16 oktober 2016

overpeinzingen: normale Halloweenrally bij maar een beetje rentestijging

Het sentiment is iets aan het verslechteren, de weg van de minste weerstand lijkt naar de bodem van onderstaand plaatje van Bespoke. 

Dat is normaal in een verkiezingsjaar. Daarna knapt het sentiment op, de winnaar wordt gesteund. Dit jaar lijdt het consumentenvertrouwen (zie duikeling Michigan consumer confidence expectations) extra onder door het vooruitzicht geregeerd te gaan worden door of een racist die vrouwen als enige recht het aanrecht geeft of, zoals de republikeinen zeggen, de leugenachtige Hillary, die alleen maar niet in de gevangenis komt door corruptie en hekserij.  
Eind oktober begint men een voorschot  te nemen op herstel vertrouwen na de verkiezingen. Men houdt niet van een democratic sweep, maar die lijkt niet te komen, de republikeinen houden het huis, maar verliezen de veldslag moddergooien om het presidentschap en ook nog eens de senaat.

Het winstseizoen is begonnen en het lijkt een ietwat moeizaam winstseizoen te worden, tenminste dat lees ik overal. De verwachte jaar vooruit winst van de S&P steeg deze maand van 126 naar 130 omdat er een kwartaal met slechte oliewinsten af gaat (als de olieprijzen constant blijven is de eind 2016 olieprijs 45% hoger dan eind 2015) en er een met beter bij gaat komen eindelijk. Er is veel groter dan normale somberheid over de winsten, iedereen weet te vertellen dat de winstverwachtingen veel te hoog zijn, niet in lijn met de komende verelendung van secular stagnation.
Andere invloeden op de beurs:
-De recessiekansen op korte termijn zijn gedaald.
-De rente stijgt, maar erg veel deerde dat de dividend proxies afgelopen week niet. En zo veel hoort de rente ook niet te stijgen. Ja, de FED gaat de rente verhogen in december, maar men gaat niet overstappen naar een normaal tempo van verhogingen.
-Fiscale verruiming blijft nog weg, al komt er geen verkrapping en dat houdt rentestijging tegen. 
-De inflatieverwachtingen gaan omhoog en daardoor de rente, maar dat zorgt voor een steilere rentecurve, precies als de centrale banken willen (ze willen eindelijk de banken, verzekeraars en indirect daarmee de pensioenfondsen helpen).
-De monetaire politiek zet niet meer in op nog meer verruiming, maar nog wel op ver boven normale verruiming. Dat is goed voor aandelen, maar niet goed voor de rente.

-De economische groei lijkt iets aan te trekken in de VS richting 2-2,5% en in China gaat het beter. Zo links en rechts lees je over enige groei van de wereldhandel (o.a. Morgan Stanley, de Baltic Dry Index stijgt, vervoer over de rails ook, trucks gaat beter), over zwak investeringsherstel. JP Morgan schrijft dat je in dit soort situaties de groei onderschat, maar dat dit deze keer niet het geval is, omdat het zo moeilijk is om krediet te krijgen. Dat is zo, maar de verwachtingen zijn nu zo laag. Strategas ziet een aantrekken van de geldgroei M2 en een eind aan de afname van de omloopsnelheid van geld in de VS, misschien komt er wel een hogere snelheid en dan zou economische groei hoger worden dan verwacht (en inflatie ook)

Dividendaandelen, onroerend goed horen veel waard te zijn als je gelooft in een langdurig lage rente. Zelfs bij enige rentestijging blijft dit zo. Het wordt pas anders als de FED een inflatieprobleem signaleert. Voorlopig blijft men banger voor deflatie. Alleen in Engeland niet. Iets meer inflatie is en teken van niet langer wegkwijnende pricing power.
Qua sectoren zie je dat het enthousiasme voor tech ex Apple wat afneemt, farmacie/biotech te lijden heeft van Clinton als president. Bankaandelen lijken in herstel, met industrials gaat het wat beter. Cyclische aandelen hebben het de laatste tijd goed gedaan zonder dat er een bijzonder winstherstel was dat dit ondersteunde. Dat moet nu wel gaan gebeuren, anders geen bull markt.

 Hogere olieprijzen (voorraden in de VS zijn hoger, maar door hoger verbruik is de oliemarkt toch minder ruim), zwak herstel wereldhandel door o.a. Azië, iets betere investeringen, geen tegenwerking meer van voorraden geven aan dat het mogelijk is. Geen 13% winstgroei in 2017 zoals de bottom up voorspellingen jaar in jaar uit zeggen, maar wel 5%+. Dat is beter dan wat we de afgelopen twee jaar gezien hebben, positieve verbetering van de trend, waarop iets versterkt gereageerd hoort te worden. Voor 13% moet de gemiddelde ISM in 2017 55 zijn, dat is wat veel van het goede. 52-53 lijkt mogelijk.

(plaatje Strategas. Na een periode van daling business sales is de trend sterk aan het verbeteren. dat helpt winstgroei) 
Het basisscenario gaat uit van een normale Halloweenrally, zoals vaak in een presidentsverkiezingsjaar iets uitgesteld.7% erbij volgens MarketWatch Hulbert in de rest van 2016. Als de S&P de horde 2180 neemt, zal het hard omhoog gaan volgens hem.

Winstgroei kan verder blijven tegenvallen, net als de afgelopen twee jaar. De lonen stijgen harder

De correlatie tussen aandelen en obligaties is recentelijk positief geworden en als dit zo blijft, zal rentestijging een beursstijging tegenwerken. Voorlopig ga ik nog steeds met de optimisten mee, zoals de beleggingskaart aangeeft (in iets afgezwakte vorm, de middenvariant zoals ik aangaf in http://beleggenopdegolven.blogspot.nl/2016/07/vierjaarstrend-s.html )

Geen opmerkingen:

Een reactie posten