1 januari 2014

Tien verrassingen voor 2014

 Onderstaande stellingen zijn behandeld in de geest van Byron Wien: ze zijn volgens de consensus niet erg waarschijnlijk, maar kansrijker in mijn ogen dan de consensus denkt.

  1. De winstgroei in 2014 zal hoger zijn dan gedacht, zelfs hoger dan de bottom up analisten nu roepen in diverse landen. 10%+ in de VS en 20%+ in Europa.
  2. De economische groei in de VS zal hoger dan 3,5% zijn, hoger dan 4% is zeer wel mogelijk in 2014 (en wie weet ook 2015). Niemand durft meer dan 4,5% groei te voorspellen terwijl vele trends aan het verbeteren zijn en zelfs Lombard Street Research goede dingen ziet voor de VS: minder overheidsbezuinigingen, meer uitgaven lokale overheden, meer consumptie (uit hogere lonen, net wealth, banengroei), meer investeringen (bouw, software, machines), betere huizenmarkt, energie (fracking en zonne-energie).
  3. We krijgen een elfstedentocht (zie mijn post over de zonnevlekken).
  4. Inflatie in de VS zal hoger zijn dan verwacht. Niet veel, maar het goede inflatienieuws is geweest. Huren zullen meer gaan stijgen, diverse diensten worden duurder, bepaalde grondstoffenprijzen kunnen omhoog.
  5. De rente zal ongeveer stijgen zoals nu ingeprijsd (zelfs bij hogere groei en inflatie dan de consensus denkt).
  6. Het regiem in Noord Korea stort in. De heropening van de speciale sector waar men voor het zo veel rijkere Zuid Korea produceert zal de mensen die dit zien ontevredener maken, de executie van de oom van Un geeft aan dat het regiem onstabiel is. En China houdt ook niet meer van dit soort grappenmakers, China is sterk genoeg zonder lastige bufferstaat. Men geeft zo veel uit aan defensie in Noord Korea dat het land moet instorten net als de Sovjet Unie. Het gaat er alleen om wanneer. 2014 is waarschijnlijk al te snel.
  7. Aandelen van de BRIC-landen zullen het goed doen. Het begint wel erg consensus te worden dat Emerging Markets waardeloze beleggingen zijn, die je alleen vast moet houden omdat ze zo goedkoop zijn. Het monetaire beleid in China en Brazilië is desastreus voor beleggers. Dat kan draaien. Indicators voor de economie in Rusland en India zijn zo slecht geworden dat ze wel haast moeten verbeteren. Brazilië en India zijn lid van de Fragile Five, die durft niemand meer zonder veiligheidstang aan te raken. China maakt ernst van de hervormingen en dat betekent minder corruptie, daar houden beleggers van. India krijgt een nieuwe regering en Modi zal voor nieuw elan zorgen.
  8. De S&P stijgt door, opnieuw ongeveer als de kaart van de Kondratieffgolf aangeeft (dit is +18% bij een inflatie van 3%).
  9. Goudmijnen zullen het goed doen. Ze zijn zo afgebrand, de rijkste beleggers hebben ongelooflijke pijn geleden met die dingen. Ik durf het niet meer voor te stellen als belegging. Daarom zou het wel eens een verrassend goede belegging kunnen worden. Het management van de nodige goudmijnen heeft een draai om de oren gekregen vanwege verkeerde investeringen, misschien hebben ze iets geleerd. De individuen in China en India kopen onverdroten voort en dat moet toch tot stijging van de goudprijs leiden als de goud-ETF-beleggers zijn uitverkocht (en ze hebben al enorm zitten te verkopen, zo zoetjes aan moet dat toch genoeg worden).
  10. Grondstoffen zullen het goed doen in 2014. Enkele agrarische grondstoffenprijzen zijn wel erg veel gedaald, zoals maïs (-40% in 2013), suiker (al jaren enorm aan het dalen in prijs) en koffie (ook al in een langdurige dip, ondanks onrustbarende verhalen over koffieroest in Brazilië. Economisch herstel zal voor hogere metaalprijzen gaan zorgen. Olieprijzen lijken niet omlaag te willen op de hogere olieproductie van de VS en Canada.
N.B. ten overvloede hoop ik: het bovenstaande is niet bedoeld als beleggingsadvies, men moet de soms riskante onderwerpen zelf op hun merites beoordelen voor men handelt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten