27 november 2016

samenvatting financieel economisch nieuws van de afgelopen week

Er was weinig economisch nieuws. Alle ogen bleven op Trump gericht, angsten voor populisme in Europa groeien (en terecht door het oprukkend vertrouwen in Front National, het proces tegen Wilders, het referendum in Italië dat Renzi de kop gaat kosten, de presidentsverkiezingen in Oostenrijk waar oude fascistische ‘glorie’ dreigt te herleven, Merkel die over haar houdbaarheidsdatum aan het komen is maar toch doorgaat).


Wat er aan economisch was, was meestal gunstig. Het herstel van de industriële cyclus/ diensten zichtbaar in de flash Markit PMI’s van wereldwijd 52 naar 53,6 in oktober verbeterde marginaal in november. Het herstel in oktober viel mee en voor november had men enige terugval verwacht. De groei in duitsland lijkt aan te trekken, zoals de hogere IFO o.a. aangeeft. 0,5% groei in het vierder kwartaal in de Eurozone en daardoor wordt 2016 onverwachts toch iets beter dan 2015. 
Now-casting van bijvoorbeeld JP Morgan geeft hogere groei in de wereld aan dan de huidige macro verwachtingen. GDP-now van Atlanta FED eveneens.
Verkopen bestaande huizen in de VS stegen, consumentenvertrouwen University of Michigan omhoog (er is tweedeling tussen flink herstel vertrouwen bij republikeinen versus flinke duikeling bij democraten), orders duurzame goederen sterk omhoog. Initial claims iets omhoog van record low.
Er is een groeiende hoop dat de groei van de werkgelegenheid in de VS over november flink zal zijn, 200.000 of meer (mensen weer aan werk na storm Matthew (+30.000+), record lage initial claims, flash PMI). Groei van de werkgelegenheid blijft overigens een weerbarstig cijfer, eenvoudig totaal verkeerd te voorspellen.


De Amerikaanse beurzen (S&P, Dow, Nasdaq) zetten nieuwe all time highs, niet van de wijs gebracht door de kalkoenen van Thankgivingsday en de Black Friday van opgejaagde kerstaankopen tegen een vermeend prikje.. Met heel kleine stapjes, enigszins gesteund door de olieprijs (via speculaties op productievermindering OPEC), de macro en een Trump die nog steeds geen al te rare dingen deed, maar genoeg voor all time highs. Na een all time high stijgen beurzen gemiddeld een heel klein beetje harder. Niet genoeg om hierdoor extra positief te worden, maar zeker geen reden om hierdoor negatiever te worden.

De rente lijkt te stabiliseren. Een renteverhoging van de FED in december is nu 100% ingeprijsd (geen wonder na goed economisch nieuws, hogere inflatieverwachtingen en uitlatingen FED).

De pijn van de geldsanering in India lijkt verzacht te gaan worden met renteverlaging. In Zuid Korea protesteert men door tegen de corruptiepraktijken van president Park. Fidel gaf de pijp aan Maarten.

Er is een meevaller van € 4,3 miljard op de Nederlandse begroting die niet ingezet wordt voor stimulering, een uitnodiging voor partijen als 50plus, SP en PVV om een beter voorstel te doen, in lijn met wat de Europese Commissie deze week eiste van de kernlanden met hun te grote overschot op de lopende rekening. Rutte gaf geen krimp, in tijden van hoogconjunctuur zoals nu moeten we zuinig zijn en niet luisteren naar economen die van potverteren houden. Niet extra investeren in groene revolutie, zuinig omgaan met zorg, geen extra bouwen van levensloopbestendige woningen, geen belastingreparatie voor afschaffing van doorsneepremies voor pensioenen. Nergens voor nodig, een overschot op de begroting is een heiliger doel. De meeste andere partijen zijn het overigens roerend met Rutte eens. Stimuleren leidt tot te veel groei, net als bij de torenhoge (4%) groei op de puinhopen van Paars. Dat moet niet nog een keer gebeuren, we moeten de groei gewoon eeuwig laag houden, dat past beter bij onze volksaard. Of toch niet? 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten