10 juli 2016

samenvatting financieel economisch nieuws van de afgelopen week

Aandelen in de VS lijken de weg naar boven gevonden te hebben met een year high  onder aanvoering van veel goed economisch nieuws: de ISM manufacturing is naar een mooie 53,2 gestegen, de ISM non manufacturing boog weer naar boven af met 56,5 (van 52,9) en de werkgelegenheidsgroei herstelde spectaculair naar 287.000. Op al dat goede nieuws kon de rente toch dalen, vooral door gebrek aan positieve rentes buiten de VS en een safe haven als de dollar.

In Europa is men nog steeds benauwd over de brexit, maar nog veel benauwder over de Italiaanse banken terwijl Deutsche Bank ook menigmaal werd aangehaald als een groot risico (met derivaten met een onderliggende waarde van € 42.000 miljard), vooral als de koers onder € 10 zou duiken.
Het pond ging door de grond, vastgoed werd zo enthousiast gedumpt dat grote vastgoedfondsen dicht moesten (minder belangstelling voor vastgoed= problematische financiering van tekort lopende rekening VK= lager pond).
Het winstseizoen over het tweede kwartaal gaat dadelijk beginnen en de verwachtingen zijn bijzonder laag. Toch lijkt de winstrecessie in de VS voorbij en komt er een versnelling van de groei van de verwachte groei van de winsten 12 maanden vooruit als de olieprijs niet onderuit gaat.
De zorgen over China zijn een beetje terug aan het keren op de voortvarende daling van de yuan tegen de dollar. Het bedrijfsleven daar heeft te veel schulden (meer dan het Westen versus het BNP) en is in stevig tempo meer schulden aan het maken. Gunstig voor de winsten is dat de Chinese producentenprijzen steeds minder hard dalen (-2,5% nu op jaarbasis, enige tijd terug was dit bijna -6%). De Chinese valutareserves groeien weer, zij het langzaam.

De olieprijs komt niet goed mee met het goede economische nieuws, o.a. door herstel van productie in Libië en Canada. De productie in de VS lijkt nog wel te dalen ondanks alle plannen om aangeboorde bronnen in productie te nemen.

Het nieuws over de hoge groei van de werkgelegenheid in de VS verbaasde iedereen. Desondanks steeg de werkloosheid 0,2% naar 4,9%. Er was een kleine neerwaartse herziening van de groei in vorige maanden. Het aantal uitzendkrachten groeide weer licht (leading indicator), het aantal deeltijdbanen vanwege economische redenen nam af, de groei zat in de voltijdbanen. De cijfers over de participatiegraad van de kerngroep 25-54 zijn nog niet goed. Men neemt de cijfers van de afgelopen twee maanden samen en concludeert dan dat het tempo van de werkgelegenheidsgroei iets is afgenomen, maar lang niet zo veel als eerst gevreesd. Er was 0,1% loongroei over juni, maar op jaarbasis was er toch een kleine verbetering.
Initial claims voor werkloosheid waren weer extreem laag.   
Nieuwe orders industrie daalden 1% in mei in de VS.
De detailhandelsverkopen verbeterden in Europa.

In Japan daalde de PMI diensten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten