22 april 2018

overpeinzingen: cycli en de vervlakkende yield curve


De laatste weken begint men meer te schrijven over een recessie in de VS over een onduidelijk lang wegge periode, langer dan een jaar maar waarschijnlijk korter dan drie jaar.
Die hogere recessiekans wordt hoofdzakelijk afgeleid uit de rentecurve. Die is behoorlijk vlak geworden en de FED orakelt dat men uit is op een hogere reële korte rente en dat betekent meestal een nog vlakkere rentecurve, tenzij men meer in inflatoire groei gaat geloven in plaats van stagnatie of stagflatie.
Zoals gewoonlijk schrijft men dat door de huidige omstandigheden een omgekeerde rentestructuur niet zo duidelijk een recessie aangeeft.
De FED is nog niet uit op een recessie en voorlopig klopt dat ook.

Hoe kan dat veranderen?
1.     De belastingverlagingen worden een groot succes met hogere groei van vooral de investeringen. In 2019 gaat de overheid ook meer investeren in infrastructuur.
2.     De handelsoorlog leidt tot problemen, minder export en meer inflatie. Minder wereldhandel per definitie, zoals de populisten favoriseren. Wellicht hogere looninflatie, zeer wellicht juist voor de lagere inkomens in het Westen en ten koste van de lage inkomens in de arme landen.
3.     China zwakt meer af doordat men schuldvorming remt. Dat zou groei onder 6,5% mogen brengen. Het lijkt er niet op dat men de groei echt onder 6,5% wil toestaan. Men is zeer beducht voor sociale onrust en die ontstaat als er veel meer groei is in de grootste steden dan elders. Men stimuleert nu de groei van de tweede rang steden en dat zorgt voor meer groei dan westerse economen uit hun pen konden schrijven.


Is dat erg voor beurzen?
bear flattening, dat hebben we nu, was gemiddeld niet slecht

Morgan Stanley is behoorlijk bearish bij het indelen van de cyclus. Dan hebben we niets moois van betekenis meer te verwachten in deze cyclus

Geen opmerkingen:

Een reactie posten