5 april 2017

Zakken we weg naar 40 weeks gemiddelde voor S&P en rente op wegvallende kredietgroei en tanend geloof in Trump reflatie

Het winstverhaal zit nog degelijk in elkaar met herstel van de groei van de wereldhandel en investeringen (de animal spirits). De daling van de olieprijzen lijkt niet door te zetten. De dovish hike blijkt de rente-explosie-angsten te onderdrukken. De FED streeft naar een PCE inflatie van gemiddeld 2%, niet 2% maximaal. Om 2% gemiddeld te krijgen moet de inflatie wel eerst een tijdje boven 2% komen. De FED is kennelijk niet zo onaardig als we denken. Dudley legde uit dat je de werkloosheid eigenlijk haast niet kunt laten oplopen omdat je bij 0,3-0,4% stijging altijd een recessie kreeg. Een recessie veroorzaakt veel schade door hoge werkloosheid en te lage inflatie, een schade die niet snel weg te werken is. De FED wil dus geen recessie veroorzaken, de reparatie hiervan is te moeilijk en er is geen echt inflatieverhaal te zien voorlopig.

Dat klinkt allemaal positief, maar er zijn toch de nodige wolkjes aan de horizon. Geen bear markt, maar een correctie kan, eerder nog een wegzakken naar het 40 weeks gemiddelde. Dat is niet zo verschrikkelijk, maar toch genoeg om al te groot enthousiasme in te tomen.

Wegvallende kredietgroei is zo iets. De autocyclus lijkt over de top en er zijn nogal wat subprime leningen. De Amerikaan betaalt de autolening overigens bijna altijd braaf af, want hij kan niet zonder auto.

Tim Duy http://economistsview.typepad.com/timduy/2017/03/is-bank-lending-a-concern.html  zegt dat we niet zo bang moeten zijn voor die lage kredietgroei. Dat is een vertraagde reactie op de dalende industriële productie van ongeveer een jaar geleden. Als de industriële productie verder herstelt zal het vrijwel zeker weer goed komen met kredietgroei.
Maar toch, er is paniek over autoleningen, studieleningen en financiering van winkelcentra.
De VIX zou op kunnen lopen tot bijvoorbeeld 19
En het momentum van de S&P versus staatsleningen is aan de te sterke kant. Enige mean reversion zou normaal zijn (hoeft niet zo gruwelijk te zijn)
En economic surprises gaan minder positief worden. dit zit echter al flink in de prijzen (Minack), het momentum van de rente is al weg.
Dan hebben we nog het tanende geloof in reflatie door Trump. Die prutser is geen deal maker, gelooft in fake news, benoemde rare mensen, er zijn nog idioot veel plekken in zijn regering die nog opgevuld moeten worden, heeft totaal geen dossierkennis. Josh Brown haalde de LA Times aan waar Trump totaal door de wringer wordt gehaald. Kan het vertrouwen in Trump nog dieper vallen? Een contraire koop?

Maar beurzen hebben helemaal geen extra trumprisicopremie ingebouwd. De recente sprong in onzekerheid zou dus geleid moeten hebben tot hogere risicopremies en dus lagere koersen.

Dan is er Noord Korea waar Trump à la Bush in Irak in een soort Waterlomoeras zou moeten wegzinken.

De laatste tijd gaat de S&P weer mee met de olieprijs. Die corrigeerde een beetje maar lijkt weer wat op te leven. De Amerikaanse voorraden vallen eindelijk weer wat mee en dat zou in lijn kunnen zijn met wat tegenvallende economische groei in het eerste kwartaal, maar in maart/ april wat aantrekkende groei.
De olieprijs lijkt in een rustig kanaal te zitten, niet zo erg naar beneden uit te breken.


Al tijden zijn de koersbewegingen erg rustig en dat kan natuurlijk ook nog een tijdje zo blijven. Aanhangers van Minsky worden dan een beetje benauwd. We zien het voorlopig maar aan. Er lijken wat ranges doorboord te worden maar daaronder/daarboven staan al snel weer nieuwe barrières die lijken te houden tenzij de newsflow totaal verandert. 

40  en 50 weeks gemiddelden lijken te gaan houden voor olie, aandelen en rente.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten