26 januari 2010

GS Hatzius ziet het nog steeds niet zitten voor de VS

Hatzius heeft kennelijk zijn ondergeschikte Tilton tot de orde geroepen. Niks bijstelling naar boven van de groei van de consumptie. De bijna 6% groei in het vierde kwartaal 2009 komt bijna helemaal door voorraadherstel [commentaar: Benderly stelt dat het gemelde voorraadherstel niet kan kloppen met de andere cijfers in de economie en daarom flink naar beneden zal worden bijgesteld]. De laatste weken komen de economische cijfers ineens zwaar tegenvallend binen, terwijl we daarvoor zo veel meevallers zagen. De finanle vraag stijgt nauwelijks, de bouw zakt weer weg, de werkloosheid zal stijgen en de investeringen zullen niet groeien. De groei zal met 2% in 2010 nog wel positief zijn, maar Hatzius helt eerder naar een neerwaartse bijstelling van de groei in de VS.
De inflatieangst is daarom zwaar overdreven (de Fed kijkt niet alleen naar de inflatieverwachting die in index linked bonds is ingeprijsd, maar ook naar surveys voor inflatieverwachtingen en de verwachtingen van een panel economen. Die laatste twee bronnen geven een daling aan van de verwachte inflatie). De Fed moet doorgaan met een ruim beleid en niet zoals men binnen de Fed aan het bediscussiëren is de discontorente verhogen.
Commentaar: werkgelegenheid hangt nauw samen met groei boven 2-3% en vooral ook met herstel van investeringen (zoals blijkt uit de surveys van CEO's, de Phillyfed (pennsylvania) en het Empire State survey (New York))
Het verlies van de senaatszetel in Massachusetts door de democraten zou volgens sommigen bullish moeten zijn, maar volgens anderen bearish omdat dit een teken kan zijn dat het monetaire beleid veel verkrapt moet worden om de Tea Party stemmers te vriend te houden. D.w.z. als die theorie juist is, dan moeten beurzen nog 15% mer achteruit. Dat is niet mijn basisscenario, maar een partij in het nauw kan rare sprongen maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten