17 oktober 2013

investeringen gaan aantrekken met 8% in VS volgens Goldman Sachs

Goldman Sachs had een heel verhaal dat potentiële groei nu een stuk lager is, omdat er de laatste jaren zo weinig is geïnvesteerd. Moeten we nu bang worden? Nee, de periode 1965-1980 met zijn hoge groei van de kapitaalgoederenvoorraad produceerde helemaal niet zo'n goede economische groei. Beurzen gingen in reële termen fors omlaag. Productiviteitsgroei brokkelde af ondanks die hoge investeringsgroei.
Nu zien we het tegenovergestelde. Productiviteitsgroei is zo gek nog niet ook al is er weinig geïnvesteerd in de laatste jaren. Human capital is door internet, de kennisexplosie van de laatste jaren, ontzettend veel krachtiger geworden.
Investeringsgroei gaat nu flink aantrekken, Goldman Sachs verwacht 8% volgend jaar en daarna zou het wel eens in dit tempo of nog sneller kunnen doorgroeien. Daarnaast heb je de bouw, die zal ook wel met meer dan 8% gaan groeien in de komende jaren in de VS.

Sinds de economie uit recessie is gaat het investeringsherstel uitermate traag. Alleen human capital kwam nog een beetje bij wat normaal is. Het goede nieuws is dat structures (bouw) nu flink gaat aantrekken met zo'n 6% of beter. Het is een lagging indicator en die verbetering is een van de veiligste dingen die je kunt voorspellen.
Goldman Sachs 'modellen geven een groei van alle investeringen samen van 8% aan in 2014, o.a. omdat het niveau van de investeringen in absolute termen nu zo laag is en de cashflow herstel niet in de weg staat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten