16 december 2018

Zegt de rentecurve terecht dat de VS over ongeveer anderhalf jaar in een recessie raakt en dat je daarom nu al aandelen moet verkopen?


Er wordt de laatste tijd heel wat af geschreven over de vermaledijde invloed van een omgekeerde rentecurve op economie en beurzen.
De recessies in de VS na de Tweede Wereldoorlog werden allemaal voorafgegaan door inverteren van de rentecurve. Er was één vals signaal in de jaren zestig toen overmatig geld uitgeven aan defensie vanwege de Vietnamoorlog de recessie tegenhield.
Elke keer werd geroepen dat deze keer een omgekeerde rentestructuur niet zou leiden tot een recessie, maar vergeefs. Het gebeurde toch. Ook deze keer gebeurt het, maar deze keer zijn de meeste goeroes zich bewust van het onterecht negeren van het signaal van een omgekeerde rentestructuur. Ook deze keer is het een signaal dat er iets helemaal niet goed zit in de kredietmarkten. Dat de FED te ver is gegaan met verkrappen.

Markten reageren daarom heel negatief op inversie van de rentecurve, zelfs een dreiging hiervan. In het verleden stegen aandelenkoersen nog enige tijd door na een inversie, maar nu lijkt de grote bear markt al begonnen ruim voordat de rentecurve invers werd.

Ik denk dat je niet zo dogmatisch over vervlakkende rentestructuur moet denken, gesterkt door Amadoran. Want Aswath Damadoran laat zien http://aswathdamodaran.blogspot.com/2018/12/is-there-signal-in-noise-yield-curves.html?  dat de cijfers na 2008 anders uitwijzen.
Het verband tussen steilheid van de rentecurve en economische groei daarna is behoorlijk zwak, niet overtuigend en alleen wat  zichtbaar bij korte looptijden
Voor de beurskoersen zijn de verbanden nog zwakker geweest (sterke correlaties worden uiteraard weg gearbitreerd, dus verbazend is dat niet).


Beleggen op basis van de steilheid van de rentecurve is geen eenvoudige opgave kennelijk.

Gemiddeld is er na 1960 een positief verband geweest tussen steilheid van de rentecurve en beurskoersen daarna, maar na 2008 was het anders voor met name de kortere looptijden terwijl die over de hele periode juist het sterkste verband lieten zien.
Zo zou de vervlakkende rentecurve al een hele tijd laten zien dat de groei in de VS moet afzwakken, maar deze trok juist aan in 2018. Dat kwam door de belastingverlagingen van Trump, maar dat was toch geen geheim voor de markt.

Na 2008 wijst een hogere rente van de FED op toenemend vertrouwen in economische groei en minder angst voor deflatie.

Excellent verhaal. Het zet aan tot denken. Slik niet als zoete koek dat het fout gaat met de economische groei vanwege de vervlakking met de rentecurve, want na 2008 lijkt het verband van de curve met groei te zijn veranderd. Het verband van de rentecurve met de beurs is zwak en anders dan je denkt. Het gaat vooral om het korte stuk
.
De markt reageerde veel te negatief op de recente vervlakking van de rentecurve, vooral op de minuscule inversie tussen 3 en 5 jaar. Overigens is dat wel verklaarbaar. Omdat het signaal van een omgekeerde rentecurve zo vak ten onrechte in de wind is geslagen, zijn de meeste goeroes er nu beslist op uit die fout niet nog eens te maken. Ik zelf dacht dat ook, deze keer laat ik me niet foppen, maar de cijfers laten na 2008 iets anders zien. Andere reacties op vervlakkende rentecurve zijn niet nieuw. Wat is het voorspellende deel van de rentecurve? Dat is niet steeds hetzelfde. Damodoran laat zien dat gemiddeld 2 minus 1 jaar het belangrijkste is geweest. Maar het teken veranderde na 2008. Zelf heb ik hele tijden 30-10 jaar genomen, omdat dit beter voorspelde dan 10-2 jaar. Dat bleef allemaal niet constant. Dat is overigens iets dat steeds opging sinds ik naar beurskoersen en economie kijk: de gevonden sterke relaties verdwenen vrijwel altijd ineens als sneeuw voor de zon. Zonder waarschuwing anders dan dat er een bijzonder sterk geloof in was. Dat gold bijvoorbeeld voor beleggen in de waardestijl. Dat was bijna een dogma, totdat er enorm lange periodes kwamen waarin groei het beter deed. Nu hebben we zo’n periode met de superioriteit van aandelen met lage bèta, ook als beurzen mooi stijgen. Daar is de nodige twijfel aan ontstaan, maar natuurlijk doen dit soort aandelen het relatief goed als beurzen dalen en groeiverwachtingen ineenschrompelen.

De rentecurve is te veel vervlakt vergeleken met de economische groeivooruitzichten na 2008. Men ging geloven dat de rente altijd zou dalen, zelfs 0% bleek geen grens. Men ging steeds meer geloven in een negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties. Totdat dit niet meer zo dudielijk was. Dit was een hoofdoorzaak voor de daling van de beurzen in oktober. Daarna kwam de negatieve correlatie overigens weer enigszins terug, resulterend in dalende beloning voor het nemen van duratierisico, de termijnpremie. Deze is nu zo veel gedaald dat weinig hulp van obligatie met hoge duraties meer verwacht kan worden bij daling van de beurzen.
De daling van de termijnpremie hangt ook samen met nieuwe regelgeving die pensioenfondsen en verzekeraars meer in lange duratie dwingt. Naast de opkomst van hedgefunds die zwaar inzetten op negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties met hoge duratie.

Er is dus wel enige reden om niet slaafs het signaal van een vervlakkende rentecurve te volgen. Vooral als dit komt door groter optimisme van centrale banken over de economische groei op termijn.
Dit was tot voor kort het geval in de VS. Nu

De FED wist zo zeker dat de groei goed zou blijven dat men een zeer geloofwaardige sterke guidance gaf dat men de rente flink ging verhogen. Het kon en daar moest men gebruik van maken om zo meer ammunitie te hebben als er een recessie zou optreden.
Dat ging tegen het toenemend aantal wolkjes voor economische groei in: de afzwakking in de rentegevoelige sectoren (zoals door de FED verwacht), de sterke dollar (sterker dan FED dacht, met negatieve gevolgen voor groei Emerging Markets, grondstoffenprijzen), de handelsoorlog van Trump (niet door de FED in deze mate verwacht: het is slecht voor de wereldhandel en daarmee wereldeconomie en daarmee de export van de VS en de toegenomen onzekerheid is slecht voor de investeringsgroei die eveneens achterblijft bij wat de FED dacht). Het macroplatje voor de VS is desondanks toch nog goed omdat de inflatie goed is blijven liggen en nu gaat dalen door de lagere olieprijzen.

De FED krijgt enorme kritiek van Trump en schoorvoetend geeft men Trump een beetje gelijk. De FED moet de rentecurve niet laten inverteren als er geen echt inflatierisico is. De FED zou om de onafhankelijkheid te bewaren juist tegen Trump ingaan. Ik denk het niet. Powell verstart totaal als men hem iets over Trump vraagt. Trump maakt duidelijk dat hij Powell gaat ontslaan als deze de rente nog veel verder verhoogt. Powell is daar toch gevoelig voor, ook al hoeft hij met zijn vermogen van $100 miljoen+ er geen boterham minder om te eten.Geen opmerkingen:

Een reactie posten