4 mei 2014

BNP-groei in de VS: blijvend 2,5% volgens Scott Grannis of 4% volgens Benderly

De groei over het eerste kwartaal in de VS viel met 0,1% tegen en het kan zelfs nog naar beneden worden herzien. Zo bezien vallen de winstcijfers eigenlijk niet zo tegen over het eerste kwartaal.

Ik zat op 1,5% want ik zag dat Obamacare leidde tot een bijdrage van ongeveer 1% aan het BNP via hogere uitgaven aan gezondheidszorg en -verzekeringen. Consumptie groeide daarom zo'n 3%.
Maar er zat een grote tegenvaller in de netto export. Dat voorraden negatief zou bijdragen was voorzien, maar meestal heb je dan enige compensatie via lagere importen en zo netto export. Deze keer niet, de export viel tegen na de zeer goede groei over het vierde kwartaal.
Er zat ook een grote tegenvaller in de investeringen in software en vooral equipment. En de bouw was natuurlijk ook prut door het koude weer.

Een en ander heeft de beren bevestigd in hun voorspelling dat de groei in de VS niet meer dan ongeveer 2% kan zijn in de VS. Al jaren zie je hetzelfde patroon volgens bijvoorbeeld Bianco. Men (inclusief de FED) voorspelt 3% groei en die voorspelling wordt gaandeweg steeds naar beneden bijgesteld.
De huizenmarkt herstelt niet meer verder, want men kan nog steeds heel moeilijk een hypotheek krijgen, jongeren en ouderen willen liever huren, de groei van het aantal huishoudens is zeer lag en waarom zou dat veranderen. De groei van de finale vraag is zwak, de investeringsgroei is hoog genoeg geweest en meer is niet nodig bij de huidige lage groei en veel zaken worden toch goedkoper gemaakt in China etc.

Ik was verbaasd dat een optimist als Scott Grannis zich bij dit gezelschap had gevoegd
. Met 2-2,5% is het wel op met de groei in de VS. De reden hiervoor is dat hij als rechtgeaarde republikein de overheid de schuld geeft. Excessieve bemoeienis van de overheid heeft alle ellende veroorzaakt, eerst via te veel aanwakkeren huizenmarkt, daarna via veel te hoge uitkeringen en nu wordt alles veroorzaakt door belastingverhogingen voor de rijken (het fiscale klif van vorig jaar) en vooral Obamacare natuurlijk. Dat is een ramp die de gezondheidszorg onbetaalbaar zal maken en de ondernemer zal dwingen zijn mensen te ontslaan vanwege die onbetaalbaarheid.
Feit is wel dat de overheidsuitgaven en hogere belasting sinds 2010 als een molensteen aan de groei hangen. Zonder die overheidsellende zou je wel die 3% groei hebben.  Ik ben het met Scott Grannis eens dat de overheid een wel erg zware tol heeft moeten betalen voor de stimulering in 2008-2009, maar niet met de rest van zijn analyse. Obamacare lijkt de gezondheidszorg wel degelijk veel goedkoper te maken (mag ook wel, men geeft twee keer zo veel hier aan uit dan in Europa, terwijl de Amerikaan korter leeft) en zal ook gezondheidszorg voor meer mensen bereikbaar maken. D.w.z. dat is een gezonde groei van de consumptie die overigens ook in het tweede kwartaal positief aan de groei zal bijdragen.
Scott Grannis ziet een verdringing van uitgaven aan goederen door Obamacare. De teleurstellende groei komt door meer uitgaven aan Obamacare en minder aan de rest. Ik denk dat hij geen gelijk heeft, maar we zullen er rekening mee moeten houden dat hij voor een beperkt deel gelijk heeft.

Benderly heeft uiteraard een veel positievere blik op een en ander en ziet 5% groei in het tweede kwartaal en 3,5-4% daarna.
Hij is wel danig geschokt door de lage groei in het eerste kwartaal (hij had zelfs 2,5% voorspeld). Zo veel vertwijfeling bij de verdediging van zijn optimistische voorspellingen ben ik niet gewend. Het herstel van de huizenmarkt gaat nog niet volgens zijn boekje. Maar hij ziet het herstel van de huizenmarkt wel degelijk doorzetten. Door bijzondere omstandigheden heeft de zwakte na de rentestijging in 2013 langer geduurd dan normaal. Er is heel veel pent up demand voor huizen. Het net wealth effect zal voor meer groei zorgen (eens, maar niet zo veel als de FED en Benderly denken, maar de asset economy gaat nu jaren zorgen voor iets betere groei dan de inkomensgroei aangeeft).

Zelf zit ik in het kamp van (Benderly+ Hatzius)/2.  Alles wijst op een versnelling van de economische groei in de VS. Er was alleen een periode van twee maanden met een hele erge soft patch.
De overheid wordt minder een probleem, de schuldenafbouw door de particulieren is voldoende geweest, het bedrijfsleven gaat geleidelijk meer investeren en de huizenmarkt zal verder herstellen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten