10 november 2012

De Amerikaanse energierevolutie

Sinds 2008 gaat de olieproductie in de VS omhoog. Hiermee tart men de piekolietheorie die voorspelde dat de olieproductie van de VS alleen maar omlaag kon.
De aardgasproductie stijgt nog harder.
Dat komt allemaal door fracking.
Hierdoor krijgt men enkele jaren heel veel productie en daarna bijna niets (80% wordt snel gewonnen.

.
Men bedelt voor meer olieconcessies in Alaska, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren nu men Obama herkozen heeft.
Noord Dakota is in opmars vanwege de Bakken velden, de Marcellus velden, die de laatste tijd groter lijken te zijn dan gedacht in Pennsylvania en Ohio zijn nog onvoldoende ontgonnen om echt mee te tellen.
Er is niet veel meer nodig om de VS een netto energie-exporteur te maken (inclusief de grote productie van steenkool).
De VS ziet zich graag als energie-exporteur die niet langer afhankelijk is van schurkenstaten. Dit kan leiden tot veranderingen in de buitenlandse politiek.
De VS produceren ineens goedkoper en schoner (fracking is een beperkte milieuramp, minder erg dan steenkool. Sommige nadelen worden overdreven, zoals de toegenomen kans op aardbevingen.
Het kan ook fout gaan, flink tegenvallen, zoals in Michigan. Dat lat weer eens zien dat niet overal in de wereld de gasproductie omhoog zal gaan met fracking (de grootste hinderpaal blijft overigens acties om het milieu te beschermen. In de praktijk betekent dit dat landen waar de staat gas/olie moet winnen kansloos is (dictaturen uitgezonderd) en landen waar privé ondernemingen het gas/ de olie mogen winnen van hun eigen terrein wel succesvol zijn, voorlopig dus vooral in de VS)

China is nu druk in de weer om vergunningen te verlenen voor fracking, 83 zijn er nu vergeven aan privé ondernemingen. China heeft op papier veel te winnen met fracking. De bedrijven die de vergunningen krijgen lijken overigens wat primitief te zijn, d.w.z. er zijn enkele teleurstellingen/ongelukken uit China te verwachten.
Men heeft nu 63 bronnen, dat moeten er in 2020 20.000 zijn.

In Rusland ziet Putin een en ander met lede ogen aan. Gazprom moet straks duiken met zijn gasprijzen als de VS en andere landen met goedkoop liquified gas komen en Oekraïne en vooral Polen straks flink gas gaan produceren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten