11 februari 2015

Fernald: 1,9% groei productiviteit en 2,1% structurele groei in de VS (San Francisco Fed)

Fernald en Wang (FED van San Francisco) hadden een niet al te lang artikel gemaakt over hoe de productiviteitsgroei ging in de VS, uitgesplitst naar sector en uiteraard met  een berekening wat de total factor productivity, TFP,  was en zou moeten worden.
Artikel: The recent rise and fall of rapid productivity growth

Het eerste plaatje laat zien dat Okun niet zo ver mis zat met zijn wet van 3% structurele groei in de VS van 1948-2007. In perioden met lage productiviteitsgroei was er gelukkig hoge groei van de beroepsbevolking.
Na 2007 gaan helaas productiviteitsgroei en groei beroepsbevolking samen het putje in. De komende jaren ziet Fernald een herstel tot 1,9% stijging van de productiviteit en samen met een kleine groei van de beroepsbevolking leidt dit tot 2,1% structurele groei denkt hij. Eigenlijk had hij uit willen gaan van 1,6% productiviteitsgroei, maar een jaar geleden was hij iets positiever dan nu. Dat is niet zoals de economische cijfers binnenkomen, deze geven een hogere groei van de beroepsbevolking aan. Productiviteitsgroei in het vierde kwartaal was -1,8%, maar dat lijkt flink te gaan verbeteren.
Structurele groei draait om de total factor productivity, de andere groei van de productiviteit anders dan door verbetering opleiding (is er niet volgens Fernald, het percentage dat nu de universiteit verlat als % van de beroepsbevolking is hetzelfde als bij de 55-64jarigen) en door meer investeren.
Als dat afzwakt kan het bedrijfsleven geen rente meer betalen over de investeringen.
Voor een hogere rente moet de TFP (voor bezettingsgraad  gecorrigeerd) gaan stijgen. Dat lijkt meer te gaan gebeuren dan Fernald denkt, denk ik.

De stijging van de productiviteit ging tot 2004 zoals Ter Veer en ik dachten. In een Kondratieffgolf heb je eerst dat de productiviteit hard stijgt in de nieuwe sectoren, ICT in deze golf. Men maakt steeds sneller ICT. In een volgende fase zie je dan dat die nieuwe sectoren, ICT nu dus, goed toegepast worden. dat gebeurde van 2000-2004.
daarna klapte het in elkaar. Dat had ik niet gedacht, het heeft overigens niet zo veel te maken met de kredietcrisis. De productiviteittrends veranderden al eerder aldus Fernald.
De bubbelsectoren waarop Summers zijn hoop gezet heeft, droegen negatief bij (bouw, financiële sector, grondstoffen).
Fernald zegt helaas niet hoe hij denkt dat het verder gaat na 2015. Ik denk dat de productiviteitsstijging terugkomt bij de IT intensive en not IT intensive sector. Niet enorm, maar ik denk dat het iets beter wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten