14 december 2009

Het grote experiment: geef Bernanke de kans

De grote recessie, zoals de recessie van de Kredietcrisis genoemd wordt, is met succes bestreden door het Grote Experiment van geld drukken. De ongekend grote monetaire stimulering door o.a. de FED en de Bank of England heeft geleid tot een explosie van de vrije reserves bij banken. In het verleden bedroegen deze reserves slechts enkele miljarden dollars en na het faillissement van Lehman Brothers werd dit ineens bijna 1000 miljard dollar. Als banken in goede doen zijn veroorzaakt dit een krediet groei van 10.000 tot 15.000 miljard. Als dat gebeurt, gaat de economie te hard groeien en wordt de vraag groter dan het aanbod (bij de huidige bezettingsgraad moeilijk voor te stellen) en daardoor ontstaat veel inflatie. In de rente zit daarom een risico-opslag verdisconteerd die rekening houdt met de omvang en de groei van deze reserves (of het balanstotaal van de FED). Deze opslag is vermoedelijk vrij groot: 0,9% voor de 10jaars rente.Dat betekent dat ongeremd verder geld drukken met grote kans de lange rente zo ver op zal drijven dat dit de economsiche groei meer hindert dan helpt.
De scepsis over zeer zwaar monetair financieren is enrom. Bianco had eens als commentaar: op de volgende regel staan alle voorgaande succesvolle monetaire financieringen:

Die volgende regel was natuurlijk leeg. Dat is denk ik wat te streng: de Japanse grote monetaire verruiming met ongekend zwaar opkopen van leningen door de Bank of Japan hielp Japan om uit de crisis te komen zonder dat er inflatie kwam. Men stopte de monetaire verruiming, waardoor de groei terugviel. D.w.z. Japan was vermoedelijk te voorzichtig met geld drukken. Het stoppen was de fout, want nu volgde opnieuw deflatie.
Het geld drukken door de FED en de Bank of England is een gevaarlijk experiment, maar werkt voorlopig boven verwachting goed: de groei trekt aan waar anders een depressie zoals die van de jaren 30 zou hebben kunnen optreden.
Bernanke was heel dapper om het Grore Experiment uit te voeren. Daarom verdient hij het om te blijven. De vorige week is hij gegrilld door de senaatscommissie in het kader van zijn herbenoeming. Die senatoren hadden allemaal boter op hun hoofd. Ze waren lovend geweest over het beleid van Greenspan om bubbels niet door te prikken, ze hadden voor het opheffen van de wetgeving gestemd die de scheiding tussen gewone banken en inesteringsbanken ongedaan maakte etc.
Bernanke is geweldig en verdient de nobelprijs voor de economie heel wat meer dan Obama de prijs voor de vrede!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten