31 januari 2019

De angsten: het goede nieuws ongeveer bekend: is dat genoeg om opwaarts door te breken boven 40 weeks gemiddelde?


Powell /FED speelde meer voor duif dan de meest optimistische scenario’s,
Er was toch de nodige vrees vooraf dat hij weer met iets havikachtigs aan zou komen.

 Hij verontschuldigde zich dat de FED niet meer naar de markten had gekeken. De FED geeft het op om nog duidelijk hogere FED-rentes te voorzien, Powell zei dat de volgende verandering zowel omhoog als omlaag kon zijn, data dependent.
Patience, patience is het nieuwe devies van de FED. Meer vanwege de lagere inflatieverwachtingen dan vanwege te slechte macro van de VS. Het risico van import van tegenvallende groei uit buitenland en financiële instabiliteit is te groot om de rente te verhogen.
Als de markten er meer om vragen zal het beleid om de balans te verkorten worden aangepast. Er is zo wie zo een grotere balans nodig dan een jaar geleden gedacht, omdat anders de korte rente te moeilijk te sturen valt. Deze dreigt nu al vaak boven de aangegeven range uit te komen.
Powell zet nog wel de kanttekening bij inflatie dat de marktverwachtingen iets te ver naar beneden lijken te zijn doorgeschoten.
Dat lees ik overigens wel meer. De ingeprijsde marktverwachtingen voor inflatie worden flink beïnvloed door oplopende volatiliteit en dalende olieprijzen. De echte inflatie likt toch wat te kunnen oplopen in de VS. Ben Breitholtz van Arbor Science had er een heel verhaal over.

Mijn collega Steven Bell is bang voor te hoge stijging van de lonen en ziet de ECI, employment cost index, stijgen met 0,8-0,9% per kwartaal. Dat zet enige druk op de winstmarges, vooral nu de economische groei iets afzwakt.

En daar zit een van mijn nieuwe angsten in: de winstgroei valt verder tegen in 2019 (en misschien 2020). Er is niet eens een economische recessie voor nodig. Het gaat niet goed met de wereldhandel door al dat Trumpiaanse geweld en afzwakkende groei in China en ook met de investeringen gaat het even wat minder. Winstgroei is normaal gesproken lager dan de groei van het nominale BNP als wereldhandel en investeringen minder hard groeien dan het BNP (en andersom). Dat dreigt nu dus.

Met een geweldig handelsverdrag tussen de VS en China en met enorme fiscale stimulering door China zou de wereldhandel moeten herstellen. Dit gaat waarschijnlijk wel in mindere of meerdere mate gebeuren, maar dit helpt nog niet voldoende in het eerste half jaar. De verwachtingen zijn optimistisch. Natuurlijk komt er een handelscompromis en dat brengt rust in de tent, al gaan de schermutselingen rond intellectual property/ Huawei onvervaard door. Iedereen verwacht dat China genoeg zal stimuleren om de groei op gang te krijgen. 

(cijfers Matejka van JP Morgan)
Men zou meer gaan doen dan rond 2016 maar minder dan rond 2009. Dat is optimistisch, omdat China nu minder de infrastructuurknop kan inzetten en extra kredietgroei tot minder economische groei leidt dan in 2009 of 2016. Kredietgroei moet nu veel gematigder blijven. Een stimulus groter dan in 2016 leidt op termijn tot grote crisis. Die verwacht ik overigens ook, zo rond 2024/2026. Maar ik denk dat China minder gaat stimuleren dan in 2016.

Het winstseizoen was redelijk, duidelijk beter dan gevreesd. Het bedrijfsleven ziet nog geen recessie komen en guidance valt daarom vaak mee. Ondertussen gaan de macro groeivoorspellingen onverdroten verder omlaag.
Voor de eurozone begint het penibel te worden. De groeiterugval in Duitsland en Italië is zorgelijk. Groei in de VS lijkt niet boven de 2% uit te komen in de VS en diverse brokers zitten al op 1,7% of lager.

We gaan na maart af op de schermutselingen rond het schuldenplafond in de VS. Die zullen hevig zijn. Meer geld voor de muur en defensie en minder voor uitkeringen. Dat ligt niet goed bij de democraten. Meer infrastructuurinvesteringen begint steeds moeilijker te worden bij het huidige overheidstekort en de voortdurend oplaaiende ruzies tussen democraten met Trump/ republikeinen. Republikeinen willen infrastructuur financieren via een nieuw financieringsvehikel, maar democraten willen gewoon cash zien uit de begroting. Infrastructuurplanne
n gaan uitgesteld worden en dreigen te laat te komen voor de o zo noodzakelijke extra groei in een verkiezingsjaar.
Hoofdpunt van de zorgen is dat bij doorgaand pessimisme over winstgroei men niet bereid lijkt te zijn om meer dan 16 keer de geschatte winst een jaar vooruit te willen betalen voor de S&P500 (nu $173). Dat komt nu uit op ongeveer 2750. Dit is het 40 weeks gemiddelde. Trendvolgende strategieën blijven meestal voorzichtig bij koersen onder het 40 weeks gemiddelde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten