29 juni 2014

-2,9% groei eerste kwartaal VS en toch geen recessie (John Mauldin versus Doug Short)

Die -2,9% over het eerste kwartaal in de VS heeft heel wat optimisme oer de groei in de VS weggevaagd. In nominale termen waren alleen twee kwartalen in de Great Recession lager. Bij zo'n laag cijfer zat je altijd in een recessie, maar this time is different. De bijstelling in de derde raming van het BNP is nog nooit zo groot geweest.

Hieronder de analyse van John Mauldin die vooral ingaat op de grootste boosdoener van de bijstelling, Obamacare en dan de analyse van Doug Short waarom de VS ondanks die -2,9%  niet in een Obamacare recessie zit.

Mauldin legt in zijn laatste Thoughts from the Frontline omstandig uit waarom de invoering van Obamacare in het eerste kwartaal heeft geleid tot minder consumptie van gezondheidszorg. Hij gooit het vooral op de verhoging van het eigen risico, waardoor mensen terugschrokken voor bepaalde behandelingen of gingen shoppen voor behandeling tegen lagere kosten. Daarnaast was een deel van de mensen nog niet in het nieuwe systeem opgenomen, sommigen hadden onduidelijkheid over hun oude verzekering. In het tweede kwartaal stegen de uitgaven aan gezondheidszorg weer, maar niet spectaculair volgens de bronnen van Mauldin. Hij haalt El Erian aan die het over een New Normal heeft van (20%) lagere uitgaven aan gezondheidszorg. Obamacare leidt tot veel onzekerheid in de sector, vele ziekenhuizen zullen failliet gaan en de hogere kosten aan de nieuwe verzekerden die relatief ongezond zijn zal de kosten van medische verzekeringen fors opjagen.


Je hoort bij steeds meer republikeinse economen dat Obamacare nu inderdaad de ramp is gebleken die men al voorspelde. Het leidde tot de grootste belastingverhoging in decennia voor de middenklasse. Een deel van het bedrijfsleven zal minder personeel aannemen vanwege de kosten van Obamacare. De kosten van Obamacare verdringen uitgaven aan andere consumptie.

 Het is moeilijk voor te stellen dat Obamacare structureel tot lagere consumptie van medische zorg leidt, daar nu veel meer mensen medische zorg kunnen krijgen. Nieuwe technologie leidt tot nieuwe dure zorg. Daar staat tegenover dat Amerika dubbel zo veel uitgeeft aan medische zorg dan bijna alle andere westerse landen terwijl men gemiddeld toch korter leeft. Door de vergrijzing zal de vraag naar medische zorg toenemen. Een onhoudbare situatie. Dat schreeuwt om meer efficiëntie en die gaat er komen via creatieve vernietiging volgens recept van Schumpeter.

 Er is meer geweeklaag over de negatieve invloed van de overheid op de economische groei dan alleen Obamacare. De overheid heeft het permanent moeilijker gemaakt een hypotheek te krijgen via betere geëiste documentatie en hogere eisen aan het eigen vermogen van banken. De wet van Dodd-Frank maakt het bankwezen wel veiliger, maar zorgt wel voor nieuwe hindernissen bij de kredietverstrekking en maakt hele delen van de kredietmarkt minder liquide.

.
Mijn analyse is dat de groeicijfers van de Amerikaanse economie sinds de recessie voorbij was in 2009 gemiddeld ruim 1% lager zijn dan na de recessie van 1990/1991 en verder heel erg op die cijfers lijken (inclusief de jobless recovery die nu pas voorbij lijkt). In de tweede helft van de jaren negentig kreeg je ineens ruim 1% betere groei met weinig volatiliteit. Zo iets kan heel goed weer gebeuren. Nog enige jaren van een goede 3% groei met weinig volatiliteit.
Mauldin waarschuwt dat de PCE inflatie aan het stijgen is vanaf zeer lage niveaus. Dat zal de reële groei tegenhouden. Dat zou kunnen, hierdoor is circa 1% minder groei mogelijk.  

Hele analyses lees je overal of de VS in een recessie zit, Nee dus laat Doug Short zien aan de hand van de vier indicatoren waarmee de NBER bepaalt of men in een recessie zit.
Die enorm negatieve groei van het BNP is veel slechter dan die vier indicatoren aangeven. Geen recessie dus. Bianco heeft wel gelijk dat het herstel in het tweede kwartaal niet sterk genoeg zal zijn om de trend vanaf half 2013 weer op te pakken (vooral bij real income gaat het nog niet naar wens). Real sales sluiten het beste aan bij wat het BNP liet zien, maar er is een enorm verschil met de trend van de werkgelegenheid (helemaal geen neergang te zien) en de groei van de industriële productie (gewoon behoorlijk sterk, niets dat wijst op -2,9% groei). De cijfers laten zien dat het at van december/maart gedicht is, maar niet stormachtig. D.w.z. meer dan 2,9% groei, maar niet 6% die zou moeten voor een geloof in 3,5% groei in de komende jaren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten