23 november 2012

Vanguard en de onmogelijkheid van het voorspelllen van aandelenopbrengsten


Deze tabel is uit de studie van Vanguard: forecasting stock returns, what signals matter and what do they say now? (auteurs Joseph Davis, Ph.D., Roger Aliaga-Díaz, Ph.D. Charles J. Thomas, CFA)
Ze bekijken de periode vanaf 1926 en proberen de opbrengst van de S&P1 jaar en 10 jaar vooruit te verklaren met een aantal variabelen. Er voorspelt eigenlijk geen enkele variabele echt goed een jaar vooruit op enigszins consistente wijze. De meeste variabelen doen het slechter dan de ozinvariabele die meegenoemen was, de hoeveelheid regen die er in het jaar ervoor gevallen was.
10 jaar vooruit doen enkele waardevariabelen het redelijk, maar nog steeds niet fantastisch.
Al rekenend komt men tot de volgende ranges voor de te verwachten opbrengst voor aandelen komend jaar en de komende tien jaar. Het is gevaarlijk een puntschatting te maken, je kunt beter de range geven en accepteren dat er dikke staarten zijn.

De tabel hierboven laat de correlaties zien tussen enkele variabelen en de eenjaars stijging van de S&P500 in het jaar erna sinds 1987, zoals ik dat met Data Streamcijfers berekend heb.
De correlaties zijn duidelijk hoger dan over de hele periode sinds 1926, maar geen enkele correlatie is echt hoog en de correlaties zijn beslist niet constant in de tijd.

De laatste jaren verklaarden inflatie, werkloosheid en PE (consensus een jaar vooruit IBES) enigszins de stijging van de S&P500. De lage inflatie en niet te hoge PE's zijn gunstig evenals de hoge werkloosheid (ja, dat gaat vaak samen met goede opbrengsten voor aandelen omdat centrale banken dan aardig moeten zijn en er geen hoge looneisen kunenn izjn en de inflatie dan laag is).Een en ander lijkt een redelijk 2013 te voorspellen. Helaas is dit geen enkele garantie. Er kan een breuk komen in de verbanden zoals de afgelopen decennia al zo vaak gebeurde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten