22 juni 2016

Er wordt me wat afgepraat over brexit, het is veel te complex voor een referendum

Het remain kamp gooit het op de angsttoer. Bij brexit gebeuren er allerlei onduidelijke dingen die in economische zin op korte termijn (komende vijf jaar) op een onduidelijke manier slecht moeten zijn.

Het leave kamp probeert te spreken uit het hart. Weg met globalisatie, migranten, betutteling vanuit Brussel.

De ratio zegt dat je moet blijven geloven in de Europese gedachte. Samenwerken is beter dan grenzen opwerpen. Natuurlijk zijn er eerst economische nadelen voor het VK vanwege de onzekerheid, de kosten die gemaakt moeten worden voor ontvlechting (al die adviesuren tegen peperdure tarieven, die dan nodig zijn, zijn natuurlijk wel inkomen en dat ziet men terug in meer groei BNP; het opstarten van nieuwe vestigingen overal, omdat één vestiging niet langer heel Europa kan bedienen). Dat kan misschien leiden tot aanvankelijk meer groei van het BNP, maar de productiviteit krijgt natuurlijk wel een deuk.

Engeland zal enorm veel tijd moeten steken in nieuwe wetgeving en regelgeving ter vervanging van wat samen met Europa in de afgelopen veertig jaar is bedisseld. Veel eigenlijk nodeloos werk, maar het telt wel als inkomen.
Men zal het zien als het voorbeeld van Bastiat dat het ingooien van ruiten zo veel werk oplevert. Niet dus, want het geld ter reparatie van de ruiten kan niet uitgegeven worden aan andere zaken, waaruit per saldo o.a. kapitaalvorming komt.

 Dan de migratie. Dat wordt een koppijndossier. Er werken nu 3 miljoen Europeanen in het VK en deze zorgen voor extra inkomen in het VK (zij zijn lucratiever dan de andere migranten). Er zitten 2 miljoen Britten in Europa  (werkend, met pensioen, etc.). Dat resulteert niet in verbetering van de huidige situatie. Overigens zullen velen een importstop van Europeanen in het VK als gunstig zien voor hun eigen kans op werk.

De invloed van het VK op Europa zal afnemen. Gezamenlijke regulering die de EU zo’n succes maakte boven wat WTO en andere internationale handelsverdragen voor elkaar kregen zal voortaan zonder het VK gebeuren. Dat is geen voordeel voor het VK.

Wat doet brexit wel, dat misschien goed is: het stopt de Europese fiscale integratie en allerlei verdere integratie tot een grote Europese staat. Het is voorbij met nieuwe verdragen à la Maastricht en Lissabon. Turkije wordt geen lid van de EU.
Het VK hoeft zich geen zorgen te maken dat Brussel het overheidstekort te groot vindt. Misschien wordt de relatie met het Gemenebest beter.
Meer kansen biedt het lagere pond, maar Soros denkt dit deze keer nauwelijks zal leiden tot extra groei. Geen verlaging van de rente. Ruilvoetverslechtering is meestal geen goede zaak.

Men is bang geworden voor migranten die toch wel erg vaak van uitkeringen moeten worden voorzien en onze cultuur niet altijd positief beïnvloeden.
Er gaat duidelijk iets niet goed met het vrij verkeer van mensen. In vroegere jaren werd emigratie/immigratie als iets positiefs gezien. Immigranten waren harde werkers, brachten nieuwe ideeën, zorgden voor meer kleur in de samenleving. Tegenwoordig maakt het de mensen bang voor hun baan, voor inbreuk op eigen cultuur, men ziet hogere belastingen en niet meer de revenuen.

Trump heeft een sterk punt met zijn fulmineren tegen China. China speelt niet goed genoeg volgens de regels van het kapitalisme van de onzichtbare hand. Asymmetrische afscherming van de eigen markt, zondes tegen intellectueel eigendom, exportsubsidies die overproductie in de hand werken, overinvesteringen via verliesgevende overheidsbedrijven, protectie via de eigen munt.
(Dat laatste is nu een groot gevaar: de groei van China staat onder druk, de overinvesteringen in o.a. de industrie zijn niet rendabel genoeg, maar kunnen via kunstmatige verlaging van de koers van de yuan rendabeler gemaakt worden ten koste van het rendement dat het buitenland maakt in de industrie)

NEXIT?
Moet er een referendum komen in Nederland over de Europese Unie? Ik denk het niet. Nederland heeft nog veel minder middelen dan het VK om nog enigszins redelijke handelsvoorwaarden uit te onderhandelen. Handel is voor Nederland veel belangrijker dan voor het VK.
Alle discussies rond brexit hebben duidelijk gemaakt dat een en ander een ingewikkelde materie is. Een Britse professor legt in 20 minuten heel kalm uit zonder te overdrijven waarom brexit uit economische motieven en enkele andere zaken een onverstandig avontuur lijkt https://news.liverpool.ac.uk/2016/06/16/watch-dishonesty-industrial-scale-eu-law-expert-analyses-referendum-debate/
Voordat je stemt voor een exit zou je eerst naar zo’n soort verhaal moeten luisteren.
Het is daardoor niet geschikt om voor te leggen in een referendum. De deskundigen moeten beslissen, niet de emotie. Dat wordt pas nodig als Europa moreel verwerpelijke politiek zou gaan voeren, er niet langer bijna altijd met consensus beslist wordt, maar daarvan is nog niets gebleken.    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten