6 mei 2012

samenvatting financieel economisch nieuws van afgelopen week

Het was een drukke week qua economisch nieuws.

Het belangrijkste economische nieuws was de zwaar tegenvallende banengroei (tenminste voor degenen die niet geloofden in een terugslag door het warme winterweer) in de VS. 115.000 is lager dan de normale groei van de beroepsbevolking van 150.000 per maand, maar door de gerapporteerde krimp van de afgelopen maand kon de werkloosheid toch iets dalen. De participatiegraad van werkenden/ beroepsbevolking daalde echter opnieuw, maar gelukkig was er verbetering van de werkgelegenheidsgroei in de industrie en de dik betaalde professionals groep, terwijl ook het aantal uitzendkrachten weer groeit (leading indicator voor betere werkgelegenheidsgroei). Inclusief opwaartse herzieningen in de vorige maanden was het werkgelegenheidsgroeicijfer helemaal niet slecht.

 De ISM manufacturing viel mee, maar die voor de diensten tegen. De initial claims voor werkloosheid daalden flink. Een en ander wijst op doorgaande groei in de VS.  

De productiviteitsgroei VS was slecht, -0,5% (omdat gewerkte aantal uren een mooie +3,2% was en output 2,7%).

In Europe wordt het suicide package verder uitgevoerd. Beperkte dalingen van zowel de industrie als diensten PMI in Duitsland, het VK en Frankrijk (en Nederland) tot nog niet erge recessieniveaus, maar diepe daling in o.a. Italië. Dit wijst op het doorgaan van de recessie na het eerste kwartaal, ook al denkt Supermario daar anders over.

Een en ander leidde niet tot een oplopen van de rentespreads van Frankrijk en Italië met Duitsland.

 In China steeg de PMI wel.

 In Australië werd de rente met 0,5% verlaagd, daar heeft men behoorlijk last van de groeiafzwakking van China en Europa.

De markt bereidde zich mentaal voor op een verkiezingswinst van Hollande en een zware nederlaag van de regeringspartijen in Griekenland. Of de Europahaters de meerderheid haalden was op moment van schrijven nog niet zeker.

De ECB deed zoals verwacht niets deze week. Super Mario was veel minder een monetaire duif dan gedacht, de verlagingen van de rente en nieuwe rondes LTRO door de ECB staan zwaar op de tocht. Tenminste als de ECB gelijk heeft en re economisch herstel gloort in Europa en als dat tegenvalt (en dat weet de ECB ook al, maar de economie verder de grond in raten is niet nodig) dan moet men uit een ander vaatje tappen. De markt was er niet blij mee, maar eigenlijk is dat onterecht: als het goed gaat dan hoef je niets extra te doen en ze pinnen zich er nu al op vast dat ze iets extra’s gaan doen als het tegenvalt, zoals iedere rechtgeaarde pessimistische krantenlezer weet. De Draghi put is veel waard.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten