3 september 2015

Wat betekent de langzamere groei van China


Was er reden voor de beurs om zo enorm te reageren op het zoveelste matige groeicijfer van China, HSBC PMI? 


Het was kennelijk de druppel die de emmer van zorgen deed overlopen. Die emmer zat al goed vol met angstzweetdruppels voor wat de FED gaat doen aan liquiditeitsbedervende maatregelen. De zorgen over wat er allemaal aan China vasthangt en de beurspret kan bederven vulden de emmer ook voor een groot deel. Lagere grondstoffenprijzen, zwakke valuta’s, wegsmeltende valutareserves en daarmee opdrogende liquiditeit. Allemaal niet goed voor de financial conditions, niet alleen in de Opkomende Landen, maar ook in Amerika. Nauwelijks opgemerkt was de weggevallen vraag uit Japan.
Dat laatste zag je goed in de bommelding gisteren van de 14,7% exportdaling van Zuid Korea, een belangrijke leading indicator voor de groei in de wereld. De export naar China was bijna -8%, maar naar Japan meer dan -20%.

Voor de VS en Europa ziet het Chinaverhaal er niet zo bedreigend uit, maar voor de grondstoffenlanden en de Aziatische handelspartners wel. De export naar China is maar een klein deel van het BNP in de VS en Europa. Lagere prijzen voor goederen die toch al niet meer gemaakt worden in het Westen is alleen maar goed nieuws. De lagere grondstoffenprijzen zijn zeer gunstig voor Europa en Japan en in mindere mate ook voor de VS. De stimulering van de consumptie weegt ruimschoots op tegen de lagere investeringen van de energiemaatschappijen en de lagere export naar de grondstoffenlanden en China.
Het Chinaverhaal is geen reden om de groei van het Westen naar boven bij te stellen, maar wel reden om de groeivoorspellingen voor de Emerging Markets en grondstoffenlanden als Australië en Canada nogmaals te verlagen.

De (economisch gezien) grootste tegenvaller van 2015 was dat de lagere olieprijzen niet leidden tot extra groei in de wereld, in het bijzonder viel de groei in het eerste kwartaal in de VS, Duitsland en China tegen in het eerste kwartaal. In Japan was de groei in het tweede kwartaal negatief. In de nodige grondstoffenlanden was de groei zelfs zeer negatief (Venezuela ongeveer -30%, verergerd door veelsoortig wanbeleid).
Tot de paniek over China was de consensus dat de groei in de wereld duidelijk beter zou zijn in de tweede helft van 2015 dan in de eerste helft. Meer groei in de VS, China, Japan en herstel uit de recessie in bijvoorbeeld Rusland en Brazilië. Minimaal verder herstel in de Eurozone.
 Die hoop op een betere tweede helft van 2015 is wreed verstoord. Redenen: China, export binnen Azië, neergaande groei in bijna alle Emerging Markets, onderschatting neergang voorraadcyclus, lagere koopkracht in dollars door valutazwakte, lagere investeringen in grondstoffenproductie.
De tekenen van een aantrekkende groei in China zijn om aan het slaan door nieuwe zwakke cijfers. Bovendien gelooft men de gepubliceerde groeicijfers in China ineens veel minder. Iedereen kijkt naar alternatieve berekeningen. Het meest populair zijn bewerkingen van de Li Keqiang groep cijfers over elektriciteitsproductie, railvervoer en staalproductie die men nog het meest vertrouwt.De zwakte in China/ Emerging Azië is ook veroorzaakt door tegenvallende export naar het Westen (inclusief Japan).

Maar ook door een te snelle groei van de schulden. Het bedrijfsleven van China heeft te veel schulden, maar dat geldt ook voor andere landen in Azië.
En al die te grote schulden zorgen voor enorme deflatoire druk aldus Goldman Sachs. Goederendeflatie denk ik, niet zo zeer voor diensten.
Er is een enorm exportprobleem ontstaan voor Azië. Dat zorgt ook voor lagere groei van de binnenlandse vraag.
Die nieuwe verslechtering was goed voor een dreun op de Aziatische beurzen.

De wereld ziet er niet zo veel anders uit. De groei in China zwakt af en daardoor de vraag naar grondstoffen zelfs nog meer. Grondstoffenprijzen blijven kwetsbaar. Wereldhandel gaat niet zo best, maar door de VS komt er toch verbetering. 

Het wegsmelten van valutareserves is slecht voor de rente en wereldhandel. De degelijke macro in de VS en Europa moeten de beurs redden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten