1 mei 2012

ISM volgens model naar bijna 55

De ISM, de belangrijkste barometer van het Amerikaanse bedrijfsleven, verbaasde in gunstige zin, hij was 54,8 en niet 53. Wie in mijn modelletje geloofde rolde wat minder van zijn stoel. De ISM was wat te laag geworden en de retail sales + finale vraag zijn wat aangetrokken. De initial claims voor werkloosheid zijn wat zwakker geworden (=de finale vraag gaat niet extra sterk aantrekken), maar dat leidt pas later tot een lagere ISM. De retail sales groeien nu iets te hard en dat gaat straks zijn invloed hebben, maar nu nog niet.
Men was bang dat de rampzalige situatie uit Europa naar Amerika aan het overwaien was, maar dat lijkt mee te vallen. het herstel van de finale vraag buiten Europa is kennelijk belangrijker.
De ISM lijkt de komende twee maanden ongeveer op dit niveau te blijven, als Europa niet geveld wordt door de Spaanse griep. PMI's buiten de PIGS lijken te gaan stabiliseren/ herstellen zo zeggen ISM en de Chinese PMI.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten