19 december 2009

Wat zijn nieuwe inzichten van het boek Beleggen op de golven?

Ik noem er in deze post enkele
- We hanteren zes scenario's van de lange golf in plaats van de gebruikelijke vier jaargetijden. Met zes scenario's (net als bij de levenscyclus) kun je de tijden veel beter uitleggen. Je krijgt ook een betere aansluiting bij de opdeling van de lang golf in investeringscycli en voorraadcycli zoals Schumpeter deed.
- De beleggingskaart met deze zes scenario's. Dit heeft ons veel geholpen bij het uitleggen waar we zaten op de lange golven en wat er in de komende jaren zou gebruen
- De uitleg van de lange golf met het principe van de schuivende machten in de samenleving (bedrijfsleven, werknemers, overheid en individuen) volgens de tijdgeest
- Het uitleggen van de tijdgeest met de domeinen van de tijdgeest (freedom, care en justice)
- Het behandelen van de opkomst van de macht individuen en de noodzaak hiervan in de revoluties van de vijfde Kondratieffgolf (de ICT-Revoluite, de Financiële Revolutie, de opkomst van de belangrijkste Emerging Markets, de Groene Revolutie). Individuen zijn onontbeerlijk voor ideeën en daarmee innovaties en individuen sturen de asset economy.
- De vierjaarscyclus met zijn tien fases (niet helemaal nieuw, maar je ziet het tegenwoordig niet meer toegepast) en de het verband met de Coppockindicator
- De Kredietcrisis vergeleken met de paniek van 1907 en de fasenvan de verliescyclus
-De zeer lange trend van de inflatie en de productiviteit (hierover hebben we in vorige versies van ons boek veel meer geschreven)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten