21 december 2009

Groen licht voor gezondheidszorgwet in Amerikaanse senaat

Na veel geharrewar lijkt Obama aan zijn belangrijkste verkiezingsbelofte te kunnen gaan voldoen: gezondheidszorg voor alle Amerikanen. De "public option"is er niet van gekomen, maar het is de eerste keer dat er iets komt waardoor elke Amerikaan zich kan gaan verzekeren van gezondeheidszorg. Het was een kwestie van nu of nooit: alleen nu hebben de democaten en een president en een meerderheid in congres en inclusief de 2 onafhankelijken een meerderheid van 60-40 in de senaat. Dat laatste is het moeilijkste. D.w.z. als het Obama nu niet lukt zou het zeer moeilijk worden een gezondheidszorgwet te passeren. De wet hangt van compromissen aan elkaar, men mocht niet tegen de belangen van het bedrijfsleven (farma etc.) ingaan. Lieberman als onafhankelijke is met van alles bedreigd (en zijn steun is slecht voor zijn herverkieizing, maar hij moest zijn principes trouw blijven: hij was altijd een pleitbezorger voor dit soort wet).
Wat men nu uitgedokterd heeft is beslist niet optimaal. Men heeft te weinig gedaan om gezondheidszorg goedkoper te maken, wat wel degelijk kan in de huidige ICT-tijd. De medische lobbies dreigen ervoor te zorgen dat de nu stijgende vraag naar gezondheidszorg leidt tot hogere prijzen odat het aanbod ervan niet meegroeit. Daar moet een oplossing voor komen en die gaat er ook wel komen, mar dat vraagt nog heel wat strijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten