19 mei 2012

Europese aandelen worden steeds goedkoper

Bovenstaand plaatje is een schatting van de equity risk premium door Goldman Sachs van Europese aandelen op basis van hun dividend discount model.
Na het uit elkaar spatten van de bubbel in 2000 is de risicopremie van aandelen enorm gestegen en de trend is onrustbarend. Er was stabilisatie in 2004-2007 en in 2009-2010, maar op het ogenblik vliegt de risicopremie omhoog.
De lichtblauwe lijn is wat de risicopremie moet zijn volgens hun macromdoel met onder andere de bezettingsgraad. De verwachte daling hiervan zorgt ervoor dat macro economisch gezien de risicopremie op Europese aandelen minder de spuitgaten uitloopt.

Is men voldoende somber?
Bovenstaande tabel geeft aan wat de swapmarkt voor dividenden inprijst wat de dividenden zullen zijn in 2012,2013 en 2014 en wat Goldman Sachs verwacht dat de dividenden zijn.
Dan zie je dat de markt hogere dividenden verwacht in de VS maar flink lagere in Europa, Japan en in mindere mate ook het VK.
De verschillen tussen de schattingen van Goldman Sachs en de markt zijn voor Europa al jaren heel groot. Men begint er gewend aan te raken dat analisten de Europese dividenden mateloos overschatten. Toch lijken de verwachtingen van de markt voor de dividenden in vooral Europa en Japan wat erg laag te worden.

Erg veilig zijn aandelen nu niet, afgezien van schokken, bankruns en andere onplezierige horrorverhalen, weten we dat de werkloosheid in Europa stijgt. Dat is meestal niet goed voor aandelen.
Het plaatje is voor de VS, maar in Europa is het niet totaal anders. Op het ogenblik doen Amerikaanse aandelen het minder goed dan de daling van d werkloosheid aangeeft, maar dat komt door dat vuiltje in Europa.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten