5 oktober 2013

net wealth effect: meer vertrouwen nodig

Een van de dingen die de consumptie op gang moet brengen is het net wealth effect: van de toegenomen rijkdom, vooral in geval van waardestijging van je huis, wordt een klein deel geconsumeerd. Men gaat minder sparen als % van je inkomen als je rijker wordt. Het verband is heel sterk zoals het plaatje van George Minack laat zien, maar de laatste jaren is het verband zwak. Minack zegt dat de consument eindelijk wijzer is geworden en niet meer zo spilziek is.
Bianco zegt dat er geen vertrouwen is dat de huidige rijkdom blijft en dat er geen echt et wealth effect is zo lang de rijkdom per hoofd voor inflatie gecorrigeerd niet boven het niveau van voor de kredietcrisis uitkomt.
Je kunt stellen dat de consumptie achter blijft bij wat inkomen en net wealth aangeven zo lang het vertrouwen zo abominabel slecht is. Dat vertrouwen is overigens wel duidelijk aan het terugkomen in de VS (niet in grote delen van Europa, maar weer wel in Engeland en juist daar ontstaat door hersteld vertrouwen vanwege o.a. huizenprijzen op recordhoogte een beter dan verwachte economische groei). Net wealth beïnvloedt consumptie nu dus trager, het gat met normale extra consumptie zal langzaam gedicht worden als het vertrouwen lang genoeg in een stijgende lijn blijft.
Dit langzame geloof, herstelde vertrouwen, gaat overigens economische groei de komende jaren vermoedelijk wel ondersteunen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten