4 november 2017

vierjaarscyclus gaat merkwaardig langzaam naar DE

De vierjaarstrend is de rode lijn. Het is het vierjaars gecentreerd gemiddelde. daardoor moet geschat worden wat de komende twee jaar in het vat zit.
Daar heb ik drie stippellijnen voor ingetekend. De grijze stippellijn is de oude trend die in 2015 is verlaten, zo lijkt het. dat is het meest optimistische scenario. De blauwe stippellijn zou een basisscenario kunnen zijn. De oranje stippellijn is gematigd pessimistisch, maar 2018 en 2019 zou meer tegenvallers kunnen brengen dan die oranje stippellijn.
Het lijkt erop dat de grijze stippellijn aangetikt gaat worden en er dan een correctie komt. Ik dacht dat dit veel eerder zou gebeuren, maar de stijging van de S&P is zo ontzettend rustig dat het langer duurt dan normaal.
In 2015 kwam de vierjaarscyclus naar beneden door de inzinking van de investeringen door de lage grondstoffenprijzen en de malaise in de nominale groei van China.
De investeringscyclus zit nog in het begin van de upswing, de belastingverlagingen in de VS zouden moeten helpen en vooral ook het herstel van China met bijbehorend herstel van de wereldhandel en grondstoffenprijzen.
Na een eventueel snel komende correctie (van 10-20%) hoort dan nog een keer een mooie stijging te komen, voordat het hoogtepunt van de nieuwe vierjaarscyclus die begon begin 2016 wordt bereikt.
Door de daling in 2015 gaat de S&P wat langzamer dan we in 2009 intekenden bij de kaart van ons boek. Het verschil is overigens nog steeds niet groot.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten