10 mei 2014

Gaat de rente stijgen?


Ja denk ik, al zou het niet zo veel zijn en ik had een sterke overtuiging dat dit zou gebeuren toen de 30-jaar euro swaprente door de 2,5% naar beneden brak.
Toen Bernanke over vermindering van QE ging praten schoot de rente omhoog. Hierboven het plaatje van de vijf jaar vooruit vijf jaars swaprente in de VS en de eurozone.Die rente hoort in evenwicht te zijn met de verwachte nominale groei van het BNP. Die zou in de VS geen 4% meer zijjn maar 3,5-3,75% en in Europa geen 3% maar 2,5% volgens diverse economen.

Maar de rente daalde onverdroten door. Ik kon niet goed uitleggen waarom. De inflatieverwachtingen bewogen maar nauwelijks aan de lange kant en dus was het de schuld van de reële rente. Maar waarom daalde de reële rente terwijl iedereen weer wat optimistischer, of liever gezegd minder pessimistisch aan het worden is over de groei in de eurozone en zorgen over de europeriferie wegwuift als zo 2011.

Het kwam niet door de sprookjes die Draghi aan het vertellen is over dat hij iets moet gaan doen aan de dure euro en de hoge werkloosheid. Dat helpt nu even de rente in bedwang te houden, maar de rentedaling startte al eerder.
Deflatie, dan, dat hoort de rente toch naar beneden te brengen. Nou nee, niet bepaald. Dan worden schulden moeilijk terug te betalen en stijgt de rente, zo zagen we in de jaren dertig en in de eurocrisis.

Rebalancing en matching van pensioenfondsen. Na de koerswinsten de dekkingsgraad verder beschermen. Dat lijkt de belangrijkste reden. Pensioenfondsen willen een deel van hun winst op aandelen etc. vastklikken. Dat doet men zelfs in Nederland, waar het renterisico al behoorlijk wordt afgedekt, lees er IPE maar op na. Sommige pensioenfondsen bewegen overigens wel richting meer risico, aandelenrisico. In de VS is men vooral beter zich enigszins te wapenen tegen het renterisico. Men wil daar voor $300 miljard lange leningen aanschaffen. Die zijn schaars door alle opkoopfratsen van de FED, zo liet ik al zien.

Iedereen is bearish, verwacht een hogere rente. Dat zegt heel weinig. Dat is per definitie zo als de grote kopers van leningen dit doen onafhankelijk van de prijs, zoals centrale banken doen en pensioenfondsen die hun renterisico trachten te beheersen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten