9 april 2012

Het lab van de mensverbetering

Vrij Nederland had een artikel over de mens als cyborg: Het lab van de mensverbetering.
Peter Paul Verbeek wordt geïnterviewd over de nieuwe medische technologie als wetenschapsfilosoof. Hij leidt Maurits Martijn, de interviewer, rond op de Universititeit van Twente en start met de kamer van professor Wim Rutten. Er worden proeven gedaan waarbij heel dunne pluggen door de hersenpan heen gaan en prikkels opnemen waarmee computers gestuurd kunnen worden. De proefpersoon kan zo cirkels etc. tekenen. Hij ziet een filmpje waarbij je versmelting van menselijk weefsel met elektronica ziet. Zenuwcellen groeien zo anders. Deep brain stimulation heet de techniek en er worden op basis van deze techniek vorderingen gemaakt bij de genezing van Parkinson, epilepsie etc.
Op de afdeling Tissue engineering wordt gedemonstreerd hoe via poreuze stukjes keramiek bot kunt laten groeien. Hoe moet je kapotte lichaamsonderdelen repareren. Hoe gaat een hart eeuwen mee. Weg met rimpels etc.
Die versmelting van organische mensweefsels met techniek roept veel filosofische vragen op. Hoe gevaarlijk is/ wordt dit? Wanneer ben je nog mens (zo lang je nog vrijheid hbt om over de techniek te beslissen)en wanneer cyborg. Verbeek maakt zich niet zo’n zorgen, je vindt een bril toch ook heel normaal. De grenzen van wat mens is verschuiven met al die technologische hulpmiddelen en dat zal nog wel een tijdje doorgaan.
Dit gaat nog heel wat ethische discussies opleveren en we moeten maar hopen dat de filosofie niet achterhaald wordt door de te snel oprukkende technologie.

Duidelijk is dat er nog heel wat uit te zoeken is. Van Blitterswijk (baas MIRA): we hebben het plafond van wat wij kunnen bouwen [via celmanipulatie o.a.] nog lang niet bereikt. Geld, tijd en mankracht zijn de grootste beperkingen.

De kennis over dit soort biomedische technologie is enorm aan het exploderen en zal over de nodige jaren leiden tot grote verbeteringen in het medisch welzijn van de mens leiden.
Ik denk dat veel mensen hierdoor gezond veel ouder kunnen worden (nog meer sterfteverliezen voor pensioenfondsen). Als je weer technisch helemaal opgelapt bent, dan is het ook logisch dat je veel langer doorwerkt (tot 80 denk ik is dan wel haalbaar). Dit soort technologie zal aanvankelijk veel te duur zijn om voor iedereen toegankelijk te maken. Dat gaat een hoop ellende veroorzaken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten