11 mei 2014

FED rente langzaam naar tienjaars gemiddelde van nominale groei


Voor Volcker was de rente van de FED meestal veel lager dan het 10-jaars voortschrijdend gemiddelde van de nominale groei va het BNP.  Plaatje is uit JPM Global Data Watch, waar men de doorbaark onder 4% van de trend als reden ziet om te geloven in een lagere structurele rente dan 4% voor de FED.
Alleen vlak voor een recessie lag hij er ver boven, de recessie werd zelfs veroorzaakt door die hoge rente. Na 1981 ligt tot 1990 de rente van de FED wat dichter bij het gemiddelde, maar daarna ontstaan er weer periodes waar de FED rente aanzienlijk lager ligt, nog jaren na het einde van de recessie. Dat waren wel periodes van betrekkelijk baanloos herstel. Nu dreigt weer zo’n periode te komen waar de FED-rente teruggaat naar dat tienjarig gemiddelde. Maar dat tienjarig gemiddelde ligt nu lager dan vroeger, onder 4%. En daar begint men steeds meer op te wijzen. Het kan zijn dat de FED meegaat met die redenering en zegt dat de structurele rente lager moet zijn dan 4%.

Dat ligt toch niet zo voor de hand. De FED moet dan accepteren dat de structurele inflatie dan wel eens lager dan 2% kan blijven en de reële economische groei ook.  Het is juist de bedoeling dat economische groei weer terugkeert naar boven de potentiële groei die de FED ziet (dat is aan het afnemen van 3% naar iets lager, maar wel meer dan 2% vanwege de groei van de bevolking in de VS). 

Het plaatje veronderstelt een dalende trend van het tienjaars gemiddelde, maar dat is slechts kijken in de achteruitkijkspiegel. Ik verwacht een groeiherstel in de VS op grond van opgespaarde vraag na de crisis voor o.a. huizen en op grond van de enorme kennisgroei van de laatste jaren die meer innovaties zal veroorzaken en natuurlijk, de extra vraag vanuit landen als China.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten