human capital (vermogen om inkomen te verwerven door arbeid) nog groot was. Jonge mensen hebben meer human capital en minder geld, dat is geen schandalige uitbuiting van ouderen. Ouderen worden economisch en lichamelijk zwak, dat moet je niet onderschatten.

In de dagen ervoor waren er ingezonden brieven bij NRC hoe erg het was dat de ouderen hun kinderen niet overlaadden met hun wanstaltige rijkdom, nu de jongeren het zo slecht hebben. De ouderen hebben weliswaar 25% koopkracht ingeleverd, maar ze zijn nog steeds in veel gevallen erg rijk. Violett ergert zich aan het grootscheeps afromen van die rijkdom (er is immers geen human capital meer om dat aan te vullen), maar zo is de tijdgeest geworden: de generaties voor de babyboomgeneratie hebben het land opgebouwd en nu breekt de babyboomgeneratie het land af. Deze generatie is de nieuwe zondebok, daar nu de Turken en Marokkanen niet meer geloofwaardig zijn als veroorzakers van de crisis.
In de NRC werden afgelopen zaterdag de babyboomers (58-68 jarigen) vergeleken met de generatie nix (48-58) en de pragmatici(33-48).
Alle drie de generaties verdienden gemiddeld bijna precies hetzelfde, de generatie nix gemiddeld ietsje meer zoals bij die leeftijdcategorie hoort. De babyboomers werkten iets minder, vooral de vrouwen zaten relatief veel op hun krent. De babyboomers werden steenrijk geacht, ze hadden minder hypotheekschuld en meer ander vermogen (uiteraard heb je als je ouder wordt minder schuld totdat je door zorgkosten in de ellende komt). [N.B. vroeger na 1500 was je rijk als je huis niet van hout maar van steen was, dan was je steenrijk, je huis brandde niet zo vaak af etc.]
De vrouwen van de jongere generaties (de pragmatici) verdienden meer dan haar oudere lotgenoten. Heel logisch, want relatief zijn ze beter opgeleid. De komende generatie vrouwen hoort meer te gaan verdienen dan de mannen die veel minder diploma's hebben.

De pragmatische generatie is diverser dan de andere generaties. Een deel spaart zich te pletter en een deel heeft enorme schulden op de rug genomen. De babyboomers blijken het meest geneigd een deel van hun rijkdom over te dragen naar de pragmatische generatie. De generatie nix had in de voorbeelden van het NRC niets te klagen. Ze werkten gewoon door.

Ja de babyboomers zijn steenrijk in de oude betekenis van het woord. Vroeger waren de huizen van hout, maar die brandden af en dan had je niets meer. Alleen stenen huizen bleven staan. Als je een huis van steen had, was je steenrijk. De babyboomgeneratie is rijk geworden met zijn stenen huis, die waren dus rijk. De generaties daarna namen een te grote hypotheekschuld op zich en waren dus niet steenrijk. Dat neemt men de babyboomgeneratie kwalijk, maar dat is een zwak argument, even zwak als het argument van de ouderen dat ze het land hebben opgebouwd (wat konden ze anders) en dat ze het vroeger zo veel slechter hadden dan de jeugd van tegenwoordig (uiteraard, er is vooruitgang, vrouwen hebben tegenwoordig een goed inkomen, terwijl ze vroeger na het huwelijk slechts de geraniums water mochten geven).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten