12 april 2012

Club van Rome: na 30 jaar volgens plan naar afgrond


Lukas Daalder had gisteren een plaatje van Smithonian Magazine (http://www.smithsonianmag.com/science-nature/Looking-Back-on-the-Limits-of-Growth.html#ixzz1riJDM6WT) waarbij de onheilsvoorspellingen van Meadows nagetrokken werden tot 2000 (door Graham turner). De conclusie was dat de Club van Rome een en ander betrekkelijk goed had voorspeld.

Op het plaatje is geen schaal te bekennen en hoe een en ander gemeten is, is ook volkomen onduidelijk. Maar laten we de grafiek geloven.
Een en ander is beter gegaan dan de Club van Rome verwachtte, maar niet zo veel beter tot 2000. Vooral is er veel meer voedsel per hoofd van de bevolking dan gedacht. De dienstensector is ook wat harder gegroeid en de industriële productie minder hard. Dat is op zich gunstig voor de vervuiling van het milieu.
De groei van de wereldbevolking is goed ingeschat.

Wat er na 2000 tot heden is gebeurd, is me niet helemaal duidelijk. De versnelling van de milieuvervuiling is duidelijk niet opgetreden in het Westen en de industriële productie is ook niet zo veel gestegen. In de Opkomende Landen is de vervuiling wel flink toegenomen, al wordt daar ook goed gewerkt aan minder vervuiling. Daar is de industriële productie wel flink gegroeid, maar door de kredietcrisis toch ook minder dan gedacht.
De hoeveelheid winbare, niet vernieuwbare energie is minder afgenomen dan de Club van Rome aangaf. Dat komt dan sinds enige jaren vooral door niet conventionele nieuwe energie uit teerzanden en schaliegas/olie.
De komende decennia zal men vermoedelijk nieuwe methoden uitvinden om meer vernieuwbare energie te produceren. Zonne-energie wordt snel goedkoper en hopelijk komen er doorbraken met andere energiebronnen.

Mensen leven veel langer en er lijkt geen dramatische krimp van de wereldbevolking door de vervuiling te komen in 2030. Wel daalt de bevolkingsgroei bijna overal juist door de gestegen levensverwachtingen waardoor het aantal kinderen per vrouw afneemt, juist ook buiten de OECD.

De neergang die rond 2030 voorspeld wordt komt vrij goed overeen met de door Ter Veer en mij voorspelde neergaande deel van de huidige Kondratieffgolf.

De basisconclusie van de Club van Rome dat de wereld te veel grondstoffen verbruikt en dat dit een onhoudbare situatie is op lange termijn, staat nog steeds overeind. De opwarming van het klimaat is, afgezien van born again Christenen in de Amerikaanse Bible Belt, onomstreden. Toch gaat het met de milieuverontreiniging beter dan aangegeven en daarom is de krimp van de wereldbevolking na 2030 niet waarschijnlijk is ,maar wel mogelijk. Sommige ziektes zijn steeds moeilijker te bestrijden, dus wie weet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten