25 oktober 2018

zijn de slimme beleggers zo veel slimmer dan de particulier?
Het is duidelijk wie de daling op Wall Street hebben veroorzaakt: smart money (hedge funds etc.).
Zij zijn in 2018 aan het verkopen geslagen om zich in te stellen op de veranderende correlatie tussen aandelen en obligaties. De beweegreden is risicobeheer en niet andere ideeën over verwachte opbrengsten.
Zoiets zegen we eerder bij pensioenfondsen die door veranderende rekenregels hun renterisico moesten afdekken en meer langlopende leningen kochten door risicobeheer gedreven en beslist niet door verwachte opbrengsten.
In die risicobijstelling is dat vaak ook de winnende belegging, maar als dat hedgen is afgelopen dan moet je weer gewoon beleggen volgens zowel verwachte opbrengsten als risico.
Het is de vraag of men klaar is met dat derisken. Er zijn wat ondeugdelijke producten op de markt gebracht met een te hoog risico vergeleken met wat berekend is. Men verving 40/60% portefeuilles van aandelen/obligaties door 60% aandelen, 150% obligaties en cash -50% want dat zou hetzelfde risico hebben. Niet dus. Dat roept herinneringen op aan 2008 toen ondeugdelijke derivaten tot de financiële crisis leidden. Nu is die dreiging minder, water mis is aan de nieuwe producten is veel beter te begrijpen dan toen.


Dit is in lijn met het verhaal dat door de veranderende correlatie tussen aandelen en vastrentend hedge funds en de returnportefeuiles van institutionele beleggers gederiskt moesten worden. Particuliere beleggers werken niet zo en kopen als ze het goedkoop vinden.
En goedkoop is natuurlijk ING op € 10 met een dividendrendement van bijna 7% en een boekwaarde van ook ongeveer € 10.
En ASML onder € 150 is toch ook goedkoper dan die bijna € 200 op de top.
Er kan natuurlijk altijd nog meer van af, soms zelfs nog veel meer, maar ooit moet je tevreden zijn.

Overigens, vroeger werd de particulier als domme belegger gezien, waartegen je contrair moest gaan, maar de laatste jaren lijkt dit niet meer het geval. Het is de vraag of dat derisken niet zodanig te laat is dat het nog goed is. Uiteraard had men dat eerder moeten doen met de wijsheid achteraf.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten