27 april 2019

FED weet het niet meer= dubbel mandaat onder druk


De FED is in problemen gekomen met hun dubbele mandaat van streven naar lage werkloosheid en inflatie. Dat mandaat geldt volgens de wet sinds 1977. Je moet groei opofferen om inflatie te bestrijden. Alle theorie van de FED wordt daarom die richting op gedraaid: meer groei is meer inflatie en andersom. Zo niet, dan Houston we have a problem.
De FED weet het niet meer wat er aan de hand is met inflatie en is op een toer gegaan (‘the FED listens’) langs hun (FED district)banken om te vragen waarom de Phillipscurve niet meer werkt. Het verband tussen inflatie en groei lijkt weg, ook dat tussen loongroei en inflatie. Hoe zit het dan in elkaar? [in ons boek over verschuiven van de economische machten zorgt de opkomst van de macht individuen ten koste van employees en overheid voor druk op inflatie. De consument holt de pricing power uit van het bedrijfsleven en globalisatie houdt belastingverhogingen tegen voor bedrijfsleven, waardoor marges toch op peil blijven].Waarom groei opofferen om onduidelijke inflatieangsten te beteugelen. Het mandaat van de FED moet anders. Niet heen en weer manoeuvreren om de juiste combinatie van groei en inflatie te krijgen. Gewoon twee opdrachten: houd de inflatie laag en houd de werkloosheid laag. Eigenlijk is er nog een derde mandaat: zorg dat de beurzen/ huizenprijzen niet te veel dalen maar ook dat ze niet gaan bubbelen.
De tijd van een FED die helemaal bestaat uit PhD geleerden die in de Philllipscurve geloven is voorbij. Stop er zakenmensen bij. Goldman Sachs beweert dat de FED geloofwaardigheid verloor en verliest omdat ze niet meer superieur zijn in het voorspellen van de macro (Yellen was overigens heel goed hierin). De markt maakt duidelijk wat de FED moet doen: in oktober/december dat ze toch echt moesten ophouden met dat evangelie van rente verhogen om inflatie tegen te houden en meer ammunitie te krijgen in geval van recessie.
Tja, je ziet het nu gebeuren: de Phillipscurve is niet helemaal dood. Er komt meer loonstijging, de marges brokkelen te veel af en men verhoogt dan toch maar de prijzen, de huren, de zorgkosten. Die hogere benzineprijs rekenen we gewoon door. He, waarom zijn de voedselprijzen hoger?

[het bovenstaande komt voor een belangrijk deel uit wat Jim Bianco rondbazuint. Ik luister altijd graag naar hem. Hij is de afgelopen twee decennia echt goed geweest in het voorspellen van de rente]
Morgan Stanley geeft nog niet op dat de Phillipscurve niet meer werkt.
Een cyclisch deel van de inflatie gaat komend jaar opspelen.
En de Phillipscurve werkt plotseling. een hele tijd gebeurt er niets en dan ineens creëert het extra inflatie (nu 1% extra mogelijk). Het verband van inflatie en werkloosheid is niet lineair vanaf een bepaald punt als de werkloosheid te laag wordt.
Afijn, de FED klampt zich nog hieraan vast, maar is bang dat inflatie wel daalt, tegen wat de lage werkloosheid aangeeft. Er zijn overigens wel enkele aanwijzingen dat inflatie gaat stijgen, huren, transport etc.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten