9 juli 2016

(reële) rente wijst op weinig groei, nog niet op recessie in VS

Scott Grannis gebruikt het plaatje van de reële rente en de goudprijs vaak om aan te tonen dat het zo slecht nog niet gaat met de economie.

Goud gaf in 2012 al aan dat de reële rente een dieptepunt zou gaan zetten. Een hogere reële rente betekent een sterkere economie (meestal). Eind 2015 is de goudprijs aan een stijging begonnen en de reële rente aan een nieuwe daling.
 Scott Grannis is nog niet echt bang, hij zag 200.000+ banengroei over juni en een opbergen van de somberheid vanwege de plotseling lagere trend van de groei van de werkgelegenheid op basis van slechts twee slechte cijfers die niet bevestigd werden door de cijfers van ADP en de initial claims voor werkloosheid. Maar als de goudprijs verder stijgt en de reële rente verder daalt en dat bovendien bevestigd wordt met lagere groei van de werkgelegenheid dan capituleert Scott Grannis en dan zou zelfs hij, een permabull, wel eens negatief kunnen worden.
De nominale 10-jaar rente van slechts iets meer dan 1,3% geeft aan dat er weinig hoop is op hogere economische groei.
Zoals zo vaak in de afgelopen ruim veertig jaar dat ik naar markten kijk, begint men te schrijven dat dit keer de rentecurve niet goed de kans op recessie aangeeft. Traditioneel zei men dat, omdat men dacht dat er deze keer geen recessie zou komen ook al was er een omgekeerde rentestructuur. Toch wel dus. Deze keer is het anders, nu denkt Domenic Konstam (DB) dat er spoedig een recessie aankomt in de VS zonder dat we een omgekeerde rentestructuur is.
(Menzie Chinn).
 Het plaatje van Scott Grannis gaat uit van de lange rente en niet de korte rente en de korte zoals gemanipuleerd door de  centrale banken inclusief QE. Wu Xia corrigeert daarvoor met een soort schaduwrente Dan is de reële rente sinds eind 2015 juist heel hard aan het stijgen.
Konstam vindt (niet erg overtuigend) dat de reële rentecurve nu zo erg vervlakt is dat het een recessiesignaal is. In 1990 had de rentecurve zo ongeveer als eerste keer net niet een recessiesignaal gegeven.
Daling van de reële spread gaf groeiafzwakking aan. Als de FED dan gaat zorgen voor te veel (schaduw)rentestijging vanaf een dieptepunt komt de recessie gewoonlijk. De FED begint meestal met verruimen bij groeiafzwakking, maar het kwaad is dan meestal al geschied: recessie.
Overigens kan het gaan als van 1986-1988: na enorme daling van de olieprijzen kwamen er toch renteverhogingen, versteiling van de rentecurve. Maar voorlopig voorspelt de rente alleen maar lage economische groei. Nog geen recessie (voor meer redenen waarom zo ongeveer alle recessievoorlopers nog niet wijzen op een nakende recessie in de VS zie http://community.xe.com/blog/xe-market-analysis/hooray-brexit-positive-reset-us-long-leading-indicators) .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten