3 mei 2012

Obesitas groot probleem in VS: straks verdringen gezondheidszorgkosten investeringen

Obesitas is een groot probleem aan het worden in de VS. Maar liefst 70% van de amerikanen is te dik en 40% lijdt aan obesitas, in behoorlijk wat gevallen (zie plaatje economist) zelfs ernstig.
dat heeft ernstige gevolgen voor de uitgaven aan zorg, medische kosten en gezondheidszorg.

Dat heeft dan weer grote gevolgen voor consumptie als deel van het BNP

Er is maar een belangrijke reden waarom consumptie niet een constant deel van het BNP is, maar een steeds groter deel van het BNP opeist: de hogere kosten voor gezondheidszorg etc. Door obesitas loopt dit dus verder op.

De vergrijzing wordt een probleem, want dan gaan de kosten voor gezondheidszorg extreem oplopen, vooral als de babyboomers 80 worden.
Die steeds hogere gedwongen consumptie gaat straks investeringen verdringen als deel van het BNP. Dat veroorzaakt dan lagere productiviteit, nog hogere inflatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten