27 augustus 2011

Bernanke orakelt in Jackson Hole: hij beloofde niets of toch wel?

Zoals eigenlijk wel verwacht kwam Bernanke bij zijn speech in Jackson Hole, waar de hele financiële wereld al de hele week zijn adem voor inhield, niet op de proppen met concrete maatregelen, cadeautjes voor de kapitaalmarkt.
Men had hier zo zijn hoop op gesteld dat de beurs in eerste instantie naar beneden viel.

Maar bij nadere bestudering begon men van alle kanten van alles te lezen uit de speech van Bernanke. Net zoals met de woorden van Greenspan gegoocheld werd tot er iets begrijpelijks uitkwam en het niet bestreden werd vanuit het FED kamp, zo is men vandaag ook aan de slag gegaan.
Ik verwacht dat men de komende weken met nog heel wat analyses gaat komen van wat hij gezegd heeft en wat het zou kunnen betekenen.

Het belangrijkste neiuws was dat de FED eind september niet een maar twee dagen gaat veranderen om alle mogelijkheden voor een ruimer monetair beleid door te nemen.
Een dag is kennelijk niet genoeg om de neuzen weer op een rij te krijgen. Er waren maar liefst drie dissidenten bij de vorige FED vergadering en dat soort Engelse toestanden zijn niet tolerabel in de VS.

Dus er breekt nu een periode van speculatie aan wat men eind september zou kunnen gaan doen. Als men in de pers tot een soort consensus komt, dan is de kans groot dat de FED hier gehoor aan geeft. Die consensus is er nu al op een punt: operatie twist 2 komt er (verlenging van de looptijden in de FED portefeuille). De markt zal vast nog wel meer gaan eisen en daardoor denken het ook te krijgen in de komende FED vergadering.

Zoals verwacht riep Bernanke dat de groei in de VS zou herstellen en dat de groei op lange termijn niet was aangetast door wat er afgelopen kwartalen gebeurd is. Al is monetair beleid geen wondermiddel, Bernanke suggereert wel degelijk dat monetair beleid ertoe doet en kan helpen.

Bernanke was meer dan verwacht negatief op de politiek en het circus rond de verhoging van het schuldenplafond. Als republikein pleitte hij tot mijn verbazing tot een niet al te restrictief fiscaal beleid dat vol in moest zetten op groei van de werkgelegenheid en de groei niet te veel moest remmen. Bernanke hamerde erg op de broosheid van het herstel (en gaf daarmee aan dat het monetair beleid extreem ruim moet zijn).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten