19 juli 2016

vierjaarstrend S&P500

In ons boek gaven we in 2009 aan hoe we dachten dat de trend van de reële S&P zou zijn. Uitgaand van 2% inflatie krijg je de oranje lijn die overging in de grijze lijn.
De oranje lijn is een vierjaars gemiddelde van de S&P: van twee jaar voor het moment tot twee jaar na het moment.
De S&P steeg erg goed volgens die trend. dat ging tot de olieprijs zo ging dalen. Toen is de S&P niet meer gestegen en waren er twee lelijke correcties. De winsten stegen niet meer, ook de winst één jaar vooruit ging niet vooruit.
Sinds februari is er een mooi koersherstel. Vanaf mei is de winst een jaar vooruit weer gaan stijgen. Eerst kwam dit door herstel van de olieprijs, meer recentelijk door de algemene verbetering van de macro zoals zichtbaar in de ISM.
Door het zwakke winstherstel ga ik uit van een zwakkere structurele trend dan d oude.
Gerhard ter Veer zou altijd vast zijn blijven houden aan de oude trend. Nogal eens werd de werkelijkheid het gemiddelde van wat we zeiden. Dat is de derde lijn (GTV+PV)/2.
We zullen zien wat er gebeurt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten