12 mei 2012

Was de kaart van Columbus die van Martellus?

In ons boek heb we een dreaming van de kaart van Columbus. Had hij een kaart op basis waarvan hij wist dat ten westen van Spanje uiteindelijk land lag?
Ik kocht vandaag 1493, het boek van Charles Mann, die in zijn boek uitlegde hoe de ontdekking van Columbus van alles veranderde met de handel, ecologie en leven op aarde. Wij leverden onze ziekten, onze huisdieren (koeien, varkens, paarden) en buskruit, wij kregen o.a. maïs en aardappelen terug. Met aardappelen kon je ineens vier keer zo veel mensen voeden als met graan, dus dat zorgde ineens voor een bevolkingsexplosie.

Er is heel veel gespeculeerd over de kaart van Columbus. Hij had volgens de huidige inschattingen geen kaart van Amerika. Hij gokte erop dat je China en Cipango (Japan) korter kon bereiken door naar het westen te varen. Hij kende de kaart van Ptolemeus (150 na Christus) en voooral de kaart van Martellus (plaatje hierboven) die de laatste kennis had verwerkt: de Portguzen hadden via Kaap de Goede Hoop Indië bereikt. Daarvoor hadden ze wel ontzettend ver naar het zuiden moeten varen en daardoor bleek de aarde toch heel wat groter dan de Europeanden vroeger dachten. Als de aarde rond was, zoals Columbus goed bedacht had, dan moest je toch in China en Indië kunnen komen door naar het westen te varen. Omdat China zo erg ver weg was via Kaap de Goede Hoop, zou dat al snel heel wat korter zijn.
Tot na zijn dood in 1507 dacht men dat Columbus West Indië had ontdekt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten