16 januari 2016

industrie VS in recessie, toch groeit economie

(plaatje van Doug Short)
Industriële productie is al een tijdje aan het dalen. Als je alleen hierna kijkt, zou je concluderen dat de VS in een recessie zit.
De andere indicatoren waarop het NBER committee  beslist of er een recessie is laten wel groei zien. Daarom lijkt het bijna uitgesloten dat ziij zullen gaan concluderen dat de VS in een recessie zit. Het is niet uitgesloten, want de onderliggende indicatoren worden elke maand herzien en het blijft mensenwerk, gebaseerd op democratisch getelde meningen over of er een recessie.

Doug Short legt uit dat industriële productie een raar allegaartje is. Er zit de productie van nutsbedrijven in en die van mining. Die twee groepen krimpen heel hard, deels door het warme winterweer. Manufacturing is wel gegroeid.
Is dat erg? We zeggen dat de cijfers van China niet deugen. je kunt beter naar de Li Ke Qiang cijfers kijken van industrie, elektriciteitsproductie en vervoer per spoor. Dat zijn drie statistieken die een enorme afzwakking van groei laten zien in China. In de VS is dat ook het geval. Vervoer per spoor is ook in de VS flink aan het krimpen. De productie van nutsbedrijven kromp 2% vorige maand in de VS. De Amerikaanse versie van wel te vertrouwen economische indicatoren laat zonneklaar zien dat de Amerikaanse economie in oneindig grote problemen zit, misschien wel groter dan die van China

Bovendien is er nog een aanpassing nodig voor inflatie. Met de producentenprijzen die dalend zijn. En met de groei van de bevolking

Zo ziet het er minder dreigend uit. Industrie gaat al heel lang niet zo best. De groei moet al decennia uit de dienstensector komen. Voor de winsten van het bedrijfsleven is de industriële productie relatief belangrijk, dus de ISM blijft een kernindicator voor de aandelenmarkt.
De laatste tijd zijn de detailhandelsverkopen (gecorrigeerd voor inflatie) veel harder gestegen dan de industriële productie (met die moeilijke nooit goed gedane correctie voor prijzen).
In normale tijden lopen de reële detailhandelsverkopen mooi parallel met de industriële productie. In tijden van recessie blijven de detailhandelsverkopen beter liggen dan de industriële productie. Na de recessie wordt het gat niet erg ingelopen. Als je dat bekijkt, hoor je de doemdenkers zeggen: de VS zit in een recessie

De ISM loopt heel erg parallel met de mate waarin de industriële productie harder groeit dan de detailhandelsverkopen. De theorie is dat als de industriële productie minder hard groeit dan de detailhandelsverkopen er extra productie nodig wordt om aan de vraag te voldoen. Het zou een leading indicator moeten zijn. Dat kan ik niet in het plaatje zien, maar het plaatje geeft wel aan warom de ISM onder 50 moet zitten en dat de ISM moet herstellen als de detailhandelsverkopen blijven groeien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten