18 mei 2012

Obama's kansen slinken: door eurocrisis of door homohuwelijk

De verkiezingsstrijd in de VS wordt ongemeen spannend. De opiniepolls geven aan dat Obama en Romney ongeveer even veel stemmen zouden halen als er nu verkiezingen zouden zijn.
Door al het gerotzooi in de republikeinse voorverkiezingen dachten we dat Obama zo goed als zeker herkozen zou worden. Dat is slechts schijn. Presidenten die herkozen worden hebben een approval rating die boven 50% ligt. D.w.z. als de approval rate van Obama niet verbetert, heeft Romney de beste kansen.
Ondanks de polls en de lage approval rating denken de mensen die zitten te wedden dat Obama aanzienlijk betere kansen heeft dan Romney. De kansen van Obama zijn sterk gecorreleerd met de S&P (een hogere S&P zorgt voor meer tevredenheid over Obama). De laatste dagen zijn de kanen voor Obama behoorlijk aan het dalen. Dat kan aan de lagere S&P liggen, maar men fluistert dat het meer ligt aan het goedkeuren van Obama van het homohuwelijk. Dat is iets waar de meeste Amerikanen nog niet aan toe zijn. De rechters van het hooggerechtshof wel, maar de Bible Belt niet, die geloven nog in creationisme en verwerpen de evolutietheorie en de theorie van opwarming van de aarde.

bron: plaatjes van Bianco.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten