8 mei 2012

De exponentiële daling van de prijs van zonne-energie

Diamandis en Kotler hadden in hun boek Abundance : The Future is better than you think, het beste boek van 2012 volgens de Club van Optimisten een klein hoofdstuk over energie.
Het plaatje hierboven laat zien dat de prijs van zonne-energie elke tien jaar ongeveer halveerde. In China gaat die daling de laatste jaren zelfs sneller dan het plaatje aangeeft.
Nederlandse recente technologie maakt een versnelde verbetering ook mogelijk. Maar die halvering, dat schijnt een heel prudente inschatting van de trend te zijn. Dat is geweldig goed nieuws, want dat maakt zonne-energie over enige tijd erg goedkoop. De fans van singularity zoals Kurzweil gaan helemaal uit het dak hierdoor voor zonne-energie. Zonne-energie is bijna onbeperkt, in principe groot genoeg om de hele energievoorziening voor zijn rekening te nemen. Dat gebeurt nu nog niet, omdat het te duur is.

Een vierkante kilometer Sahara krijgt even veel zonne-energie per jaar als anderhalf miljoen vaten olie of 300.000 ton steenkool. De Sahara alleen zou 40 keer de totale elektriciteitsproductie in de wereld voor zijn rekening kunnen nemen als je de Sahara zou ombouwen tot een groot zonnepaneel.

Diamandis en Kotler halen de prestaties aan van 1366 Technologies, die de kosten van silicon wafers, het duurste onderdeel van zonnepanelen met een factor tien naar beneden gaat krijgen. Zij stellen dat in Californië zonne-energie binnen vijf jaar rendabel wordt voor een huishouden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten