30 april 2012

rijkrekenrente: wat verandert er in FTK2 in de waarde van de verplichtingen

Men is druk bezig geweest pensioenfondsen rijker te rekenen bij het pensioenakkoord, tenminste als ze kiezen voor FTK2.
Dat FTK2 wordt een ingewikkelde zaak als de voorstellen die er nu liggen worden aangenomen. Een pensioenfonds kan kiezen uit maar liefst 24 varianten afhankelijk van de indexatieambitie en de gekozen opslagcurves.

Hierboven staan de vier opslagcurves aangegeven. Dat is de eerste manier waarop een pesnioenfonds zich rijk mag rkenen. De rente mag dan tussen de 0,5 en 2% omhoog. De duratie van de verplichtingen van een pensioenfonds ligt meestal tussen de 15 en 20 en tel uit je winst. Weg verlaging nominale uitkeringen.

De tweede manier is de invoering van een wat we tegenwoordig hoge rente noemen aan het eind van de looptijden: 4% voor looptijden langer dan 25 jaar.. Dat is veel hoger dan de ruim 2,5% van de huidige 30-jaar swaprente.  Nog eens flinke afwaardering van de nominale verplichtingen, goed voor 10% of meer bij heel wat pensioenfondsen. Verlaging van nominale pensioenen verdwijnt geheel achter de horizon.
Het plaatje hierboven geeft wel aan dat de neiuwe berekeningen met heel wat nieuwe veronderstellingen worden gedaan met hun eigen complicaties.
Het huidige systeem voor de rekenrente is de groene lijn die overgaat in de blauwe. Door die 4% van de ultimate forward rate krijg je de bovenste groene rijkrekenrente.

Daarna gaan we satppen maken richting reëel denken. Dan moet je afslagen maken op je rekenrente. In het huidige stelsel kom je dan op de lichtblauwe lijn. Na de rijkrekenmethodiek kom je uit op de rode lijn.
Die rode lijn ligt in dit voorbeeld (je kunt je nog meer rijk rekenen) op ongeveer de huidige donkerblauwe lijn van de huidige berekening van de verplichtingen. Maar die rode lijn geeft de reële verplichtinge aan. Plotseling zijn pensioenfondsen ineens bijna zo rijk dat ze kunnen indexeren voor inflatie.

Kortom het nu weer op sterk water gezette pensioenakkoord bood volop mogelijkheden voor betere tijden voor Henk senior.  Eigenlijk krijgt vooral Ingrid senior veel pensioen, maar och dat is een bijkomstigheid. Henk junior betaalt als de belegginsgrendementen niet boven die van de rijkrekenrente liggen, maar profiteert als er hogere rendementen worden behaald. Het is dus een casinopensioen, maar de kansen voor henk junior zijn heel wat beter dan in een casino (ik schat dat hij 80% kans heeft er beter van te worden, afgezien nog van een minder sikkeneurige Ingrid senior die minder haar hand bij Henk junior hoeft op te houden).

Het pensioenakkoord ruilt het marktwaardepensioen in voor een modelwaardepensioen.  Een mooie zaak voor Nederland. Buiten Nederland maken pensioenfondsen met veronderstelde rendementen van 8% of hoger er een veel groter potje van. 5% rendement op lange termijn voor een goed gespreide portefeuille moet toch haalbaar zijn.


bron: interne presentatie over pensioenakkoord van Jitzes Noorman

Geen opmerkingen:

Een reactie posten