24 augustus 2012

vervolg sprookje opa Pietje: schuldencrisis met stagflatie


De Gouverneur van Peoples Bank of China, Kei Ping Ping, de machtigste man op aarde nam het niet meer en kwam orde op zaken stellen in Europa. In naam van president Hai Wan Kreng worden de staten die zich niet houden aan de regels om financiering te krijgen van China hervormd. Dat betekende dat de ene leider na de andere moest opstappen in Europa. Dat hadden we in 2011 ook gezien toen de rente te veel steeg en de overheidsschuld onfinancierbaar bleek. In die beginjaren bemoeide de gouverneur zich nog niet met die Europese schulden, maar toen China zo’n groot deel van die leningen moest kopen, toen besloot men een en ander kordater ter hand te nemen. De ECB trachtte de problemen op te lossen door steeds meer geld te drukken, maar ineens had dat geleid tot inflatie. Dat kwam niet helemaal onverwacht, Japan, het VK en de VS waren al voorgegaan en daar was na jaren ook ineens de inflatie opgelopen, toen men de centrale banken eveneens heel plotseling niet meer vertrouwde. Kei Ping Ping stelde daarom de ECB onder curatele. Maar de inflatie liep ook in Europa al behoorlijk op. Kei Ping Ping had steeds meer onderpand gevraagd tot het niet meer langer kon. In de meeste Europese landen leidde dit tot opzegging van de Chinese steun binnen enkele jaren, maar in Nederland duurde dat veel langer. De staatsschulden waren te hoog geworden en door die rijkrekenrente waren pensioenfondsen zo arm geworden dat ze de rentelasten van de Nederlandse staat niet meer konden ophoesten.

China wilde alleen maar die landen helpen, die iets qua grondstoffen voor ze konden betekenen. Amerika was aanvankelijk zo’n land en men vond Amerika weer een geluksvogel, gezegend met zo veel natuurlijk rijkdommen. Maar China wilde iets terug voor die hulp, als men niet betaalt.

Het onderpand wordt opgevraagd en dan zijn er meestal al veel zaken onrepareerbaar mis.

China had de infrastructuur van Amerika vernieuwd zodat de maïs, granen, aardgas en varkens eenvoudig naar China te transporteren waren.

 Nederland had lang aan de dans kunnen ontsnappen door de beleggingen van de pensioenfondsen als onderpand te geven. Dat was in 2012 al heel gebruikelijk. Soms werden pensioenfondsen gewoon omgezet in staatsschulden, zoals in Portugal en Argentinië (Telecom).  Nee, protesteren had weinig zin.

Een kleine kliek was naar het goudeiland gevlucht. Net als na de vorige wereldoorlog vond men het weer noodzakelijk de gouden standaard in te voeren.

 Vertwijfeld had men geprobeerd de schuldenproblemen op te lossen door nog meer schulden te maken. Men had al zo’n vreemd voorgevoel dat dit niet de juiste oplossing was, maar men bleef vol goede moed meer schulden maken. 

Kei Ping Ping besloot tot tiërcering van de pensioenuitkeringen in Nederland en liet de pil van Drion op grote schaal uitdelen. In het vorige deel van dit verhaal had ik de geneugeten van de nieuwe tijd zoals het walkie talkie pak behandeld. Dit soort fratsen konden niet langer zo veel gesubsidieerd worden, ook al was er een electorale meerderheid voor in Nederland. Op kostprijs was een en ander nog wel verkrijgbaar, maar al die nieuwe medische wonderen waren razend duur en allen voor de zeer rijken weggelegd.

Opa Pietje kon het nog wel betalen want hij mankeerde niet veel, maar zijn spaarcentjes verdwenen toch als sneeuw voor de zon. Hele tijden was er geen inflatie en was het niet erg dat zijn pensioen niet steeg, mar nu ineens zijn kosten zo steeg moest ook opa Pietje bijstand vragen. Alles moest in het Chinees aangevraagd worden, zodat een en ander beter te controleren bleek voor de Chinese weldoeners.

Opa Pietje had geen Chinees geleerd en kon de toelichting van de gouverneur waarom zijn pensioen was getiërceerd niet lezen. Bezwaarschriften hielpen een klein beetje (5% extra meestal), maar moesten wel in het Chinees. Google Translate bood enige uitkomst, maar werd vanwege alle grammaticale fouten niet zo maar geaccepteerd.

Hij moest weer aan het werk. Hij werd suppoost van het rijksmuseum. Wat al die Chinezen daar kwamen doen was volstrekt ondudielijk, omdat er alleen nog maar kopiën hingen, de echte kunstvoorwerpen waren al lang naar China meegenomen. Dat had even verlichting gegeven door de bijbehorende kwijtschelding van de schulden, maar dat geld was al lang weer op.

En Opa Pietje? Hij leefde heel lang en heel ongelukkig

Geen opmerkingen:

Een reactie posten