21 juni 2017

eens en niet eens met Bas Jacobs: het achterblijven van de loonstijging bij lage werkloosheid is te verklaren met waarom er Secular Stagnation optreedt

Bas Jacobs - Waarom is de loongroei zo laag? Antwoord: liquiditeitsval / secular stagnation? - Notitie:

Bas Jacobs vind ik de beste econoom van Nederland, maar toch ben ik het deze keer voor een belangrijk deel niet met hem eens.


Bas Jacobs:  het achterblijven van de loonstijging bij lage werkloosheid is te verklaren met waarom er Secular Stagnation optreedt:
De reële rente blijft te hoog door de nulgrens en daardoor wordt er te weinig geïnvesteerd. Daardoor is de productiviteitsstijging te laag en gaat het fout met de loonstijging. Uitgaande van bepaalde plausibele veronderstellingen over substitutie van arbeid door kapitaal leidt te weinig investeren mathematisch tot een lager aandeel van arbeid in het BNP (en krijgt kapitaal een groter deel (van een kleinere koek)).
Ik ben het ten dele niet met Bas Jacobs eens.

Ja, er is te weinig geïnvesteerd en daardoor is de productiviteitsstijging te laag geworden en daardoor  de loonstijging ook en drukt dit ook nog eens het aandeel van arbeid in het BNP.

Ja, het verhaal van te lage investeringen vergeleken met wat evenwichtig zou zijn is een essentiële aanvulling voor het verhaal waarom de loonstijging zo laag blijft, terwijl de werkloosheid zo laag is.

Nee, het is niet de te hoge reële rente die zorgt voor de te lage investeringen. De reële rente is extreem laag voor leningen met laag risico.

De algemene theorie is dat lagere rente ervoor zorgt dat investeringen met lager verwacht rendement rendabel worden. Daardoor gaan investeringen omhoog. Nu is dit volgens mij niet meer genoeg om te compenseren voor uitval van investeringen met hoog rendement en risico. Die lage rente drijft namelijk de investeringen met hoog risico uit. Dat kun je afleiden uit de beleggingstheorie van Sharpe, CAPM (capital asset pricing model). De optimale portefeuille is het raakpunt van de risicovrije beleggingsrente  met de set van beleggingsopbrengsten in combinatie met risico’s. Dat raakpunt verandert als de rente daalt. Ceteris paribus krijg je dan een punt met lager risico en en lager verwacht rendement. Dit veroorzaakt dat beleggingen met lager risico beter gewaardeerd worden dan beleggingen met hoog risico (dit verklaart waarom low volatility het zo goed deed de afgelopen decennia).   De extreme lage rentes van nu maken beleggingen met hoog risico enorm onaantrekkelijk. Bedrijven beginnen er niet meer aan, ze kiezen voor investeringen met laag risico, zoals inkoop eigen aandelen. Financial engeneering (geld lenen voor inkoop eigen aandelen etc.) is bij lage rente aantrekkelijker dan investeren.
De animal spirits worden vermoord door de te lage rente. Dat had Trump goed gezien (niet alles is fout aan deze man). Overheden moeten deze riskante investeringen met goed verwacht rendement aantrekkelijker maken (deregulering van banken zodat ze riskanter kunnen uitlenen, lagere belastingen voor bedrijven die investeren). De overheid is er om het risico te verlagen, meestal voor de burgers, maar ook voor bedrijven. Meer infrastructuurinvesteringen met onduidelijk rendement (dit zekerder maken zorgt voor meer private investeringen hierin), zoals in de digitale en groene economie.


Kortom, Secular Stagnation dreigt bij lage rentes en lage werkloosheid, als men riskante investeringen niet helpt. Negatieve rentes zijn uit den boze, hooguit tijdelijk te verdedigen. Op lange termijn zijn extreem lage rentes onvoorstelbaar destructief. Niet alleen voor het pensioenstelsel, maar voor de hele economie, er wordt bijna alleen maar geïnvesteerd in weinig renderende veilige investeringen,  je krijgt er toenemende ongelijkheid door (kapitaal krijgt steeds groter deel van te kleine koek).  

vervolgpost http://beleggenopdegolven.blogspot.nl/2017/06/goldilocks-inflatie-en-toch-moet-de-fed.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten