17 januari 2016

overpeinzingen

De beurzen dalen, met China voorop. Daardoor wordt de angst aangewakkerd dat er iets mis is met de economie. China exporteert ellende via deflatie en te weinig import. Kelderende olieprijzen, ook al groeit het olieverbruik in China. De Amerikaanse industrie zit duidelijk in een neergang, al zijn het alleen de onderdelen mining en utilities. Er is een winstrecessie in de VS, vooral vanwege het verdampen van winsten in de grondstoffensectoren.
High yield spreads en EMD spreads van met name de grondstoffenproducenten staan op zeer hoog niveau voor goede redenen.
De daling van de investeringen in grondstoffen drukt de groei in de wereld, maar dit wordt geleidelijk minder volgens Minack.

In China moet verdisconteerd worden dat de staat de beurzen niet onder controle meer heeft. De korte interbancaire rente is hoger dan de lange rente. Er is een enorme kapitaalvlucht. Rijke particulieren zijn banger aan het worden te worden aangepakt voor corruptie. Die dappere aanpak kost groei op korte termijn. Daar meer groei op korte termijn nodig is, zullen de hervormingen even de ijskast in gezet worden. Capital controls zullen de uitstroom bemoeilijken. De yuan is verzwakt om de industrie meer concurrentiekracht te geven en daardoor was er een extra prikkel geld naar het buitenland te brengen.
Al met al lijkt het plausibel dat er nog de nodige economische groei in China zal blijven, genoeg om de groei in de wereld te steunen.
In de VS gaf het Beige Book, het economisch overzicht voor de vergaderingen van de FED, aan dat er een bescheiden groei is in de VS.  De werkgelegenheid groeit goed, de huizenmarkt is goed, maar er is krimp in de industrie.

Industrie is maar 12% van de economie (al enige jaren; daarvoor was het meer, rond 17% in 2008). Winsten hangen veel sterker dan 12% af van de industrie. Business sales dalen, doen het veel slechter dan retail sales (die overigens ook niet geweldig gaan). Er is een voorraadcorrectie gaande die de economische groei over het vierde kwartaal onder 0 kan brengen zelfs bij 2%+ groei van de consumptie.

We zitten nu in het belangrijkste deel van de winstcijfers in de VS over het vierde kwartaal. Die winsten zijn fors naar beneden bijgesteld en inclusief de winsten van de grondstoffensectoren dalen de winsten (op jaarbasis). Exclusief energie is er ook maar weinig stijging.
Is dat zo tegenvallend slecht? Ik denk dat het gezien de economische omstandigheden niet zo slecht is. De economische groei in het vierde kwartaal in de VS lijkt nauwelijks boven nul te zijn, de nominale groei is misschien wel negatief. De sterke dollar drukt de buitenlandse winsten. In zo’n situatie zagen we in het verleden sterk dalende winsten, niet ongeveer 0% winstgroei.
Als je bij zulke slechte economische omstandigheden nog steeds redelijke winstcijfers hebt, dan kun je hopen dat er redelijke winstgroei is als de economische groei in de VS 2-2,5% is, er weer een beetje inflatie is als de olieprijs niet meer daalt en de dollar een beetje stabiliseert. Er is dan namelijk nog niets mis met de winstmarge. Gaat het winstseizoen de koersen omhoog stuwen door de vergeleken met omstandigheden, de lage verwachtingen, redelijke cijfers? Intel liet zien dat dit niet zo waarschijnlijk is. De vooruitzichten op korte termijn voor de industrie zijn nog slecht en men reageerde dus zeer negatief op de outlook, terwijl winst en omzet over het vierde kwartaal redelijk goed waren.

Er is alleen maar geen recessie omdat de inflatie zo laag is.  
De laatste jaren is de periode december/maart er een met krimp in de Amerikaanse economie. Dit jaar zou het beter gaan, maar die verbetering is nauwelijks zichtbaar (tot nu toe; op jaarbasis zie je over december enig groeiherstel zelfs bij tegenvallende cijfers, zoals bij de retail sales over december).

En alweer valt de economische groei tegen vergeleken met de verwachtingen. Dat is al jaren zo en toch is de S&P per saldo behoorlijk gestegen.

Waar moet de beurs dan van omhoog gaan? 
Van economisch groeiherstel vanuit het dieptepunt van de voorraadcorrectie, fiscale stimulering en vanuit een daling van de spaarquote, van een keer van de olieprijzen (die kan niet eeuwig onder kostprijs van $50+ blijven, $28 is erg laag), van herstel in China via monetair beleid en het in de ijskast zetten van hervormingen, van minder angst voor de FED (de afgelopen week hebben diverse FED gouverneurs zorgen geuit over de inflatie, nieuw is de angst dat de inflatieverwachtingen te ver gaan dalen, ‘unanchored’ worden, d.w.z. minder dan vier renteverhogingen in 2016, misschien zelfs QE), van de ECB/BoJ die met extra verruiming moeten komen en van herstel in Emerging Markets vanwege concurrerende valuta’s. Misschien ben ik de echte reden niet op het spoor, maar een bear market (-20% van top), dat hoort toch niet zonder schok, zonder recessie in de VS, zonder een krap monetair beleid (zichtbaar in een omgekeerde rentestructuur). 
Er is al genoeg paniek en een vertrouwde bear voorspelt weer erg veel ellende, verkoop alles (vergelijk zijn profetie uit 2010 die gelukkig niet uitkwam http://beleggenopdegolven.blogspot.nl/2010/07/de-kamioenbeer-andrew-roberts-van-rbs.html)
D.w.z. na meer dan 10% daling lijkt het te laat om nog te verkopen, maar je moet dapper zijn om nu al te kopen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten